วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บันทึกการปฏิบัติของผมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

ขอนำบันทึกการปฏิบัติของผมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งบันทึกรายละเอียดไว้ในแต่ละเรื่องพร้อมภาพประกอบไว้ครบถ้วนมานำเสนอในภาพรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับรายละเอียดของแต่ละเรื่องท่านสามารถคลิกดูได้ที่ Link ของเรื่องนั้นๆ

วันนี้ที่ภูกามยาว (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
ร่วมประชุมชุดสืบสวนของ สภ.ภูกามยาวและ สภ.ดอกคำใต้ (๑ พฤศิกายน ๒๕๖๐)
ร่วมวางหรีดเคารพศพมารดาข้าราชการตำรวจชุดสืบสวน สภ.ภูกามยาว (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
ปฏิบัติหน้าที่เวรอำนวยการผู้ใหญ่ / วันนี้ที่ภูกามยาว (๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
ฝึกข้าราชการตำรวจประจำสัปดาห์ (๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดา ร.ต.ท.เบตง ทะนันไชย (๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
วันนี้ที่ภูกามยาว (๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.อ.ภูกามยาว (๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
* วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตรงกับวันเสาร์ซึ่งผมไม่ได้เข้าเวรยามใดๆ จึงไม่มีกิจกรรมนำเสนอ
ร่วมงานฌาปนกิจศพมารดา ร.ต.ท.เบตง ทะนันไชย (๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
วันนี้ที่ภูกามยาว (๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 
ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนประจำสัปดาห์ / จับกุมคดียาเสพติด (๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
เข้าร่วมประชุมบริหารตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา (๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
เข้าร่วมประชุมคดีสำคัญที่ ภ.จว.พะเยา / วันนี้ที่ภูกามยาว / จับกุมคดียาเสพติด (๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
ร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพะเยา (๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามคดีสำคัญ / วันนี้ที่ภูกามยาว (๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
วันนี้ที่ภูกามยาว (๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
ฝึกข้าราชการตำรวจประจำสัปดาห์ (๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
เข้าร่วมประชุม Video conference กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
ปฏิบัติหน้าที่เวรอำนวยการผู้ใหญ่ / วันนี้ที่ภูกามยาว (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
ร่วมกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
* วันที่ ๑๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ซึ่งผมไม่ได้เข้าเวรยามใดๆ จึงไม่มีกิจกรรมนำเสนอ
วันนี้ที่ภูกามยาว (๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
ตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยธนาคาร ธ.ก.ส.สาขาภูกามยาว (๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐)
ประชุมผ่านระบบ Video conference กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
วันนี้ที่ภูกามยาว (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
วันนี้ที่ภูกามยาว (๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
พบปะเยี่ยมเยียนและประสานการปฏิบัติกับนายก อบต.ห้วยแก้ว (๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

วันนี้ที่ภูกามยาว (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
ฝึกข้าราชการตำรวจประจำสัปดาห์ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
เข้าร่วมประชุมที่ ภ.จว.พะเยา (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
ปฏิบัติหน้าที่เวรอำนวยการผู้ใหญ่ (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
* วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งผมไม่ได้เข้าเวรยามใดๆ จึงไม่มีกิจกรรมนำเสนอ
วันนี้ที่ภูกามยาว (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนประจำสัปดาห์ (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของ ผบช.ภ.๕ ผ่านระบบ Video conference กับตำรวจภูธรภาค ๕ (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
วันนี้ที่ภูกามยาว (๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
เข้าร่วมประชุมเร่งรัดสำนวนการสอบสวนและติดตามจับกุมผู้ต้องหา (๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
วันนี้ที่ภูกามยาว (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
ผกก.ตรวจทรงผม / แจกชุดวอร์ม (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
ฝึกข้าราชการตำรวจประจำสัปดาห์ (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
เข้าร่วมประชุมกับ ภ.๕ / วันนี้ที่ภูกามยาว (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
*  วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตรงกับวันเสาร์ซึ่งผมไม่ได้เข้าเวรยามใดๆ จึงไม่มีกิจกรรมนำเสนอ
ปฏิบัติหน้าที่เวรอำนวยการผู้ใหญ่ (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ จังหวัดพะเยา (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
วันนี้ที่ภูกามยาว (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนประจำสัปดาห์ (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
ประชุมร่วมตำรวจ-ผู้นำชุมชนตำบลเจน (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
วันนี้ที่ภูกามยาว (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
วันนี้ที่ภูกามยาว (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
ฝึกข้าราชการตำรวจประจำสัปดาห์ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
นำผู้ต้องหาคดีวางเพลิงไปทำแผนประทุษกรรมประกอบคำรับสารภาพ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

