วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ส่วยในวิถีตำรวจจราจร : โลกตำรวจ โดยปนัดดา ชำนาญสุข (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

ทหารพลาดแล้ว" วงสนทนาอภิปรายถกเถียงกันในประเด็นภาพทหารในเครื่องแบบเต็มยศจอดรถจักรยานยนต์ละเมิดกฎจราจร โดยจอดล้ำเส้นที่บังคับให้หยุดรถ เข้าข่าย "จอมล้ำ” ๑ ใน ๕ จอมที่ตำรวจต้องบังคับจับกุมอย่างเข้มแข็งและเข้มงวดตามนโยบายของ พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) นายใหญ่ไฟแรงที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานจราจร

การเผยแพร่ภาพการกระทำผิดกฎหมายจราจรของเหล่าบรรดาตำรวจและทหารผ่านสังคมออนไลน์นั้น สะท้อนให้เห็นความจริงที่คนในสังคมไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารประเทศและเหล่าบรรดาผู้นำทางสังคมต่างๆ ไม่สามารถปฏิเสธได้ นั่นคือวัฒนธรรมการยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของคนไทยอยู่ในระดับที่ต่ำมาก ต่ำจนเข้าข่ายคำเสียดสีที่มักพูดกันว่า "ทำอะไร ตามใจคือไทยแท้

หากเข้าใจบริบทแห่งวิถีวัฒนธรรมเช่นนี้ ก็จะเข้าใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจจราจรไม่ใช่งานหมูๆ ที่จะสำเร็จได้โดยง่าย ดังจะเห็นได้จากการที่เมื่อทหารก้าวเข้ามาเล่นบทบังคับใช้กฎหมายในยุคนี้ ซึ่งแต่เดิมมีแต่เพียงตำรวจเท่านั้นที่เล่นบทการบังคับใช้กฎหมาย ส่งผลให้การถูกจ้องจับผิดมิใช่จำกัดวงอยู่เพียงแค่ตำรวจเท่านั้น หากแต่ทหารก็โดนจ้องจับผิดและต่อต้านด้วยเช่นกัน เรียกว่าไม่ว่าใครหน้าไหนถ้ามาเล่นบทบังคับใช้กฎแล้วจะโดนต่อต้านในรูปแบบต่างๆ เป็นธรรมดา

ด้วยเหตุนี้จึงน่าจะเป็นข้อสรุปที่ควรเข้าใจตรงกันได้ว่า "การบังคับใช้กฎหมายไม่ใช่ของง่ายและไม่ใช่ยาวิเศษที่จะสามารถใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจราจรของคนไทยได้เช่นเดียวกับที่ต่างประเทศประสบความสำเร็จตามที่บรรดานักวิชาการต่างๆ มักนิยมนำมาใช้เป็นข้ออ้างให้ตำรวจใช้กฎหมายและคาดหวังผลที่สูงเกินจริง

"
ผมแก้ปัญหาให้น้องๆ ตำรวจของผม ถ้าผมไม่ทำอย่างนี้ ตำรวจผู้ปฏิบัติทำงานไม่ได้" พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ เล่าถึงการเริ่มต้นงานด้วยการสร้างความมั่นใจแก่ตำรวจจราจรผู้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ว่านายจะไม่ขอหรือขอยกเว้นค่าปรับจราจรเมื่อตำรวจจราจรออกใบสั่งไปแล้วเหมือนอย่างที่นิยมปฏิบัติกันในห้วงเวลาที่ผ่านมา

"
พอตำรวจจราจรออกใบสั่งก็จะโทรมาขอกัน อ้างว่าเคยช่วยสนับสนุนงานตำรวจบ้าง เคยช่วยสนับสนุนงบประมาณให้ตำรวจบ้าง เป็นอย่างนี้ตลอดมา ที่ผ่านมาตำรวจก็พยายามประนีประนอมเรื่อยมา ด้วยเห็นว่าเป็นข้อหาจราจร จนกลายเป็นวิธีคิดที่ผิดพลาดว่า การทำผิดกฎหมายจราจรตามข้อหาจราจรไม่ใช่เรื่องใหญ่ เป็นเรื่องที่ขอกันได้ ก็ทำให้ตำรวจชั้นผู้น้อยที่เขาปฏิบัติงานอยู่ตามท้องถนนทำงานลำบากหมดขวัญและกำลังใจ..." นี่คือส่วนหนึ่งของเหตุผลที่มาของคำพูดว่า "ต่อไปนี้ไม่มีการขอเมื่อตำรวจจราจรจับ จับจริง ปรับจริง จริงๆนายตำรวจใหญ่กล่าว

