วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงสร้างสถานีตำรวจ (๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔)


มีพี่น้องหลายคนสอบถามผมว่าปัจจุบันโครงสร้างของสถานีตำรวจในประเทศไทยมีรูปแบบอย่างไร เพราะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแต่ไม่ทราบรายละเอียดมากนัก ถ้าเป็นไปได้ขอให้ผมค้นคว้าหาข้อมูลมาเผยแพร่ให้หน่อย

ด้วยความยินดีครับพี่น้องเพราะเรื่องราวของตำรวจนั้นเป็นที่สนใจของหลายๆ คนแต่ไม่ค่อยมีใครนำออกเผยแพร่ทั้งๆ ที่น่าจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งทั้่งต่อตำรวจเองและพี่น้องประชาชนทั่วไป

ท่านที่รักครับ โครงสร้างสถานีตำรวจปัจจุบันเป็นแบบไหน รายละเอียดมีอย่างไรนั้นปรากฏตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๕๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ซึ่งข้อมูลคร่าวๆ ก็คือกำหนดโครงสร้างสถานีตำรวจไว้ ๖ รูปแบบประกอบด้วย
* รูปแบบที่ ๑ สถานีตำรวจที่มีหัวหน้าสถานีเป็นระดับตำแหน่งผู้กำกับการ (ซึ่งมีปริมาณงานมาก)
* รูปแบบที่ ๒ สถานีตำรวจที่มีหัวหน้าสถานีเป็นระดับตำแหน่งผู้กำกับการ (ซึ่งมีปริมาณงานรองลงมา)
* รูปแบบที่ ๓ สถานีตำรวจที่มีหัวหน้าสถานีเป็นระดับตำแหน่งสารวัตรใหญ่ (ซึ่งมีปริมาณงานมาก)
* รูปแบบที่ ๔ สถานีตำรวจที่มีหัวหน้าสถานีเป็นระดับตำแหน่งสารวัตรใหญ่ (ซึ่งมีปริมาณงานรองลงมา)
* รูปแบบที่ ๕ สถานีตำรวจที่มีหัวหน้าสถานีเป็นระดับตำแหน่งสารวัตร (ซึ่งมีปริมาณงานมาก)
* รูปแบบที่ ๖ สถานีตำรวจที่มีหัวหน้าสถานีเป็นระดับตำแหน่งสารวัตร (ซึ่งมีปริมาณงานรองลงมา)
แต่ละรูปแบบได้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างละเอียดว่าใครมีหน้าที่ีอะไร ใครเป็นหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่แต่ละแผนกงานมีอะไรบ้างและทำหน้าที่อะไรซึ่งมีรายละเอียดไว้ครบถ้วนให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับรายละเอียดทั้งหมดของคำสั่งนี้ท่านสามารถคลิกดูได้ที่นี่ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น