นำผู้ต้องหาคดีวางเพลิงไปทำแผนประทุษกรรมประกอบคำรับสารภาพ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

ช่วงบ่ายวันนี้ผมพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพาผู้ต้องหาไปทำแผนประทุษกรรมประกอบคำรับสารภาพคดีวางเพลิงเผาที่อ่านหนังสือพิมพ์,ศาลาที่พักริมทาง,ลานตากข้าว ฯ ซึ่งเหตุเกิดท้องที่ภูกามยาวและชุดสืบสวนของเราออกสืบสวนจนได้ตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีในที่สุด

สำหรับคดีนี้มีคนร้ายที่ลอบวางเพลิงเผาที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน , ศาลาที่พักริมทาง , ลานตากข้าวซึ่งเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ สภ.ภูกามยาวเมื่อเวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น.ของคืนวันที่ ๒๗ พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของเราได้ติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งจากการสอบถามปากคำผู้ที่อาจจะรู้เห็นเหตุการณ์และประการสำคัญก็คือการติดตามโดยตรวจจากกล้องวงจรปิด (CCTV) จากที่ต่างๆ ที่คาดว่าคนร้ายน่าจะใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางไปก่อเหตุและหลบหนีไปทั้งในเขต สภ.ภูกามยาวเองรวมถึงเขต สภ.เมืองพะเยาซึ่งมีพื้นที่ติดกันที่มีเหตุหรือการกระทำลักษณะเช่นเดียวกันที่คาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายคนเดียวกันโดยให้ชุดสืบสวนของเราประสานการปฏิบัติกับ สภ.เมืองพะเยาอย่างใกล้ชิดและช่วงสายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของเราพบผู้ต้องหาในเขตท้องที่ สภ.เมืองพะเยา จากการสอบถามผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ก่อเหตุครั้งนี้ในเขตพื้นที่ สภ.ภูกามยาวตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุจริงจึงเดินทางไปรับตัวส่งมอบให้พนักงานสอบสวนเจ้าคดีดำเนินคดีตามกฎหมายและพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องรายนี้ไปทำแผนประทุษกรรมประกอบคำรับสารภาพยังที่เกิดเหตุในครั้งนี้ สำหรับรายละเอียดนอกเหนือจากนี้ขออนุญาตไม่นำมาเปิดเผยนะครับ << ภาพทั้งหมด >>

ฝึกข้าราชการตำรวจประจำสัปดาห์ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป สภ.ภูกามยาวจัดให้มีการฝึกข้าราชการตำรวจประจำสัปดาห์ขึ้นที่ลานหน้าที่ทำการ สภ.โดยข้าราชการตำรวจที่ไม่ติดราชการสำคัญเข้ารับการฝึกประมาณ ๖๐ คน สำหรับการฝึกวันนี้เป็นการฝึกท่าบุคคลมือเปล่าตามแบบฝึกใหม่โดยในวันนี้ พ.ต.อ.สุวรรณ แท่นพิทักษ์ รอง ผบก.ภ.จว.พะเยาเดินทางมาร่วมสังเกตการณ์การฝึกด้วย

การฝึกครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง

<< ภาพทั้งหมด >>


อนึ่ง สำหรับนโยบายการฝึกของ ผบช.ภ.๕ เป็นอย่างไรคลิกดูได้ที่ภาพด้านล่างนี้เพื่อดูภาพขยายนะครับ

วันนี้ที่ภูกามยาว (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

วันนี้วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วันสุดท้ายแห่งเดือนที่ ๑๑ ของปี ๒๕๖๐ แล้ว เร็วจริงๆ วันเวลาที่ผ่านไปนี่ แป๊บเดียวจะสิ้นปีแล้วหรือนี่ มิน่าล่ะว่าทำไมเราถึงมองว่า(เหมือนจะ)แก่เร็ว ฮ่ะๆๆ เวลามันเดินไปเร็วนี่เอง เหอๆๆๆๆ