ถึงแม้ว่าการสร้างวินัยจราจรจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เนื่องจากวินัยจราจรสะท้อนวินัยชาติ และเมื่อพิจารณาพฤติกรรมละเมิดวินัยจราจรทั้ง ๕ จอมนั้น ไม่ว่าจะเป็นจอมล้ำ(เส้นที่ระบุให้จอดรถ) จอมปาด จอมขวาง(บริเวณแยกสัญญาณไฟ) จอมย้อน(ศร) และจอมปลอม (แผ่นป้ายทะเบียน) จะเห็นได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่สมควรได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นเป็นอย่างยิ่ง แต่ทำไมยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบบางส่วนเมื่อนโยบายนี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อบังคับใช้อย่างจริงจัง(ซึ่งไม่ใช่ข้อบังคับใหม่แต่อย่างใด หากแต่ถูกปล่อยปละละเลยตลอดเวลาที่ผ่านมา)

นโยบาย ๕ จอมเป็นนโยบายที่มีความสำคัญไม่น้อย เนื่องจากมิได้ส่งผลกระทบเชิงบวก เพียงแค่การทำให้การจราจรมีความคล่องตัวแต่เพียงเท่านั้น หากแต่นโยบาย ๕ จอมยังส่งผลให้คนไทยเกิดสำนึกที่ดีต่อการเคารพสิทธิในการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมใช้พื้นที่สาธารณะด้วย เรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องเล็ก หากแต่เป็นเรื่องใหญ่ ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาแบบผิวเผิน หากแต่เป็นการแก้ไขที่แก่นแท้ของปัญหาอุบัติเหตุจราจรที่เรื้อรังของสังคมไทย

เมื่อนายคิดการใหญ่ จึงจำเป็นต้องใส่ใจคนเล็กๆ ในสังคมตำรวจด้วย!!!

ดังที่กล่าวให้เห็นถึงบริบทแห่งวิถีวัฒนธรรมไทย รวมถึงวิธีคิดส่วนใหญ่ของคนไทยในการใช้รถใช้ถนนที่นิยมความสะดวกสบายมากกว่าการคำนึงถึงความปลอดภัยหรือสิทธิในการใช้รถใช้ถนนสาธารณะร่วมกันของผู้อยู่ร่วมในสังคมแล้วนั้น ดังนั้นภาระงานที่หนักหนาสาหัสเช่นนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำตำรวจจำเป็นต้องวางแผนการทำงานเชิงระบบและเคลื่อนทั้งองคาพยพ

ลองหันกลับมาทบทวนทรัพยากรในการทำงานของตำรวจจราจร อัตรากำลังของตำรวจจราจรที่ปฏิบัติงานจริงและที่กำหนดไว้เป็นกรอบอัตรา(เมื่อกาลครั้งหนึ่งนานมากแล้ว) เงินเดือนและค่าตอบแทนของตำรวจจราจร สวัสดิภาพ สุขภาพและความปลอดภัยของตำรวจจราจร และภาพลักษณ์ของตำรวจจราจรในสายตาของประชาชนซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะถือว่าเป็นทุนทางสังคมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อถือศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายจราจร โปรดทบทวนโดยการทำความเข้าใจตัวเรา(ตำรวจ)และลองทำความเข้าใจตัวเขา(ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานจราจรของตำรวจ) เมื่อได้พิจารณาและเปรียบเทียบอย่างถ่องแท้และเปิดใจแล้วก็จะพบความจริงที่สำคัญว่า

ไม่แปลกหรอกที่เราจะพบเห็นการกระทำผิดวินัยของตำรวจจราจรบางนาย!!!

หากไม่ต้องการเห็นตำรวจจราจรรับส่วยต้องปรับแก้ระบบการบริหารงานบุคคลและงบประมาณด้านงานจราจรให้เหมาะสมกับภาระงานและความรับผิดชอบของตำรวจจราจรด้วย

อย่าปล่อยให้ตำรวจต้องไปแสวงหางบประมาณในการทำงานเองอยู่เลย เพราะการทำเช่นนั้นคือการเปิดช่องให้ตำรวจรับส่วยอย่างแท้จริง!!

