วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สวัสดีวันพุธ (๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)

โอ้ว่า วันพุธ เวียนมา,ตามกาล เวลา ดิถี
ขอจง มีสุข โชคดี,ในวัน พุธนี้ ทุกคน
โอ้ว่า วันพุธ วันดี,ทุกแห่ง ทุกที่ ทุกหน
แจ่มใส กายใจ กมล,เปี่ยมล้น กุศล ผลทาน

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สวัสดีวันจันทร์ (๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙)

สวัสดีวันจันทร์จ้ะ คิดถึงนะทุกทุกคน
วันจันทร์วันกุศล จะดานดลผลที่หวัง
วันจันทร์วันแห่งมิตร ไร้คนคิดมาชิงชัง
วันจันทร์มาอีกครั้ง ทุกข์ไกลห่างดั่งใจปอง


อาหารกลางวันวันนี้...
ใครๆ เค้าก้อว่ากุ๋ยเตี๋ยวร้านนี่เอาได้กันทังงั่น แต่เหียอู๊ดว่ามันก้องั่นๆ แหนะ เนี่ยะ ดูฮิ เหอๆๆ

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สวัสดีวันอาทิตย์ (๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙)

สวัสดีวันอาทิตย์ วันอาทิตย์สวัสดี
หนึ่งอาทิตย์พบกันที สวัสดีวันอาทิตย์
สวัสดีทุกทุกท่าน สุขสำราญกายใจจิต
สวัสดีวันอาทิตย์ วันอาทิตย์สวัสดี

กลางวันไปทานอาหารและซื้อข้าวขาวที่ห้างโลตัสพะเยา

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สวัสดีวันศุกร์ (๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙)

เจ้าชูชก กลับชาติ ลงมาเกิด
ดูเอาเถิด ยังไง ก็ยังงั้น
ก๋วยเตี๋ยวสี่ ข้าวสอง ของหวานมัน
แหมพี่ท่าน เล่นถลุง ซะพุงกาง
.......
แหม่ ก็กุ๋ยเตี๋ยวร้านนี่เขาเอาได้นี่ เนี่ยะ ดูฮิ เหอๆๆๆ

(ภาพนี้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวรสเยี่ยม เชียงใหม่ครับ)
ภาพนี้ที่บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติแม่ขะจาน อ.เวียงป่าเป้า จ.เจียงฮายช่วงเดินทางกลับบ้านครับ
ภาพนี้ที่ร้านอาหารปั๊มน้ำมัน ปตท.แม่ขะจาน อ.เวียงป่าเป้า จ.เจียงฮาย

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ตำรวจนักสืบสูญพันธุ์ (๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙)

ตำรวจนักสืบสูญพันธุ์ :  โลกตำรวจ โดยผศ.ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข

เหตุระเบิด และการลอบวางเพลิงที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมานี้ เป็นความรุนแรงที่ท้าทายการพิสูจน์ฝีมือในการบริหารจัดการของเหล่าบรรดาผู้นำตำรวจทั้งหลายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอย่างยิ่ง และเป็นบทพิสูจน์ผลงานด้านการบริหารจัดการกำลังพลในมิติการแต่งตั้งโยกย้ายที่ผ่านมาด้วยว่ามีความเหมาะสมหรือล้มเหลว? บทท้าทายนี้ไม่เว้นแม้กระทั่ง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้เนื่องมาจากเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วกันว่า ความหวังหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเมื่อแรกรับตำแหน่งสูงสุดขององค์กรตำรวจนั้น คือ ผู้บัญชาการตำรวจท่านนี้เป็นตำรวจที่เติบโตมาจากงานสืบสวน
เมื่อย้อนมองงานสืบสวนจะพบว่า ประสิทธิภาพของงานสืบสวนเป็นตัวบ่งชี้ความพึงพอใจและความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อภารกิจของตำรวจอย่างแท้จริง มิใช่เพียงแค่การวัดผลในประเด็นความพึงพอใจที่มีต่อการบริการในรูปแบบอัธยาศัยดี วจีไพเราะแต่เพียงเท่านั้น หากแต่เป็นการวัดผลจากเนื้อหาสาระ กล่าวคือ เมื่อประชาชนถูกทำร้ายไม่ว่าจะเป็นชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน สิ่งที่ประชาชนหรือผู้เสียหายต้องการเมื่อมาแจ้งความร้องทุกข์คือ ตำรวจต้องสามารถจับตัวผู้กระทำผิดให้มารับโทษทางกฎหมาย และความสามารถในการนำทรัพย์สินของพวกเขากลับคืนมาได้ นี่คือหน้าที่ของตำรวจสายสืบสวน!!!
แต่ทำไมคนในสังคมจึงไม่ได้พูดถึงผลงานของตำรวจสายสืบ ไม่เว้นแม้กระทั่งผู้บริหารงานตำรวจเองก็ให้ความสำคัญกับงานสืบสวนต่ำกว่าที่ควรจะเป็น รวมถึงหากวิเคราะห์ให้ถ่องแท้จะเห็นได้ว่า ในห้วงเวลาที่ผ่านมานั้น งานสืบสวนได้รับผลกระทบจากระบบการบริหารจัดการงานบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยไม่น้อย ??????
งานสืบสวนเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างมากในภารกิจของตำรวจ เป็นงานที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับจำเป็นต้องมีคุณสมบัติทั้งในเชิงปัญญา มีทักษะทางสังคมที่เหมาะสมกับการสืบสวน มีวุฒิภาวะ และสิ่งที่สำคัญคือ จำเป็นต้องเป็นตำรวจที่มีวินัยที่เข้มแข็งจึงจะสามารถปฏิบัติงานสืบสวนได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ
อะไรคือตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของงานสืบสวน?
หากพื้นที่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจ หรือกองบังคับการตำรวจแห่งใด มีคดีที่ระบุว่าเป็นคดีที่ไม่รู้ตัวผู้กระทำผิดสูง นั่นหมายถึง ฝ่ายสืบสวนยอมจำนนแล้วว่า พวกเขาไม่รู้ตัวคนร้ายที่ก่อเหตุในคดีเหล่านั้น ปรากฏการณ์เช่นนี้ถือได้ว่าเป็นภาพสะท้อนของความปราชัยที่ฝ่ายตำรวจมีต่อผู้กระทำผิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของตน
คำกล่าวอ้างที่ว่า คดีดังกล่าวนั้นไม่สามารถระบุตัวผู้กระทำผิดได้เนื่องมาจากพยานหลักฐานในคดีมีน้อย หายาก เป็นคำกล่าวอ้างที่ไม่ควรนำมาใช้ในการกล่าวอ้าง เพราะนักสืบที่มีความสามารถย่อมไม่ยอมจำนนต่อพยานหลักฐานที่ปรากฏแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ความรู้ ความสามารถในการสืบเสาะเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆ ให้ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็ว เป็นตัวบ่งชี้สมรรถนะของตำรวจสายสืบ ซึ่งจะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อตำรวจผู้ที่จะทำงานสืบสวนต้องมีประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นระยะเวลาที่มากพอ มีความรู้เกี่ยวกับสภาพพื้นที่ ภูมิประเทศ วิถีชีวิต และความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คนในแต่บริบทเป็นอย่างดีและลึกซึ้ง ดังนั้นการทบทวนว่า การย้ายไป ย้ายมา อย่างปั่นป่วนในห้วงเวลาที่ผ่านมานั้น เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความรู้ ความชำนาญ และสมรรถนะของตำรวจสายสืบในแต่ละระดับหายไปหรือไม่? มากน้อยเพียงใด?
อย่าปล่อยให้ชาวบ้านเสียศรัทธาจนคำพูดที่ว่า “ตำรวจไร้ฝีมือ เชื่อถือไม่ได้ จับแพะ”? กลายเป็นความคุ้นชิน
ในความเป็นจริงนั้น การทำงานในสายอาชีพเฉพาะนี้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นการอ้างว่าเป็นตำรวจต้องทำได้ทุกหน้าที่ จึงไม่ใช่ความจริง การโยกย้ายข้ามสายงาน ข้ามหน่วยจึงเป็นเหตุปัจจัยสำคัญมากที่ทำให้งานสืบในแต่ละพื้นที่อ่อนแอ?
ความรู้ ความสามารถในรูปแบบจับฉ่าย หรือมีทักษะแบบเป็ดที่ทำงานได้ทุกสายงานแต่ทำได้อย่างฉาบฉวยตื้นเขินนั้น ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานสืบสวน ที่นอกเหนือจากจะต้องสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้แล้วนั้น ยังจำเป็นต้องดำเนินการสืบสวนขยายผลจนกระทั่งสามารถจับผู้กระทำผิดในแต่ละเหตุมาให้ได้อย่างครบถ้วนสิ้นซากอีกด้วย รวมถึงสามารถนำเอาพยานหลักฐานและของกลางคืนมาได้ด้วยนั้น ถือได้ว่าเป็นบทพิสูจน์ฝีมือนักสืบ
แต่ทำไมวิถีการทำงานของตำรวจสืบสวนจึงให้ความสำคัญกับการขยายผลคดีทั้งความผิดค้างเก่าและเพื่อนร่วมแก๊งที่ยังลอยนวลอยู่น้อยเกินไป?