บรรยากาศที่ภูกามยาวเช้าวันนี้ค่อนข้างเย็นแต่ก็ไม่ถึงกับหนาวมากอะไรยิ่งสำหรับคนทางนี้หรือคนที่อยู่ทางนี้จนชินอย่างเช่นผมและคนอื่นๆ ด้วยแล้วจะบอกว่าอากาศแบบนี้ซิ่สบายๆ
การทำงานช่วงเช้าวันนี้งานแรกที่ติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือการกำกับควบคุมดูแลรวมถึงการปรึกษาหารือ ระดมสมองกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเพื่อติดตามหาตัวคนร้ายที่ลอบวางเพลิงเผาที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน , ศาลาที่พักริมทาง , ลานตากข้าวซึ่งเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ สภ.ภูกามยาวเมื่อเวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น.ของคืนวันที่ ๒๗ พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของเราได้ติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งจากการสอบถามปากคำผู้ที่อาจจะรู้เห็นเหตุการณ์และประการสำคัญก็คือการติดตามโดยตรวจจากกล้องวงจรปิด (CCTV) จากที่ต่างๆ ที่คาดว่าคนร้ายน่าจะใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางไปก่อเหตุและหลบหนีไปทั้งในเขต สภ.ภูกามยาวเองรวมถึงเขต สภ.เมืองพะเยาซึ่งมีพื้นที่ติดกันที่มีเหตุหรือการกระทำลักษณะเช่นเดียวกันที่คาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายคนเดียวกันโดยให้ชุดสืบสวนของเราประสานการปฏิบัติกับ สภ.เมืองพะเยาอย่างใกล้ชิดเสร็จแล้วเข้าไปนั่งทำงาน << ภาพในส่วนนี้ >>

เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป สภ.ภูกามยาวจัดให้มีการฝึกข้าราชการตำรวจประจำสัปดาห์ขึ้นที่ลานหน้าที่ทำการ สภ.

<< รายละเอียด >>
ช่วงพักเที่ยงพวกเราทานอาหารกลางวันที่ห้องครัวงานสืบสวนซึ่งวันนี้พวกเราทำกินกันเองจ้า และก็เหมือนเดิมอาหารที่กินเป็น "อาหารกรุงเทพ" ล้ำลำ

<< ภาพในส่วนนี้ >>
ช่วงบ่ายวันนี้ผมพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพาผู้ต้องหาไปทำแผนประทุษกรรมประกอบคำรับสารภาพคดีวางเพลิงเผาที่อ่านหนังสือพิมพ์,ศาลาที่พักริมทาง,ลานตากข้าว ฯ ซึ่งเหตุเกิดท้องที่ภูกามยาวและชุดสืบสวนของเราออกสืบสวนจนได้ตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีในที่สุด

<< รายละเอียด >>

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เกิดทุก ๘๒๓ ปีจริงหรือ??? (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

ส่งกันจังเลย "...ปี ๒๕๖๑ เดือนกุมภาพันธ์จะมีวันอาทิตย์, จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัส, ศุกร์, เสาร์อย่างละ ๔ ครั้งซึ่งจะเกิดขึ้นทุก ๘๒๓ ปี..." 

แหมพี่น้องเอ๋ย เดือนกุมภาพันธ์น่ะปกติจะมี ๒๘ วันเพราะฉะนั้นวันจันทร์-อาทิตย์ก็จะมีอย่างละ ๔ ครั้งนั่นแหละยกเว้นปีไหนที่มี ๒๙ วัน ไม่ใช่เกิดทุก ๘๒๓ ปีซะหน่อย เนี่ยะ ดูฮิ

วันนี้ที่ภูกามยาว (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

วันนี้วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ใกล้สิ้นเดือนของเดือนที่ ๑๑ ในปีนี้กันแล้ว เร็วจริงๆ เลยทีเดียวนะผมว่า เช้านี้ที่ภูกามยาวอากาศค่อนข้างเย็นแต่ไม่ถึงกับหนาวนัก พวกเราหลายคนใส่เสื้อกันหนาวสวมกับเครื่องแบบหรือชุดที่ใส่กันบ้าง ช่วงสายๆ ก็คงจะอุ่นขึ้นไปอีกโข

