วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ร้านอาหารของภรรยาตำรวจภูกามยาว (๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐)

นี่คือร้านอาหารของภรรยาตำรวจภูกามยาวครับ อยู่หน้าโรงพักติดกะถนน อาหารที่ขายเป็นพวกกุ๋ยเตี๋ยว ผัดไทย ราดหน้า กับข้าวตามสั่งก็มี ราคาเป็นกันเอง หากผ่านอย่าลืมแวะไปอุดหนุนกันหน่อยนะพี่น้อง รสชาติ "เอาได้" เลยทีเดียวแหละ ผมไปลองมาแล้ว เนี่ยะ ดูฮิ

<< ภาพทั้งหมด >>

วันนี้ที่ภูกามยาว (๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐)

เช้าวันนี้ผมไปถึงที่ทำงานตามเวลาปกติ เมื่อไปถึงก็ตรวจสอบงานต่างๆ ทั้งที่เจ้าหน้าที่นำมาเสนอบนโต๊ะซึ่งมีเพียงไม่กี่ชิ้นและงานที่จะต้องดำเนินการ พร้อมสอบถามปัญหาข้อขัดข้องกับเจ้าหน้าที่ว่ามีหรือไม่อย่างไรเพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป จากนั้นมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่สืบสวนที่จะต้องดำเนินการในวันนี้รับทราบและนำไปปฏิบัติ โดยงานที่มอบหมายส่วนใหญ่จะเป็นการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติที่ยังคั่งค้างอยู่ซึ่งมีไม่มากนักจากนั้นออกไปพบปะทักทายพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีและพี่น้องประชาชนซึ่งมาติดต่อราชการเพื่อกรณีที่อาจจะมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที และในวันนี้ผมทำงานอยู่ที่ สภ.ตลอดทั้งวันโดยไม่ได้ออกไปข้างนอก << ภาพทั้งหมด >>
ซื้อเห็ด ดอกแค และกุ้ง
ใส่ไว้ ในถุง ที่เห็น
เอาไป แกงกิน ตอนเย็น
ถึงเช้า และเพล พรุ่งนี้
.........
อ้ะ ทำแล่วต้องเอาให้คุ้มฮิ่ ครั้งเดียวกินได้ ๓ มื้อเลย แหม่ แลน่ารั่กเหลือเกิน ดูฮิ เอาได้ๆ

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ร่วมงานฌาปนกิจศพบิดาตำรวจ สภ.ภูกามยาว (๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น. ผมพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.ภูกามยาวจำนวนหนึ่งเดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อมิ่ง ฤทธิชนา บิดาของ ด.ต.วีระ ฤทธิชนา ณ ฌาปนสถานบ้านแม่อิง ต.แม่อิง อ.ภูกามยาวโดยมีพี่น้องประชาชนและญาติเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

สำหรับพิธีในวันนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.

<< ภาพทั้งหมด >>

อาหารกลางวันของเรา (๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐)

กินอยู่เรียบง่าย สไตล์หมู่เฮา
ของหวานของคาว เอามารวมกัน
เธอนิดฉันหน่อย ไม่น้อยเลยนั่น
อิ่มหมีพีมัน สร้างสรรค์สามัคคี
...........
การกินการอยู่ตามสไตล์ของหมู่เฮา ต๋ำหนวดภูกามยาวจ้า มามะ มากิ๋นข้าวตอนตวยกั๋น


<< ภาพทั้งหมด >>

วันนี้ที่ภูกามยาว / แนะนำตัวที่ ธกส.สาขาภูกามยาว (๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐)