สวัสดีวันพฤหัสบดี (๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙)

หวัดดีเพื่อน หวัดดีพี่ หวัดดีน้อง
แม้นคิดทอง ให้ได้ทอง กองตรงหน้า
หากคิดเงิน ให้ได้เงิน เพลินอุรา
สุขหรรษา พฤหัส สวัสดี

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สวัสดีวันอังคาร (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙)

สวัสดีวันอังคาร,ทุกทุกท่านทุกทุกคน
อังคารวันสุขล้น,บุญดานดลให้สมหวัง
สวัสดีวันอังคาร,กิจการงานมีสตางค์
เดินยืนวิ่งนอนนั่ง,เงินไหลหลั่งมาวางกอง

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สวัสดีวันจันทร์ (๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘)

วันจันทร์ แล้วไง ใคร่รู้,แหมดู ฮิดู ถามได้
วันจันทร์ ก็วัน จันทร์ไง,ไม่ใช่ อังคาร วันพุธ
วันจันทร์ เข้าท่า เข้าที,น่าเป็น วันดี ที่สุด
วันจันทร์ เร้เรี่ยม เยี่ยมยุทธ์,รักไม่ สะดุด นะจ๊ะ

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ป.ร.ย. (๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)

คิดว่าคนบ้านอำเภอแกลงบ้านเราที่อายุไล่เลี่ยกับผมสมัยเรียนหนังสืออยู่ชั้นประถมนั้นคง ต้องเคยปัก “ป.ร.ย.” ที่อกเสื้อนักเรียนด้านขวากันมาอย่างแน่นอน ซึ่งคำว่า “ป.” นี้ย่อมาจากโรงเรียนประชาบาลที่สมัยนั้นขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย ส่วนคำว่า “ร.ย.” ก็คืออักษรย่อจังหวัดร่ะยองเราแล้วตามด้วยตัวเลขซึ่งน่าจะเป็น “ลำดับที่” ของโรงเรียนในจังหวัด (ผิดถูกยังไงวานผู้รู้ช่วยแก้ไขให้ด้วยนะครับ) อย่างโรงเรียนวัดพังราด (เพิ่มราษฎร์รังสรรค์) ที่ผมเรียนนั้นใช้ “ป.ร.ย.๖๔” (ช่วงแรกๆ ใช้ ป.ร.ย.๔๔)

ยุคหลังๆ คำว่า “ป.ร.ย.” หมดไปจากบ้านเรา (รวมถึงทุกแห่งในประเทศไทยด้วย) โดยเสื้อเครื่องแบบนักเรียนจะใช้อักษรย่อของชื่อโรงเรียนแทน เช่นโรงเรียนวัดพังราดฯ ก็เป็น “พ.ร.” เป็นต้น