หากแก้ไขแล้ว ถ้าตำรวจจราจรยังไม่รักดี จะเอาไว้ทำไม?

แต่ถ้ายังไม่แก้ไขปัญหาให้คนทำงานก็อย่าคาดหวังเกินจากที่ท่านได้ลงทุนเลย!!

บ่ายวันนี้ที่แม่จริม (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

ในช่วงบ่าย อยู่โรงพัก ครับพี่น้อง
เพราะว่าต้อง ทำงาน เอกสาร
ช่วยต้นเดือน ปลายเดือน งานพอกัน
ทั้งรายงาน ทั้งติดตาม งานที่ทำ


ปรับปรุงพัฒนา ทำความสะอาดอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารที่ทำการ (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไปเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่จริมได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการปรับปรุงพัฒนาและทำความสะอาดอาคารที่ทำการสถานีเพื่อให้สามารถรองรับบริการพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน

สำหรับรายละเอียดส่วนหนึ่งของโครงการนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

ปรับปรุงพัฒนาสถานีตํารวจ บ้านพักตํารวจ สภาพแวดล้อมให้สะอาด สะดวกสบาย โดยคํานึงถึงประชาชนผู้มารับบริการเป็นหลัก ตามนโยบายปัดกวาดบ้าน ร่วมใจพัฒนา” ทั้งด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม จัดอาคารสถานที่ให้สะอาด สะดวก สบาย เหมาะสมที่จะให้บริการประชาชนและเป็นที่น่าสนใจ (Attraction) ทําอยางไรให้ประชาชนอยากมาที่สถานีตํารวจ เช่น
• จัดเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ควรอยูติดทางเข้าตัวสถานีตํารวจให้มากที่สุด ให้สามารถมองเห็นออกไปด้านนอกตัวอาคารได้ด้วย
• จัดห้องโถงเป็นที่พักรอรับบริการของประชาชนและมีที่จอดรถที่เป็นระเบียบ• จัดศูนย์บริการให้เสร็จสิ้น ณ จุดเดียว(One Stop Service) ควรเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกบที่พักรอของประชาชน• จัดให้โรงพักเป็นแหล่งเรียนรู้ มีห้องสมุดที่ทันสมัยหรือจัดให้โรงพักเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่พักผอนหย่อนใจ ฯลฯ... 


กล้วยน้ำว้า ของเรา สุกแล้วจ้ะ
มาทานกัน นะจ๊ะ อร้อยอร่อย
ทานกันได้ หลายสิบ ถึงเป็นร้อย
กล้วยอร่อย ต้องที่ แม่จริม


สวัสดีวันพฤหัส (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

พฤหัส สวัสดีครับ
โค้งคำนับ ยิ้มหวานหวาน
สดใส ใจเบิกบาน
สุขสำราญ ทั่วกันเอย


วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ภารกิจวันนี้ (๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

สวัสดี วันพุธ ทุกทุกท่าน
จงเบิกบาน แช่มชื่น เริงรื่นจิต
ยิ้มทักทาย กันไว้ วันละนิด
แล้วชีวิต จะยืน เป็นหมื่นปี

วันนี้วันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นช่วงปลายเดือนซึ่งทุกครั้งงานของผมรวมถึงคนอื่นๆ ด้วยเช่นกันจะมีงานเอกสารเข้ามาพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือนไปยังหน่วยงานระดับสูงกว่าหรือเรื่องอื่นๆ ก็ตามทำให้วันนี้ต้องใช้เวลาอยู่ที่โรงพักแม่จริมทั้งวันครับ ไม่ได้ออกไปไหน แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะภารกิจนอกโรงพักนั้นมีเจ้าหน้าที่สายตรวจ,ตู้ยามและเจ้าหน้าที่อื่นที่เขารับผิดชอบดูแลอยู่แล้วตามปกติ

ช่วงบ่ายผมเรียกประชุมเจ้าหน้าที่สายงานสืบสวนเพื่อติดตามตรวจสอบและรับทราบผลการดำเนินการรอบสัปดาห์ รวมถึงปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ ถ้ามีเพื่อนำไปแก้ไขให้ต่อไป โดยใช้เวลาในการประชุมครั้งนี้ประมาณ ๑ ชั่วโมงครับ

