วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดำเนินรายการทางวิทยุชุมชน (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔)

วันนี้ช่วงระหว่างเวลาประมาณ ๑๖.๐๕-๑๗.๐๐ น.ผมทำหน้าที่ดำเนินรายการ "ตำรวจเมืองพานพบประชาชน" ทางวิทยุชุมชนตำบลป่าหุ่ง ระบบ F.M.ความถี่ ๑๐๒.๕๐ MHz. เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้ ข้อมูลข่าวสาร ข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวง สภ.พานไปยังผู้ฟังสาระสำคัญในการดำเนินรายการวันนี้มีดังนี้
๑. พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับตำรวจ
๒. ประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติืพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษาวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับตำรวจภูธรภาค ๕ และตำรวจภูธรภาค ๖ จัดให้ัมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐-๑๙.๓๐ น. ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปีจังหวัดเชียงใหม่
๓. ประชาสัมพันธ์การรับสมัุครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำปี ๒๕๕๔
๔. ความรู้เรื่อง "สุรากับอุบัติเหตุ"
๕. ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
๖. คดีอาญาและจราจรที่เกิดขึ้นในรอบวันรายการนี้ผมจะจัดระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาและสถานวิทยุแห่งนี้

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.แม่เย็น (๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๙.๑๐ น.ผมเดินทางไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.แม่เย็นที่หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นพบเจ้าหน้าที่ ๒ คนอยู่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราอย่างเข้มแข็งและพร้อมที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยนี้เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นซึ่งจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุการใช้รถใช้ถนน,การนำผู้ป่วยหรือบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยใกล้เคียง เป็นต้นการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.แม่เย็นนั้นช่วงระยะเวลานี้หากไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นก็จะมาอยู่เตรียมพร้อมในการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น ซึ่งที่ผ่านมานั้นในส่วนของตำรวจเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เสียสละ จริงจังเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคน
ผมได้แจ้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละมาโดยตลอด ดังส่วนหนึ่งของภาพประกอบ

ฝึกประจำสัปดาห์ (๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.เป็นต้นไป สถานีตำรวจภูธรพานได้ัจัดให้มีการฝึกข้าราชการตำรวจประจำสัปดาห์ขึ้น ผู้เข้ารับการฝึกวันนี้มีำจำนวนประมาณ ๙๐ คน ซึ่ง พ.ต.อ.ไพรัช คุ้มล้วนล้อม ผกก.ได้ฝึกและแนะนำการฝึกแก่พวกเราด้วย สำหรับนายตำรวจซึ่งทำหน้าที่ครูฝึกประกอบด้วย
๑. พ.ต.ท.อนุพนธ์ สนิท รอง ผกก.ป.
๒. พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา สวป.
๓. ร.ต.อ.ธวัฒน์ เจริญผล รอง สว.จร.
๔. ร.ต.ท.เกรียงศักดิ์ มณีจันสุข รอง สวป.
๕. ร.ต.ท.วัธชิรวิษย์ บุรีแก้ว รอง สว.สส.การฝึกในวันนี้มีดังนี้

เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.ตรวจจำนวนและชี้แจงรายละเอียดการฝึกของวันนี้แก่เจ้าหน้าที่บริเวณหน้าอาคารที่ทำการ สภ.พาน

เสร็จแล้วพวกเราวิ่งออกกำลังกายไปบริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพาน โดยการวิ่งออกกำลังกายครั้งนี้คิดเป็นระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตรเศษ
หลังจากนั้นพวกเราพักผ่อนชั่วระยะเวลาหนึ่ง
เสร็จแล้วเป็นการฝึกประจำสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นการท่าบุคคลมือเปล่าดังส่วนหนึ่งของประมวลภาพด้านล่าง
<< ภาพประกอบ (๑๑๒ ภาพ) >>ด.ต.เอกชัย ปั๋นเกี๋ยง , ด.ต.พันธ์ศักดิ์ ไพเชฐศักดิ์ : ภาพ