วันนี้ผมเดินทางไปทำงานที่ สภ.ภูกามยาวตามเวลาปกติ เมื่อไปถึงได้ตรวจตราการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีพบว่าทุกคนอยู่ปฏิบัติครบถ้วนและพร้อมที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ได้แนะนำการปฏิบัติที่สำคัญๆ แก่เจ้าหน้าที่ไว้ส่วนหนึ่งด้วยแล้วจึงเข้าไปนั่งทำงานภายในห้องสืบสวน โดยการทำงานในวันนี้ก็เหมือนกับทุกๆ วันที่ผ่านมาคือตรวจเอกสารรายงานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รายงานเข้ามา พิจารณาสั่งการไปตามที่เห็นสมควรพร้อมให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่เขาอีกส่วนหนึ่งด้วยนั่นเอง

<< ภาพในส่วนนี้ >>
เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ผมเดินทางออกไปแนะนำตัวกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูกามยาวซึ่งตั้งอยู่หน้าอาคารที่ทำการของ สภ.เพื่อความสะดวกในการติดต่อและประสานงานระหว่างกันในโอกาสต่อไปครับ

<< ภาพในส่วนนี้ >>
ภาคบ่ายหลังจากเสร็จภารกิจนอกสถานี (ไปร่วมงานฌาปนกิจศพบิดาตำรวจ สภ.ภูกามยาว) ผมเข้าไปทำงานที่ สภ.ตามปกติจนถึงเวลาเลิกงานครับ

จ.ม.ถึงเพื่อน
ตะเองๆ ตอนเลิกงานนะเค้าบอกต๋ำหนวดคนนั้นว่าเย็นนี้เค้าคงวิ่งนักบ่ได้ เพราะตอนที่ไปงานศพช่วงบ่ายน่ะเค้าต้าว (หกกะล้ม) หัวทิ่มดิน ขากะเผลก แขกที่ไปร่วมงานหัวเราะเค้าใหญ่เลย เค้างี้อ๊ายอาย
จากเค้า ด.ช.อู๊ด มัจฉา เพื่อนตะเองจ้า

<< ภาพทั้งหมด >>

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันนี้ที่ภูกามยาว , แนะนำตัวแก่ข้าราชการในสังกัดพื้นที่ (๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐)

วันนี้ผมปฏิบัติหน้าที่เวรอำนวยการผู้ใหญ่ประจำสถานีซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีตำรวจ โดยเวรอำนวยการผู้ใหญ่นี้จัดจัดนายตำรวจระดับชั้นสารวัตรขึ้นไปสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน ซึ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเราที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีต่างทำหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนเองครบถ้วน ไม่มีปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องใดๆ

 << ภาพประกอบในส่วนนี้ >>

ต่อมาช่วยสายๆ ได้เดินทางออกไปแนะนำตัวแก่ข้าราชการประจำที่ว่าการอำเภอภูกามยาวและ อบต.ดงเจนเนื่องในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่พร้อมทั้งพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงเป็นการประสานงานเพื่อให้งานในหน้าที่เป็นไปด้วยความราบรื่นในโอกาสต่อไปด้วย เสร็จแล้วรับประทานอาหารกลางวัน
<< ภาพในส่วนนี้ >>

ช่วงบ่ายปฏิบัติหน้าที่เวรอำนวยการผู้ใหญ่ที่สถานีตามปกติครับ

<< ภาพในส่วนนี้ >>

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันนี้ที่ภูกามยาว (๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

วันนี้ผมเดินทางไปทำงานที่ สภ.ภูกามยาวตามเวลาปกติ เมื่อไปถึงได้สักพักหนึ่งก็พูดคุยและสอบถามเจ้าหน้าที่สายงานสืบสวนถึงงานที่จะต้องปฏิบัติในวันนี้เพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติด้วย โดยงานที่จะต้องออกปฏิบัติก็คือการสืบสวนติดตามจับกุมผู้กระทำผิดต่างๆ ในเขตพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ เสร็จแล้วนั่งทำงานเกี่ยวกับเอกสารภายในห้องทำงาน


อนึ่ง วันนี้การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สืบสวนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ ๑ คน เพศชายข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษและ พ.ร.บ.การพนันอีก ๑ ราย ผู้ต้องหา ๓ คน เพศหญิง
<< ภาพช่วงเช้า >>