ประชุมเป็นนิจ เป็นกิจวัตร
มีข้อข้องขัด จัดการแก้ไข
งานเก่าเหล่านั้น มันเป็นยังไง
รวมทั้งงานใหม่ ที่ต้องกระทำ

ระดมสมอง ทั้งน้องและพี่
ไม่ให้ต้องมี การจี้ไชซ้ำ
พวกเรารวมกลุ่ม ประชุมประจำ
ไม่ต้องชี้นำ เราทำอาจิณ


สำหรับช่วงเวลานอกเหนือจากนั้นก็จัดการเรื่องเฟสบุ๊ค ภ.จว.น่านที่ผมรับผิดชอบอยู่โดยนำเรื่องราวต่างๆ ของตำรวจเราทั้งจังหวัดที่ส่งเข้ามาทางไลน์กลุ่มนำเสนอครับ
ตำรวจน่าน วันนี้ มีอะไร
ทำอะไร ที่ไหน อย่างไรบ้าง
เชิญพี่น้อง ทุกท่าน ติดตามทาง
เฟสบุ๊คดั่ง ที่เห็น จากลิงก์ครับ

https://www.facebook.com/nan.police5


ปิดท้าย :
ที่ใดมี พี่น้อง ประชาชน
ทุกแห่งหน เราจะ ไปเยี่ยมท่าน
จะใกล้ไกล สุดแสน แดนกันดาร
เมื่อมีท่าน นั่นต้องมี ตำรวจไทย


วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เดินทางมาเป็นพยานศาลที่ศาลจังหวัดเชียงราย (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

วันนี้ช่วงสายๆ ผมเดินทางมาเป็นพยานศาลที่ศาลจังหวัดเชียงรายครับ โดยคดีเรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยที่ผมรับราชการอยู่ที่ สภ.พาน จ.เชียงรายและศาลได้นัดสืบพยานวันนี้

เสร็จจากพยานศาลเวลาเที่ยงวันญาติๆ ทางเจียงฮายรับไปทานอาหารกลางวันที่โรงแรมแห่งหนึ่งใกล้ๆ ศาลจังหวัดนั่นแหละ แหม ทานเกือบไม่เป็นแน่ะเพราะที่มีจริมไม่มี ๕๕๕

เมื่อบ้านนอก เข้ากรุง ก็ยุ่งงี้
เพราะอาหาร แบบนี้ ไม่เคยเห็น
ไยไม่มี เลือดสด หยดกระเซ็น
เล่นเอาทาน ไม่เป็น เลยทีเดียว
..........
เขากินกันยังไงเนี่ยะ งงจังเลยเรา

วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ภาพเมื่อครั้งอดีตจ้า (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

อ๊ะอ๊า หนุ่มไหนนี่
หน้าตาดี หล่อสุดสุด
จริงนะ ใช่ว่าพูด
หรือแกล้งยอ หล่อจริงจริง (ว้าวววว)
ภาพนี้เป็นภาพของใครคนหนึ่งซึ่งใช้ประกอบเอกสารในการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจครับ หล่อมากกกสมัยนั้น (สมัยนี้ก็ยังหล่อเหมือนเดิมนะ)


เดินทางกลับบ้านพะเยาเพื่อรอเป็นพยานศาลครับ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

ช่วงเย็นวันนี้ผมเดินทางมาพักที่บ้านอำเภอพะเยาเพราะพรุ่งนี้เช้าจะต้องเดินทางไปเป็นพยานศาลที่ศาลจังหวัดพะเยาในเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ระหว่างทางที่ผ่านกว๊านพะเยาก็เข้าไปเก็บภาพบรรยากาศเย็นนี้กันหน่อยครับ

กว๊านพะเยา เย็นนี้ มีฝนตก
จนชุ่มโชก เย็นฉ่ำ ทั่วทุกด้าน
มาพะเยา ยามใด ก็สราญ
เชิญนะท่าน มาแอ่วกัน สักครั้งเอย


ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจนาบัว / ติดต่อประสานการปฏิบัติกับ ภ.จว.น่าน (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๐.๒๐ น.ผมเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ตู้ยามนาบัว ตำบลหนองแดงพบ ร.ต.ท.จิรภัทร ยอดปา รอง สว.สส.ฯ หัวหน้าชุดพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่จริมและเจ้าหน้าที่ อส.อำเภอแม่จริมอยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ทั่วไปเรียบร้อย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใดๆ 

