วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ปล่อยตัวผู้้บำบัดฟื้นฟูยาเสพติด (๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕)

วันนี้เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.ผมเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้เข้ารัึบการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติืดให้โทษซึ่งผ่านการบำบัดตามกฎเกณฑ์และระัยะเวลาที่คณะกรรมการฟื้นฟูกำหนด (๑๒๐ วัน) ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตำรวจภููธรจังหวัดเชียงราย ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งวันนี้มีผู้ได้รับการปล่อยตัวจำนวน ๗ คน
ลำดับพิีธีการแและการดำเนินการอื่นๆ ในการปล่อยตัววันนี้มีลักษณะเช่นเดียวกันกับครั้งที่ผ่านๆ มาซึ่งท่านสามารถดูบางช่ีวงบางตอนของการปล่อยได้ที่นี่

นาทีที่ "คนดี" กำลังกลับคืนสู่ "สังคม"ไปแล้วให้ไปลับ
จงอย่ากลับเข้ามาอีก

ภาษาระยองวันละคำ : กะหลุก (๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕)

กะหลุก

เดี๋ยวนี้ถนนหนทางแทบทุกเส้นแม้แต่ในหมู่บ้านล้วนแต่ลาดยางมะตอยหรือซีเมนต์กันหมด ไม่เหมือนสมัยก่อน ยิ่งที่บ้านพังราดไทย หมู่ที่ ๔ ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดร่ะยองซึ่งเป็นถิ่นเกิดของผมด้วยแล้ว “กะหลุก” เต็มไปหมดเลย ไปไหนมาไหนไม่ต้องถึงขนาดขี่ร่ถจักก้ะยาน (จักรยาน) หรือร่ถเครื่อง (มอเตอร์ไซค์) หรอก แค่เดินก็จะตก ”กะหลุก” แล้ว ยิ่งหน้าฝนนี่แล้วใหญ่ต้องระวังให้มากเป็นพิเศษ

“กะหลุก” มีสภาพคล้ายๆ กับหลุมๆ บ่อๆ บนถนนซึ่งพื้นไม่ราบเรียบเสมอกันประมาณนี้นี่แหละ แต่ก็ไม่ใช่ “หลุม” ที่ “ตั้งใจ” ขุดเป็นหลุมจริงๆ หรือ “บ่อ” ที่ตั้งใจขุดเป็นบ่อจริงๆ นะครับ อันนั้นคือ “หลุม” หรือ “บ่อ” อย่างที่ภาษากลางเรียกกัน ส่วน “กะหลุก” ที่พูดถึงวันนี้นี่ “เป็นหลุมเป็นบ่อ”

นอกจากนี้ “กะหลุก” ยังใช้ได้กับหลุมๆ บ่อๆ ที่อยู่กลางท้องไร่ท้องนาซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ กับที่เกิดบนถนนได้อีกด้วย

คำที่ผมมักได้ยินจากปากเพาะ(คุณพ่อ) แมะ(คุณแม่) หรือคนโต(ผู้ใหญ่) บ่อยๆ เกี่ยวกับเรื่องนื้ตอนเป็นเด็กก็คือ “เดินน่ะให้ร่ะวังหน่อย เดี๋ยวจะตกกะหลุกล่มหัวฟาดลุ่กขึ้นมาเล่อะม่อกแม่กหนะไอ้หนู”

ครับ..นั่นเป็นอดีตที่ผ่านมา แต่เดี๋ยวนี้ที่ร่ะยองแทบไม่มี “กะหลุก” ให้เห็นแล่ว อย่าลืมไปเที่ยวร่ะยองกันหนะพี่น่อง

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ตลาดนัด (๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.เป็นต้นไปผมพร้อมกับ จ.ส.ต.ฉลองวิทย์ อ่อนสี เ้จ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ออกพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ตลาดนัดเชียงรุ้งเมืองใหม่ ตำบลทุ่งก่อซึ่งมีพี่น้องประชาชนและยวดยานพาหนะพลุกพล่านตามนโยบายการสร้างความอุ่นใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ พล.ต.ท.สุึเทพ เดชรักษา ผบช.ภ.๕ พร้อมทั้งพูดคุย ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันรักษาทรัพย์สินเบื้องต้นและรับฟังข้อเสนอแนะที่ดีมีประโยชน์จากพี่น้องเหล่านั้น
ตลาดนัดที่นี่จะเปิืดบริการทุกๆ วันพฤหัสบดีช่วงตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๔.๐๐-๒๐.๐๐ น.ซึ่งมีพ่อค้าแม่ขายและลูกค้ามาจับจ่้ายใช้สอยค่อนข้างเยอะพวกเราึจึงได้ใช้โอกาสนี้ในการออกพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องแทบทุกครั้งหากไม่มีเหตุด่วนหรือสำคัญอื่นๆ
โครงการ "ตำรวจพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องที่ตลาด" นั้นได้ดำเนินการตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาตลอดเสมอมาซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างหรือผูกมิตรไมตรีระหว่างพี่น้องประชาชนกับตำรวจเราให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยออกไปเยี่ยมไปเยียนญาติพี่น้องของเราพร้อมทั้งนำความรู้ความเข้าใจที่พี่น้องประชาชนสมควรจะได้รับรู้รับทราบเพื่อป้องกันตนเองจากปัญหาอาชญากรรม,ยาเสพติดให้โทษ รวมถึงการแจ้งเบาะแสข่าวสารข้อมูลที่พี่น้องทราบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
การดำเนินการวันนี้ออกไปลักษณะ "มาเยี่ยมถึงเรือน มาเยือนถึงถิ่น" ด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยมิตรภาพซึ่งออกมาจากใจของเรา พูดคุยสอบถามสารทุกข์สุกดิบของพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายในตลาดและพี่ น้องที่เดินทางมาจับจ่ายหาซื้อสิ่งของที่มีค่อนข้างมากนอกจากพบปะพูดคุยกันฉันท์มิตรหรือญาติสนิทแล้วยังได้ใช้โอกาสนี้ให้คำแนะนำความรู้เบื้องต้นที่น่าจะเกิดประโยชน์แก่พี่น้องอีกส่วนหนึ่งด้วยดังนี้
๑. การสังเกตจดจำตำหนิรูปพรรณของคนร้าย
๒. คำแนะนำในการไปติดต่อราชการที่สถานีตำรวจ๓. การแจ้งความในกรณีต่างๆ พร้อมหลักฐานที่น้องควรจะนำไปประกอบ
๔. การแจ้งข้อมูลเบาะแสของคนร้ายหรืิอเหตุต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ
เป็นต้นเสร็จสิ้นการพบปะเยี่ยมเยียนครั้งนี้เมื่อเวลาประมาณ ๑๗.๑๐ น.