ถึงแม้ “ป.ร.ย.” จะหายไปนานแล้วก็ตามแต่ผมเคยเห็นคนบ้านเราเวลาเลี้ยงรุ่นประถมมักจะมีป้ายคำว่า “ป.ร.ย." ตามด้วยหมายเลขของโรงเรียนตัวเองติดที่บอร์ดตัวใหญ่ๆ เพื่อรำลึกถึงความหลังครั้งเยาว์วัย เห็นแล้วก็ชื่นใจครับ

“เอ้า พี่น่องคนบ้านเราคนไหนเคยปัก “ป.ร.ย.” มั่งย่กมือขึ้นหน่อยฮิ”

ภาพนี้เป็นภาพศิษย์เก่าโรงเรียนวัดพังราด (เพิ่มราษฎร์รังสรรค์) รุ่นผมกับเพื่อนๆ ถ่ายภาพร่วมกันก่อนจบ ป.๔ กับคุณครูโดยที่หน้าอกเสื้อด้านขวาทุกคนปัก "ป.ร.ย.๔๔" (ภาพอาจจะไม่ชัดนักนะครับ)

ภาพเสื้อนักเรียนที่ปัก ป.ร.ย.ซึ่งเพื่อนๆ ในกลุ่มอำเภอแกลงเมืองน่าอยู่เอามาให้ดูกันครับ

สวัสดีวันอาทิตย์ (๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)

สวัสดี วันเสาร์ เมาแน่แน่
สวัสดี วันศุกร์แย่ ไปกันใหญ่
สวัสดี พฤหัส อึดอัดใจ
สวัสดี ที่ใช่ อาทิตย์เอง

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สวัสดีวันเสาร์ (๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙)

วันเสาร์มาละเหวย ชะเอิงเอยมาละหว่า
วันเสาร์ย่างก้าวมา เสียงเฮฮาร่าเริงใจ
วันเสาร์เอ๊าสนุก นั่งยืนลุกสุขไฉน
วันเสาร์เราสบาย จะตื่นสายยังได้เลย (เย้)

ภาพด้านล่างเป็นสภาพบรรยากาศเช้านี้ที่หลังบ้านพะเยาครับซึ่งคืนที่ผ่านมาฝนตกลงมาตลอดคืนแม้จะไม่มากแต่ก็ตกไม่หยุด


วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สูตรต้มยำไก่ (๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙)

"แหมไม่ยากหรอกอู๊ด เนี่ยะจะทำให้ดู เอาไอ้นี่ ไอ้นี่ ไอ้นี่ใส่กระทะแล้วเอาไอ้นี่กับไอ้นี่ใส่ตาม เสร็จแล้วคนให้เข้ากัน จากนั้นเอาไอ้นี่ ไอ้นี่ ไอ้นี่ แล้วก็ไอ้นี่ใส่ต่อ คนๆๆๆๆ ก็เรียบร้อยแล้ว เข้าใจยัง" คุณยายบอกสูตรการทำต้มยำไก่ให้เรา 
ขอบคุณนะครับยาย อ้ะ เอาได้ๆ เหอๆๆๆ

สวัสดีวันศุกร์ (๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙)

ห้าโหลห้าโหลจ้า มาแล้วหนาศุกร์แห่งชาติ
สุกใสใจสะอาด สุขระบาดทั้งโลกา
ห้าโหลศุกร์มาแล้ว เสียงเจื้อยแจ้วสุขหรรษา
มีสุขไร้ทุกข์มา ห้าโหลจ้าศุกร์มาเยือน

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สวัสดีวันพฤหัสบดี (๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙)

พฤหัส ท่านจัด เป็นวันครู
พฤหัส วันผู้รู้ ครูผู้ให้
พฤหัส สุขสันต์ สราญใจ
พฤหัส สดใส ภัยไม่มี

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ฝันที่เป็นจริง (๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙)

ใครไม่เชื่ออย่าลบหลู่ก็แล้วกัน หลายคนฝันแล้วไม่ได้ดั่งฝัน แต่อีกหลายคนฝันกลับกลายเป็นจริงซึ่งหนึ่งในนั้นรวมผมด้วย
คืนก่อนวันหวยออกฝันว่าล็อตเตอรี่ที่ซื้อมานั้นยังไง้ยังไงก็ไม่มีทางถูก ผล...ฝันนั้นกลายเป็นจริง เนี่ยะ แค่ใกล้เคียงยังไม่มีเลย ดูฮิ