เหมือนเดิมครับก่อนการทำงานของผมก็ต้องทักทายโอภาปราศัยกับเจ้าหน้าที่ของเราก่อนเป็นธรรมดา เป็นไง มีงานอะไรไหม ปัญหาข้อขัดข้องมีอะไรบ้างไหม อะไรประมาณนี้ที่ทักกันคุยกันพูดคุยสอบถามกัน ในขณะเดียวกันก็ถือโอกาสตรวจตราผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำวันนี้ไปด้วยในตัวซึ่งก็ปรากฏว่าพวกเราทุกคนที่มีรายชื่อตามตารางนั้นมาปฏิบัติหน้าที่กันครบถ้วนเหมือนเดิม

เสร็จแล้วก็เข้าไปนั่งทำงานตามปกติซึ่งงานในวันนี้จะเน้นไปในด้านการสืบสวนคดีสำคัญคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่และอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่สืบสวนดำเนินการครับ

<< ภาพในส่วนนี้ >>
ถึงเวลาพักเที่ยงออกไปนั่งกินข้าวกับชุดสืบสวนของเราที่ร้านข้าวแกงเจ้าประจำ อร้อยอร่อยครับ

<< ภาพในส่วนนี้ >>


ช่วงยามบ่าย ถึงไง ก็ไม่เครียด
รวมทั้งจะ ขี้เกียจ ก็ไม่ได้
มีหน้าที่ อะไร ก็ทำไป
ใช่ไม่ไง ว่าไง ไหนตอบฮิ
...........
ช่ายแล่วเกี๊ยเหียอู๊ด แหม่ เอาได้ทุ่กคนเลย
บ่ายนี้นั่งทำงานที่โรงพักภูกามยาวครับ


<< ภาพในส่วนนี้ >>

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประชุมร่วมตำรวจ-ผู้นำชุมชนตำบลเจน (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. สภ.ภูกามยาวได้จัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้นำชุมชนตำบลดงเจนขึ้น ณ ห้อง ศปก.สภ.ภูกามยาวโดย พ.ต.อ.สว่างวิทย์ สุทธหลวง ผกก.ฯ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผม, รอง ผกก.ป., รอง ผกก.สอบสวน, สว.สส., หัวหน้าสายตรวจ, พนักงานสอบสวน , เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนและกำนันตำบลดงเจนพร้อมผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลดงเจนอีก ๓ หมู่บ้าน โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการปรึกษาหารือและรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงการดำเนินการของฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นซึ่งอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชน ใช้เวลาประชุมประมาณ ๑ ชั่วโมง สำหรับรายละเอียดขออนุญาตไม่นำมาเปิดเผย << ภาพทั้งหมด >>


ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนประจำสัปดาห์ (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

วันนี้เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.ผมเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.ภูกามยาวที่ห้องสืบสวน โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมประจำสัปดาห์ตามระเบียบปฏิบัติที่พวกเราตั้งไว้

สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้มีดังนี้
๑. ให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนรายงานผลการปฏิบัติของตนรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้อง
๒. ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นตามข้อ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติบังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม
๓. นำข้อสั่งการและคำชี้แนะต่างๆ ของผู้บังคับบัญชาให้ทุกคนรับทราบและนำไปปฏิบัติ
๔. แจ้งภารกิจที่จะต้องปฏิบัติในสัปดาห์นี้แก่เจ้าหน้าที่รับทราบ
๕. ร่วมปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินการคดีที่เกิดขึ้นช่วงวันที่ผ่านมาในเขตพื้นที่ สภ.ภูกามยาวซึ่งเป็นที่สนใจของประชาชนและผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ปฏิบัติสำเร็จลุล่วงและบรรลุผล


การประชุมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง << ภาพทั้งหมด >>

วันนี้ที่ภูกามยาว (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

เช้าวันนี้ที่ภูกามยาวและใกล้เคียงอากาศค่อนข้างหนาวจนหลายคนต้องเอาเสื้อกันหนาวมาใส่กันเลยทีเดียวครับ ระหว่างทางจากบ้านที่ตัวเมืองพะเยาไปโรงพักซึ่งห่างกันราวๆ ๒๐ กิโลเมตรนี่หมอกจับเกือบทุกที่ต้องเปิดไฟหน้ารถในเวลาขับเป็นสัญญาณ ช่วงนี้อากาศจะหนาวเย็นลงทุกวัน สุขภาพใครไม่ดีอาจจะแย่เอาได้อย่างน้อยที่สุดก็เป็นไข้หวัดอะไรประมาณนี้

