วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ภารกิจวันนี้ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไปผมเดินทางไปปฏิบัติภารกิจช่วงเทศกาลปีใหม่ในเขตพื้นที่ สภ.พานดังนี้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นพบ ร.ต.ท.เกรียงศักดิ์ มณีจันสุข รอง สวป.กับพวกรวม ๕ คนอยู่ปฏิบัติหน้าที่
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ อปพร.อบต.แม่เย็นซึ่งตั้งจุดตรวจอำนวยความสะดวกบริเวณหน้า อบต.แม่เย็น


เพิ่มเติม :

ช่วงบ่ายวันนี้ผมเดินทางไปตรวจเยี่ยมพบปะัและให้กำลังใจจุดตรวจรองช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ดังนี้ครับ

จุดตรวจหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพาน (จุดตรวจหลัก)จุดตรวจ อปพร.ตำบลสันกลาง บริเวณสามแยกสำนักงานชลประทานจุดตรวจ อปพร.ตำบลเจริญเมือง บริเวณหน้าหน่วยบริการประชาชนตำบลเจริญเมืองพบปะและร่วมงานการแข่งขันกีฬาเชื่ือมความสามัคคีระหว่างตำรวจ,สายตรวจอาสาและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นตำบลธารทองเนื่องในเทศกาลปีใหม่ที่โรงเรียนธารทองวิทยา<< ภาพประกอบช่วงบ่ายวันนี้ (๙๗ ภาพ) >>

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ภารกิจวันนี้ (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น.เป็นต้นไปผมเดินทางไปตรวจเยี่ยมและตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหลักช่วงเทศกาลปีใหม่ของ สภ.พานซึ่งมีจำนวน ๒ จุดคือจุดตรวจหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพานและจุดตรวจหน้าหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น ดังส่วนหนึ่งของประมวลภาพ<< ภาพประกอบทั้่งหมด (๗๑ ภาพ) >>

เพิ่มเติม :

เวลาประมาณ ๑๓.๑๐ น.เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ อปพร.อบต.ม่วงคำ ซึ่งตั้งจุดอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.ม่วงคำและตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.เป็นต้นไปไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจ อปพร.ตำบลเมืองพานจำนวน ๔ จุดดังนี้

หน้่าวัดดอนตันจุดบ้านหนองบัวจุดบ้านป่ากว๋าวจุดบ้านทุ่งมงคล