ภาพนี้ถ่ายกับตำรวจหญิงที่สวยที่สุดของโรงพักภูกามยาวครับ (ตำรวจหญิงที่นี่มีคนเดียว ๕๕๕)

ในช่วงบ่ายผมนั่งทำงานที่ สภ.พร้อมทั้งให้คำแนะนำบางประการแก่เจ้าหน้าที่ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเทคโนโยลีที่ผมพอจะมีความรู้อยู่บ้าง

<< ภาพในช่วงบ่าย >>

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รอง ผบช.ภ.๕ ตรวจเยี่ยม สภ.ภูกามยาว (๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ต.พิทยา ศิริลักษณ์ รอง ผบช.ภ.๕ และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.ภูกามยาวซึ่ง พ.ต.อ.มาโนช มีสกุลคุณ , พ.ต.อ.พิสิษฐ์ เจริญสุข รอง ผบก.ภ.จว.พะเยา , พ.ต.อ.สว่างวิทย์ สุทธหลวง ผกก.สภ.ภูกามยาวพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายรอรับการตรวจเยี่ยม ซึ่งรอง ผบช.ภ.๕ ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติต่างๆ แก่พวกเราเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และเยี่ยมชมสถานที่เป็นเวลาประมาณ ๔๕ นาทีจึงเดินทางไปตรวจเยี่ยม สภ.อื่นต่อไป

<< ภาพทั้งหมด >>

สำหรับช่วงบ่ายวันนี้ผมนั่งทำงานที่ สภ.ครับ


วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากผู้บังคับบัญชา ภ.จว.พะเยา (๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๙.๔๕ น.ผมเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายจาก พล.ต.ต.สงวน โรงสะอาด ผบก.ภ.จว.พะเยาและผู้บังคับบัญชา ณ ห้องประชุม ภ.จว.พะเยาโดยในวันนี้เป็นการประชุมบริหารประจำเดือนด้วยโดยที่ประชุมประกอบด้วย ผบก.ภ.จว.พะเยาเป็นประธาน , รอง ผบก.ภ.จว.ทุกท่าน , ผกก.สภ.ต่างๆ ในเขตจังหวัดพะเยา (๙ สถานี) และผู้แทนหน่วยงานตำรวจที่มีเขตที่ตั้งในจังหวัดพะเยาทุกหน่วยและข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัด ภ.จว.พะเยารวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๐๐ คน เสร็จสิ้นการประชุมเมื่อเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น.
<< ภาพทั้งหมด >>


วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอภูกามยาว (๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไปผมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอภูกามยาว (ศป.ปส.อ.ภูกามยาว) ณ ห้องประชุมเล็กที่ว่าการอำเภอภูกามยาวโดยปลัดอำเภอภูกามยาวผู้รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดทำหน้าที่ประธานแทนนายอำเภอที่ติดราชการ

การประชุมครั้งนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น. สำหรับรายละเอียดของการประชุมไม่ขอนำมาเปิดเผยครับ

<< ภาพการประชุม >>
ในช่วงบ่ายวันนี้ผมนั่งทำงานที่โรงพักครับเพื่อรอรับผู้บังคับบัญชาระดับที่อาจจะเดินทางมาสุ่มตรวจและดูงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประชุมรับมอบนโยบายของ ผบช.ภ.5 และผู้บังคับบัญชา (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น.เป็นต้นไป ตำรวจภูธรภาค ๕ ได้จัดให้มีการรายงานตัวของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับ รอง ผบก.-สว. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕ (๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน) และรับมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่โดย พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.๕ และรอง ผบช.ภ.๕ ทุกท่านเป็นผู้มอบนโยบาย สำหรับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้มีจำนวนประมาณ ๓๐๐ คน.