มาถึงโรงพักแล้วก็ทักทายพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เขาเข้าเวรรวมถึงที่ไม่ได้เข้าแต่มาที่โรงพักตามปกติเหมือนเช่นทุกวันนั่นแหละครับถือเป็นการตรวจสอบว่าเขามากันครบหรือไม่ไปด้วย

สำหรับคดีอาญาเมื่อวานนี้จากการตรวจดูในสมุดประจำวันไม่มีเกิดขึ้นครับ

<< ภาพในส่วนนี้ >>

เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.ผมเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.ภูกามยาวที่ห้องสืบสวน

<< รายละเอียด >>
เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. เข้าประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้นำชุมชนตำบลดงเจนขึ้น ณ ห้อง ศปก.สภ.ภูกามยาว

<< รายละเอียด >>

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ จังหวัดพะเยา (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

วันนี้ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ผมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยาที่ศาลากลางจังหวัดพะเยาโดยว่าที่ร้อยตรีสมัย คำชมภู ปลัดจังหวัดพะเยาเป็นประธาน ผู้เข้าร่่วมประชุมเป็นคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงหัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัดหรือผู้แทนและเสร็จสิ้นการประชุมเมื่อเวลา ๑๑.๔๒ น.

<< ภาพในส่วนนี้ >>


ต่อมาเวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพะเยาที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพะเยาโดยการประชุมครั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รอง ผวจ.พะเยาเป็นประธานและเสร็จสิ้นการประชุมเมื่อเวลา ๑๔.๓๖ น.

<< ภาพในส่วนนี้ >>

(สำหรับรายละเอียดของการประชุมทั้งสองรายการขออนุญาตไม่นำมาเปิดเผยครับ)
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้วเดินทางกลับไปทำงานที่โรงพักภูกามยาวต่อซึ่งงานที่มาทำนั้นก็คือการติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงราวๆ ตี ๒-๓ ของคืนนี้ในเขตตำบลแม่อิงที่พี่น้องประชาชนทั่วไปและผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจโดยร่วมประชุมปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้

<< ภาพในส่วนนี้ >>

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ปฏิบัติหน้าที่เวรอำนวยการผู้ใหญ่ (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

"เส้นลายมือแบบนี้สิทธิการิยะท่านว่ามีเหตุจะต้องขึ้นโรงพักตลอดและยังจะต้องขึ้นไปอีกหลายปี อย่างวันนี้วันอาทิตย์แทนที่จะได้ซักผ้า ถูบ้าน ล้างถ้วยล้างจานอยู่กับบ้านก็ต้องมีเหตุขึ้นโรงพักอีก เฮ้อ” หมอดูทักใครคนนั้น

“อ๋อ วันนี้ผมเข้าเวรอำนวยการผู้ใหญ่น่ะหมอ” ใครคนนั้นตอบ
วันนี้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.ผมปฏิบัติหน้าที่เวรอำนวยการผู้ใหญ่ประจำวันซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแล อำนวยการและสั่งการการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำวันนี้เพื่อให้การปฏิบัติสำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยหากมีปัญหาข้อขัดข้องอย่างไรก็ให้มีหน้าที่ในการจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วย

การปฏิบัติหน้าที่เวรอำนวยการผู้ใหญ่นี้สถานีตำรวจทุกแห่งจะต้องจัดนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรผลัดเปลี่ยนหมุนกันทำหน้าที่วันละ ๑ คนโดยในส่วนของ สภ.ภูกามยาวได้พิจารณาจัดจากนายตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไปทำหน้าที่นี้ซึ่งการปฏิบัติประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นไปตามคำสั่ง สภ.ภูกามยาวดังภาพด้านบน 
<< ภาพทั้งหมด >>

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สวัสดีวันเสาร์ (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

วันนี้วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วันหยุดพักผ่อนสำหรับหลายๆ คนซึ่งรวมถึงผมด้วยที่ไม่ต้องไปทำงานคงพักผ่อนอยู่กับบ้านสบายๆ ทำนั่นทำนี่เรื่อยเปื่อยตามประสาคน(ใกล้)แก่ ฮ่ะๆๆ

