วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ทำหน้าทีพิธีกรการประชุมมอบนโยบายและการประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ ตำรวจเชียงราย ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไปตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้จัดให้มีการประชุมรับมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ขึ้น ณ โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก อำเภอเมืองเชียงราย โดย พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต ผบก.ภ.จว.เชียงรายเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย,หัวหน้าสถานีตำรวจและ รอง ผกก.ป.,รอง ผกก.สส.,นายตำรวจประจำ ภ.จว.เชียงรายทุกคนรวมประมาณ ๑๒๐ คนซึ่งการประชุมครั้งนี้ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ผมและ พ.ต.อ.อำนวย ณ ลำปาง ผกก.อก.ภ.จว.เชียงรายทำหน้าที่พิธีกร
การประชุมวันนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น.

ต่อมาตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไปได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย จำกัดขึ้น ณ สถานที่เดียวกันโดย ผบก.ภ.จว.เชียงรายเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ รวมประมาณ ๒๕๐ คนซึ่งผมได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่พิธีกรเช่นเดียวกันกับช่วงเช้า

การประชุมสมาชิกสหกรณ์ฯ เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๖.๔๐ น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น