เสร็จสิ้นการรับมอบนโยบายเมื่อเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. << ภาพทั้งหมด >>

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ภารกิจวันนี้ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐)

วันนี้ผมเดินทางไปทำงานที่ สภ.ภูกามยาวตามเวลาปกติ และเนื่องจากอยู่ในช่วงเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ที่นี่ในวันนี้จึงเป็นเรื่องการศึกษาและดูงานในหน้าที่รับผิดชอบ ณ ที่ทำงานเสียมากกว่าว่ามีอะไรบ้าง ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องมีอย่างไร จะต้องหาวิธีการแก้ไขปรับปรุงอย่างไรต่อไปประมาณนี้นี่แหละ

นอกจากดูงานจากเอกสารต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่เขาทำไว้แล้วยังได้สอบถามพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งซึ่งก็ได้รับข้อมูลต่างๆ พอสมควร ดังภาพประกอบ

<< ภาพทั้งหมด >>

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันนี้ที่ภูกามยาว (๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐)

วันนี้เป็นวันแรกที่ผมมาทำงานที่ สภ.ภูกามยาวในตำแหน่ง รอง ผกก.สส.ซึ่งก็เป็นธรรมเนียมของคนพุทธเราคือเมื่อไปถึงจะต้องคารวะเจ้าที่เจ้าทางเพื่อความเป็นศิริมงคลก่อน ดังภาพประกอบครับ
ต่อมาเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. เป็นการประชุมประจำเดือนข้าราชการตำรวจในสังกัดโดย พ.ต.อ.สว่างวิทย์ สุทธหลวง ผกก.สภ.ภูกามยาวซึ่งเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ด้วยเช่นกันเป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดประมาณ ๖๐ คน

<< ภาพในส่วนนี้ >>
เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ผมเรียกประชุมเจ้าหน้าที่สายงานสืบสวนเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ที่ห้องสืบสวนโดยใช้เวลาประชุมประมาณ ๕๐ นาทีครับ

<< ภาพในส่วนนี้ >>

หลังจากนั้นรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
<< ภาพประกอบในส่วนนี้ >>


เมื่อถึงเวลาก็นั่งทำงานในห้องทำงาน โดยมีเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งออกสืบสวนหาข่าวนอกที่ตั้งตามอำนาจหน้าที่

เจ้าหน้าที่สืบสวนกับผู้บังคับบัญชาที่นี่ทำงานอยู่ในห้องเดียวกันทั้งหมด แบบพี่แบบน้องครับ มีอะไรก็คุยกัน ปรึกษาหารือกันในนี้เลยดังภาพด้านล่าง
แหม่ แลน่าชื่นใจเหลือเกิน เนี่ยะ ดูฮิ เอาได้ๆ

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ร่วมงานเลี้ยงรับส่ง (๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไปผมเดินทางไปร่วมงานเลี้ยงรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ภูกามยาวที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ทั้งย้ายเข้ามาและออกไปตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติวาระการแต่งตั้งประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ลานหลัง สภ.ภูกามยาวโดยมีข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนพอสมควร

ขอขอบคุณในน้ำใจตำรวจ สภ.ภูกามยาวทุกคนในครั้งนี้เป็นอย่างสูงนะครับ

<< ภาพทั้งหมด >>

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ขนของจากแม่จริมกลับบ้านพะเยา (๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

วันนี้ช่วงสายๆ ผมเดินทางไปขนข้าวเครื่องใช้ซึ่งมีไม่มากชิ่้นนักจากบ้านพัก สภ.แม่จริมกลับบ้านพะเยาเนื่องจากรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ที่ สภ.ภูกามยาว จว.พะเยาโดยมีน้องๆ ตำรวจแม่จริมจำนวนหนึ่งเป็นเรี่ยวแรงช่วยขนของขึ้นให้ ก็ต้องขอบคุณน้ำใจอันดีงามของทุกคนมา ณ ที่นี้ด้วย

อนึ่ง สำหรับ สภ.แม่จริมนี้ผมเดินทางมารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันที่มีคำสั่งใหม่ครั้งนี้คิดเป็นเวลาประมาณ ๔ ปีครึ่งครับ  (ภาพและรายละเอียดวันเดินทางมา)