เสื้อตัวที่เห็นนี้เป็นเสื้อรุ่นโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ซึ่งผมเรียนอยู่สมัยมัธยมครับ เสื้อรุ่นตัวนี้ทางรุ่นเขาทำให้ทุกคนในวันเลี้ยงรุ่นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ผมไม่ได้ไปด้วยเพราะติดภารกิจสำคัญเพื่อนๆ ก็เลยส่งมาให้ถึงบ้าน เอ้อ เห็นเสื้อรุ่นแล้วก็ทำให้อดคิดถึงโรงเรียนเก่าของเราไม่ได้เลยแต่งโคลงแต่งกลอนเพื่อให้บรรเทาความคิดถึงซะหน่อย
คิดถึงโรงเรียนแกลง   ซึ่งเป็นแหล่งประศาสน์วิชา
คิดถึงคุณครูบา          และอาจารย์ทุกท่านครับ
คิดถึงอาคารเก่า        ที่ตัวเราเคยนั่งหลับ
ทุกวันนั้นนั่งนับ          เพื่อจะกลับมาเยี่ยมเยือน
..........
เราโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
ชื่อหอมขจรเคยเฟื่องฟูอยู่ทุกปี
ในการเรียนเราหมั่นเพียรไม่หน่ายหนี
เชิงกีฬาสามัคคีฝึกตนดีเพื่อโรงเรียน
ต่างคนตั้งใจในการเรียนเพียรทำความดี
รักสามัคคีในหมู่เราเหล่านักเรียน
ขอเทวาช่วยประสิทธิ์สถิตย์เสถียร
ให้โรงเรียนเราเจริญคนสรรเสริญสืบต่อไป
........
(มาร์ชโรงเรียนแกลง , คำร้อง : อาจารย์สติ รื่นรมย์)

ภาพด้านบนเป็นภาพบรรยากาศหลังบ้านผมที่พะเยาวันนี้ซึ่งครึ้มฟ้าครึ้มฝนทั้งวันรวมถึงลมแรงออกสักหน่อยและที่สำคัญคือหนาวมากเลยครับวันนี้ ดีแล้วละหน้าหนาวก็ต้องหนาวถึงจะถูกต้อง เย้

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เข้าร่วมประชุมกับ ภ.๕ / วันนี้ที่ภูกามยาว (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

วันนี้ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ผมเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video conference กับตำรวจภูธรภาค ๕ (ภ.๕) และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดที่ห้อง ศปก.ภ.จว.พะเยาแทน ผกก.สภ.ภูกามยาวซึ่งติดราชการสำคัญโดย พล.ต.ต.มนตรี สัมปุณณานนท์ รอง ผบช.ภ.๕ เป็นประธานและเสร็จสิ้นการประชุมเมื่อเวลา ๐๙.๕๓ น. สำหรับรายละเอียดของการประชุมขออนุญาตไม่นำมาเสนอนะครับ

<< ภาพในส่วนนี้ >>
หลังจากประชุมที่ ภ.จว.พะเยาเสร็จแล้วเดินทางไปทำงานต่อที่โรงพักภูกามยาวครับ
..........
หลังจากประชุมเสร็จ     ไม่เตร่เตร็ดเถลไถล
ไปโรงพักทันใด            น่ารักไหมไหนว่าฮิ 

<< ภาพในส่วนนี้ >>


กุ๋ยเตี๋ยวเป็ด รสเด็ด สะระตี่
รสชาติดี ดูฮิ นี่เอาได้
กุ๋ยเตี๋ยวเป็ด ร้านนี้ ฮิ่ถูกใจ
กินเมื่อไร พุงกาง อึ่งอ่างเลย (เหอๆๆๆ) 

......
ช่วงพักเที่ยงออกไปทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านเจ้าประจำซึ่งห่างโรงพักไปราว ๑ ก.ม.จ้า

<< ภาพในส่วนนี้ >>


รองฯ : บ่ายโมงทำไมเคาะตั้ง ๑๔ เป๊งล่ะสูเขา
สูเขา : บ่ายโมงเคาะ ๑ เป๊ง และบ่ายโมงนี่=๑๓ นาฬิกาผมก็เลยเคาะบ่ายโมง ๑ เป๊ง+๑๓ นาฬิกาอีก ๑๓ เป๊ง รวมเป็น ๑๔ เป๊งน่ะครับ
........
บ่ายนี้ผมนั่งทำงานที่โรงพักครับ


<< ภาพในส่วนนี้ >>