วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การดำเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนระยะที่ ๓ (๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓)

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ประกาศนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ออกเป็น ๔ ระยะ คือ
๑. นโยบายเฉพาะหน้าที่
ต้องการให้เกิดผลทันทีและต่อเนื่อง
๒. นโยบายเร่งด่วน (ระยะ ๖ เดือน)
๓. นโยบายสำคัญภายในระยะ ๑ ปี
๔. นโยบายภายในระยะ ๓ ปี

ซึ่งจากสถานการณ์ในรอบปีที่ผ่านมาคดีอาญาที่เกิดขึ้นมักจะมีความรุนแรง ซับซ้อน สร้างความสูญเสียสูง และปัญหาอาชญากรรมเฉพาะเรื่อง เช่น ปัญหาการล่วงละเมิดสถาบัน ความขัดแย้งทางการเมือง การกลับมาแพร่ระบาดของยาเสพติด และปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการปฏิบัติตนไม่เหมาะสมของข้าราชการตำรวจบางราย ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ศรัทธา ในการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนั้น การดำเนินการตามโครงการสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) ระยะที่ ๓ ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมนั้น จึงได้กำหนดไว้ในนโยบายเร่งด่วนให้สถานีตำรวจทุกแห่งนำไปดำเนินการให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายที่กำหนดไว้


ผมคิดว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนที่สมควรรับรู้รับทราบว่าตำรวจเราคิดหรือจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างรวมไปถึงน่าจะุเป็นประโยชน์แก่พี่น้องในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของตำรวจเราด้วย ผมจึงขอนำรายละเอียดเรื่องนี้มาเผยแพร่ให้ได้รับทราบกันโดยท่านสามารถคลิกดูได้ที่นี่

รักตำรวจ เกลียดตำรวจ มีปัญหาอย่าลืมเรียกใช้ตำรวจนะครับ

ขอบคุณครับผม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น