สำหรับจุดตรวจแห่งนี้เป็นจุดตรวจร่วมบูรณาการระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่จริมกับฝ่ายปกครอง,อ.ส.อำเภอแม่จริมและเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายที่ ๓๒๕ โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง


หลังจากนั้นเดินทางไปติดต่อราชการเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่ ภ.จว.น่านครับ


มาติดต่อ ราชการ ที่น่านครับ
เลยคำนับ เยี่ยมเยือน บ้านเรือนเก่า
ที่แห่งนี้ ครั้งหนึ่ง เคยมีเรา
นั่งทำงาน นานราว แปดเก้าเดือน

ห้องนี้เป็นห้องงานป้องกันอาชญากรรม ภ.จว.น่านซึ่งผมเคยมาทำงานที่นี่ด้วยครับ

ผมอยู่ที่นี่จนถึงเวลาประมาณเที่ยงวันซึ่งเป็นเวลาทานอาหารจึงทานพร้อมๆ กับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณด้านล่างอาคารที่ทำการ ภ.จว.น่าน อร้อยอร่อย
ได้เวลา ทานอาหาร กันพอดี
มื้อนี้ฟรี เพราะนาย ท่านเลี้ยงให้
กินอยู่ง่าย ตามสไตล์ ตำรวจไทย
ขอขอบคุณ ครับนาย ที่เลี้ยงเรา
ช่วงบ่ายผมอยู่ที่ ภ.จว.น่านต่อครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาช่วยงานที่นี่แล้วก็ตามแต่ก็มีอะไรอีกหลายอย่างที่จะต้องติดต่อ ต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ม่วนไปอีกแบบหนึ่ง


เช้านี้ที่แม่จริม (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

เริ่มวันใหม่ พบปะ กับสายตรวจ
หัวหน้าชุด ได้แก่ หมวดโกศล
กับน้องน้อง ตำรวจ อีกสามคน
ทุกทุกคน แจ่มใส ใจเบิกบาน

วันนี้ผมมาทำงานที่โรงพักโดยถึงเมื่อเวลาหลัง ๐๘.๐๐ น.เล็กน้อย และหลังจากทักทายพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เขาตามปกติแล้วก็เข้าในห้องสายตรวจ ซึ่งวันนี้ ร.ต.ท.โกศล ปวงจันต๊ะ รอง สวป.ทำหน้าที่นายตำรวจเวรหัวหน้าสายตรวจเพื่อตรวจสอบความพร้อมอะไรต่างๆ ตามหน้าที่จากนั้นก็ทำงานที่ห้องทำงานครับ

สวัสดีวันจันทร์ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

สวัสดี วันจันทร์ วันแห่งสุข
พ่อกับลูก คนน่ารัก มาทักจ้ะ
มีความสุข เยอะเยอะ กันนะจ๊ะ
จันทร์แล้วจ้ะ โชคดีนะ ทุกทุกคน


วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ตลาดนัดแม่จริม (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.เป็นต้นไปผมออกพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ตลาดนัดแม่จริม ตำบลหนองแดงซึ่งมีพี่น้องประชาชนและยวดยานพาหนะพลุกพล่านตามนโยบายการสร้างความอุ่นใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมทั้งพูดคุย ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันรักษาทรัพย์สินเบื้องต้นและรับฟังข้อเสนอแนะที่ดีมีประโยชน์จากพี่น้องเหล่านั้น
ตลาดนัดที่นี่จะเปิดบริการทุกๆ วันอาทิตย์ช่วงตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๔.๐๐-๒๐.๐๐ น.ซึ่งมีพ่อค้าแม่ขายและลูกค้ามาจับจ่้ายใช้สอยค่อนข้างเยอะพวกเราึจึงได้ใช้โอกาสนี้ในการออกพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องแทบทุกครั้งหากไม่มีเหตุด่วนหรือสำคัญอื่นๆ

