วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ภ.จว.เชียงราย มอบหมายให้ทำหน้าที่พิธีกรการประชุม (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายมีหนังสือด่วนที่สุดที่ ชร ๐๐๒๙.๑๓/๖๓๓ แจ้งว่าพลตำรวจโทชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ (ผบช.ภ.๕) และคณะมีกำหนดการจะเดินทางออกตรวจเยี่ยมหน่วยเพื่อติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการเตรียมการเพื่อรองรับการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งออกสุ่มตรวจสถานีตำรวจ / ด่านตรวจ,จุดตรวจในสังกัดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายและข้อสั่งการระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในเขตพื้นที่ัจังหวัดเชียงราย

การเดินทางตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ผบช.ภ.๕ กำหนดให้มีการมอบหมายนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.เชียงรายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสมเด็จย่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเ้ภอเมืองเชียงราย ซึ่งผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ผมทำหน้าที่พิธีกรในวันเวลาดังกล่าว

รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านสามารถคลิกดูได้ที่นี่ครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น