วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555

ข้อมูลบัญชีอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก.-รอง สว.ในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕ (๗ มกราคม ๒๕๕๕)

ตำรวจภูธรภาค ๕ มีหนังสือด่วนที่สุดที่ ๐๐๒๐.๑๑๒/๗๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ ส่งข้อมูลในบัญชีอาวุโสของข้าราชการตำรวจในสังกัดระดับผู้กำกับการถึงรองสารวัตรให้ข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งประจำปีซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ รายละเอียดคลิกดูได้ที่นี่

เพิ่มเติม :
กฏ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรถึงจเรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๙

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น