สวัสดีวันพุธ ( ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙)

วันพุธสุดยอดแต๊ มองชะแง้แลชะเง้อ
อ๊ะอ๊าเจอะหน้าเธอ ดูซิเออน่ารักเนาะ
วันพุธสุดแสนหวาน ดั่งอ้อยควั่นลูกตาลเฉาะ
อู้แต๊บ่แจ๊ะเจ๊าะ อย่าหัวเราะขอเจื้อเต๊อะ
.......
จริงๆ เกี๊ย เหียอู๊ดไม่ปดใครเหาะ เชื่อเหอะ
เจื้อ(ก็ได้)เจ๊า / แหม่ มันต้องงี่ฮิ่ เอาได้ๆ

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สวัสดีวันอังคาร (๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙)

ขอทุกท่าน โชคดี ณ วันนี้ด้วย
ให้ถูกหวย ทั่วกัน รางวัลที่สอง
ส่วนที่หนึ่ง หมดสิทธิ์ครับ ผมจับผมจอง
เอาไปครอง เมื่อวานนี้ โทษทีนะครับ (อ้ะอ๊า)
https://goo.gl/VEjMZ1
เหียอู๊ด : เหียอู๊ดล่ะเบื๊อเบื่อน้องคำมี 
น้องคำมี : อ้ายอู๊ดก้ายเรื่องหยังเจ๊า
เหียอู๊ด : ก็หวยฮิ่ ซื้อมา ๑๐ ใบ เลขท้าย ๓๓
น้องคำมี : ว้าววว ๓๓ ซื้อ ๑๐ ใบ อ้ายอู๊ดก็ได้ตังค์ตั้ง ๒๐,๐๐๐ แล้วไปก้ายยะหยัง
เหียอู๊ด : ก็แหม่ ๓๓ ที่ซื้อน่ะมันงวดที่แล่วเกี๊ย ไม่ใช่งวดนี่ เนี่ยะ ดูฮิ

คนหมู่มาก...
ทิ่ดปื๊ด : ฮือๆๆ แช้นล่ะเบื่อเหลือเกิน ทำไมมันต้องเป็นงี่ด้วย เนี่ยะ ดูฮิ
ทิ่ดหมึก : แหม่ อย่าคิดมากไปเลย ไอ้เรามันคนหมู่มาก คนส่วนใหญ่เขาเข้าใจเรา แช้นก็เข้าใจแก เราหัวอกเดียวกัน
ทิ่ดปื๊ด : งั้นก็แสดงว่า...แกก็ถูกหวยกินเหมือนแช้นแล้วก็เหมือนคนหมู่มากใช่ไหม เย้ เหอๆๆ

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สวัสดีวันจันทร์ (๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙)

ระเรื่อเรือง สีเหลือง งามสดใส
สีวันจันทร์ เฉิดฉาย ใจสุขสันต์
แสนยินดี น้องพี่ ที่พบกัน
สุขสราญ ถ้วนทั่ว ทุกตัวคน

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สวัสดีวันอาทิตย์ (๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙)

อะไรฮิ ถ่ายฮิ่ วันนี่น่ะ
มันเป็นวัน อะไรนะ ไหนว่าฮิ
สีของวัน นั้นแดง แรงฤทธี
ถ่ายมาฮิ วันนี่ วันอ้ะไร
........
อ้ะ ถ่ายกันแม้พี่น่องว่าวันนี่วันอ้ะไร ไหนใครรู่ตอบมาฮิ


ด้านล่างเป็นบรรยากาศหลังบ้านพะเยาเช้าวันนี้ครับ
๑๑.๐๐ น. กะลังไปเจียงฮายกันจ้า
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ เหอๆๆๆ

วันนี้ระหว่างทางจากพะเยาถึงเชียงรายฝนตกตลอดทางเลยครับถึงแม้จะตกไม่มากแต่ก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดง่ายๆ ดีเหมือนกันชุ่มเย็นดี