<< ภาพในส่วนนี้ >>


วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (๘ มิถุนายน ๒๕๖๐)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งที่ ๒๖๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ แต่งตั้งผมจากตำแหน่งรอง ผกก.สส.สภ.แม่จริม มาดำรงตำแหน่ง รอง ผกก.สส.สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดที่ปรากฏ
ในวันนี้ช่วงบ่ายผมเดินทางไปลงบันทึกประจำวันในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวไว้เป็นทีเรียบร้อยแล้วครับ


กลับมาเขียนบล็อกใหม่แล้วครับ (๘ มิถุนายน ๒๕๖๐)

สวัสดีครับ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมกลับมาเขียนบล็อกเพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆ ไว้เหมือนเดิมหลังจากที่ห่างหายไปพักหนึ่ง ซึ่งจะพยายามบันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ที่คิดว่าสำคัญๆ ไว้ทุกระยะและทุกวัน (หากเป็นไปได้) ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ขอยุติการเขียนบล็อกไว้ระยะหนึ่งก่อน (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ผมขออนุญาตยุติการเขียนบล็อกนี้ไว้สักระยะหนึ่งนะครับเพราะมีภารกิจสำคัญบางประการที่จะต้องทำ ทำให้ไม่มีเวลาเข้ามา และหากพร้อมเมื่อไรจะเข้ามาเขียนใหม่

ขอบคุณครับ

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สวัสดีวันวิสาขบูชา (๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

เหตุการณ์สามอย่างล้วน    เกิดวัน เดียวกัน
ประสูติ-ตรัสรู้-ปริพพาน     พุทธเจ้า
วิสาขอเนกอนันต์              เกิดก่อ
น้อมนอบนบใส่เกล้า         สุขล้ำ ธรรมา
.......
วันนี้วันพุธขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ปีระกา นพศก จ.ศ.๑๓๗๙ เป็นวันวิสาขาบูชา โมท่ะนาสาทุ่

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สวัสดีวันอังคาร / ไปพบหมอ (๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

สวัสดีวันอังคาร วันอังคารสวัสดี
สวัสดีเพื่อนน้องพี่ สวัสดีวันอังคาร
สวัสดีทุกทุกคน มอบสุขล้นแก่ทุกท่าน
สวัสดีวันอังคาร วันอังคารสวัสดี
........
วันนี้วันอังคารขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๖ ปีระกา นพศก จ.ศ.๑๓๗๙ เป็นวันโกน พรุ่งนี่เป็นวันพร่ะ สาทุ่


มาหาหมอ ใจมันฝ่อ ยังไงไม่รู้
ตูเอ๋ยตู ไม่ชึ่บชั่บ กระฉับกระเฉง
อีตอนอื่น หน้าชื่นมื่น ระรื่นครื้นเครง
อีตอนนี้ ไยวังเวง นักเลงไม่จริง (ฮี่โธ่)
.......
แหม่ แลสมเพชตัวฉันเหลือเกิน หมอนั่ดมาหาหน่อยเดียสั่นเหมือนเจ้าเข้า ฮี่โธ่เหียอู๊ด ดูฮิ


(ราวๆ บ่ายสามไปพบหมอที่โรงพยาบาลเชียงรายฯ ตามที่หมดนัดไว้)

การตรวจวันนี้หมอบอกว่าปกติดี ร่างกายแข็งแรงขึ้นมากเพียงแต่ต้องทานหยูกยาตามที่หมอสั่งไว้อีกระยะหนึ่ง ประการสำคัญหมอพูดว่า "ไม่ต้องห่วงนะคะลุงอู๊ด ลุงอู๊ดยังคงอยู่สร้างความครื้นเครงให้แฟนๆ เฟสบุ๊คหัวร่อต่อไปได้อีกนานแสนนานเลยละค้าาา" 
ว้าววว ดีใจๆ เย้ เอาได้ๆ เนี่ยะ ดูฮิ เหอๆๆๆ