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สวัสดีวันเสาร์ (๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙)

สวัสดี วันนี้วันเสาร์ 
กระปรี้กระเปร่า ไม่เหงาไม่หงอย
สวัสดี วันนี้ที่คอย 
เบิกบานไม่น้อย ใจพลอยสราญ
สวัสดี พี่น้องหญิงชาย 
มวลมิตรสหาย ขอให้สุขสันต์
สวัสดี เสาร์นี้ทั่วกัน
สิ่งที่คิดฝัน ให้พลันเป็นจริง

สภาพบรรยากาศทั่วบ้านที่หลังบ้านพะเยาวันนี้ครับซึ่งจะเห็นว่าเขาไถนาเพื่อจะปลูกข้าวเกือบหมดแล้ว ปีนี้ฝนมาค่อนข้างล่าช้ากว่าปีก่อนๆ สักหน่อย
https://goo.gl/rk8XoB

ปู่ม่าน : เอ่อ แกดูเหียอู๊ดฮิ ใส่เสื้อกระซิ่บรั่กที่น่านแต่ใส่ที่บ้านพ่ะเยา แช้นล่ะแลขลังๆ แกว่าเหมือนแช้นแม้
ย่าม่าน : แหม่ เหียอู๊ดคนน่ารั่กแบบนี่น่ะทำอ้ะไรก็แลดูดีหมดแหนะ แกเชื่อแช้นฮิ่ เอาได้ๆ
("ขลังๆ" : คำร่ะยอง=แปลกๆ , ชอบทำอะไรประหลาดกว่าคนอื่นเขา)


ปู่ม่านกระซิบย่าม่าน (ด้วยสำเนียงร่ะยอง)
.......
ปู่ม่าน : เอ่อ แกดูครอบครัวเหียอู๊ดฮิ แหม่ วันนี่ใส่เสื้อน่านบ้านเรากันหมดเลย เอาได้ๆ ว่าแม้
ย่าม่าน : น่านฮิ่ แช้นก็ว่างั่นแหนะ เหอๆๆ199,395,410 อ่านว่า "หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านสามหมื่นเก้าแสนห้าพันสี่ร้อยสิบบาท" 

อั๊ยยะ แพงมาก ในกระเป๋าเรามีสตางค์ติดตัว 287 บาท ยังไงก็ไม่พอซื้อ
เอาไว้วันหลังนะ เหอๆๆ

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แด่...แมะเผือน มัจฉา "แม่ดีเด่นตลอดกาล" (๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙)

แม่ของฉัน ไม่เคยมี โล่ดีเด่น
แต่แม่เด่น สำหรับลูก ทุกคนเสมอ
แม่ของฉัน เหรียญรางวัล ไม่เคยเจอ
แต่แม่เจอ ความรัก ความผูกพัน
แม่ของฉัน ทุกวัน ท่านให้ลูก
ให้ความรัก พันผูก ความสุขสันต์
แม่ของฉัน นั้นดีเด่น เช่นทุกวัน
ตลอดปี ตลอดกาล ตลอดไป
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สวัสดี ภ.๕ (๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)

วันนี้เป็นวันแรกที่ผมมาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ตำรวจภูธรภาค ๕ (ศป.จร.ภ.๕) ซึ่งการปฏิบัตินั้นนอกจากจะทำหน้าที่ประจำศูนย์แห่งนี้แล้วยังอาจจะต้องทำหน้าที่อื่นอีกตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือเห็นสมควรซึ่งผมจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ปฏิบัติหน้าที่ประจำ ศป.จร.ภ.๕ (๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙)

วันนี้เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.ผมเดินทางมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตำรวจภูธรภาค ๕ (ศป.จร.ภ.๕) ครับ


สวัสดีวันพุธ (๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙)

วันพุธสะดุดรัก ศรรักปักทรวงจนทรุด
วันพุธรักที่สุด ยอดเยี่ยมยุทธวันพุธนะ
วันพุธมิหยุดพัก ยิ้มทายทักวันพุธจ้ะ
วันพุธรักคุดนะ ไม่จริงจ้ะเขาแกล้งจุ๊