โครงการ "ตำรวจพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องที่ตลาด" นั้นได้ดำเนินการตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาตลอดเสมอมาซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างหรือผูกมิตรไมตรีระหว่างพี่น้องประชาชนกับตำรวจเราให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยออกไปเยี่ยมไปเยียนญาติพี่น้องของเราพร้อมทั้งนำความรู้ความเข้าใจที่พี่น้องประชาชนสมควรจะได้รับรู้รับทราบเพื่อป้องกันตนเองจากปัญหาอาชญากรรม,ยาเสพติดให้โทษ รวมถึงการแจ้งเบาะแสข่าวสารข้อมูลที่พี่น้องทราบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ


นอกจากพบปะพูดคุยกันฉันท์มิตรหรือญาติสนิทแล้วยังได้ใช้โอกาสนี้ให้คำแนะนำความรู้เบื้องต้นที่น่าจะเกิดประโยชน์แก่พี่น้องอีกส่วนหนึ่งด้วยดังนี้
๑. การสังเกตจดจำตำหนิรูปพรรณของคนร้าย
๒. คำแนะนำในการไปติดต่อราชการที่สถานีตำรวจ
๓. การแจ้งความในกรณีต่างๆ พร้อมหลักฐานที่น้องควรจะนำไปประกอบ
๔. การแจ้งข้อมูลเบาะแสของคนร้ายหรืิอเหตุต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ
เป็นต้น
ผมใช้เวลาพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนครั้งนี้ประมาณ ๕๐ นาทีจึงเดินทางไปปฏิบัติที่อื่นต่อครับ


ตรวจร้านเกม/อินเตอร์เน็ตในเขตพื้นที่ (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น.เป็นต้นไปผมพร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถออกตรวจร้านเกมและอินเตอร์ในเขตเทศบาลตำบลหนองแดงตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยการตรวจครั้งนี้นอกจากจะเป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นแล้วผมเป็นการตรวจสอบว่าผู้ประกอบการร้านเกม/อินเตอร์เน็ตที่ตรวจนั้นได้ประอบกิจการอย่างสร้างสรรค์ต่อสังคมรวมทั้งไม่ให้อนุญาตให้เด็กและเยาวชนเล่นเกมในระหว่างการเีรียนหรือนอกเวลาที่กำหนดอีกส่วนหนึ่งด้วย
การตรวจนั้นพบว่าภายในร้านมีป้ายติดประกาศแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเช่น ห้ามเด็กนักเรียนอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีใช้บริการก่อนเวลา ๑๔.๐๐ น. , เด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีห้ามเข้าก่อนเวลา ๑๔.๐๐ น.และหลังเวลา ๒๒.๐๐ น. เป็นต้น ซึ่งจากการพูดคุยและสอบถามเจ้าของ/ผู้ให้บริการได้รับแจ้งว่าผู้เข้าไปใช้บริการให้ความร่วมมือกับร้านเป็นอย่างดี
 การตรวจครั้งนี้ได้แนะนำเจ้าของ/ผู้ประกอบการขอให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงวัฒนธรรมว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.๒๕๕๒ ข้อ ๑๒ ที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ที่ให้บริการเกมการเล่นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 (ให้เด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าปีเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา แต่ไม่เกิน ๒๐.๐๐ นาฬิกา ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา แต่ไม่เกิน ๒๐.๐๐ นาฬิกาในวันหยุดราชการ หรือในระหว่างปิดภาคการศึกษาตามระยะเวลาที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนด 
(ให้เด็กอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไปแต่ไม่เกินสิบแปดปีเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา แต่ไม่เกิน ๒๒.๐๐ นาฬิกาในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา แต่ไม่เกิน ๒๒.๐๐ นาฬิกาในวันหยุดราชการ หรือในระหว่างปิดภาคการศึกษาตามระยะเวลาที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนด
(มีวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องมือสำหรับฉายหรือเล่นวีดิทัศน์ซึ่งเหมาะสมต่อการถนอมสายตา
(มีระบบหรือวัสดุป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือนไม่ให้เกินค่าระดับเสียงรบกวนตามที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด

(ดูแลมิให้มีการจำหน่ายบุหรี่ สารเสพติด หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านวีดิทัศน์
(ดูแลมิให้มีการสูบบุหรี่ เสพสารเสพติด หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านวีดิทัศน์
(ดูแลมิให้มีการเล่นการพนันภายในร้านวีดิทัศน์
(ดูแลมิให้มีการจำหน่ายหรือฉายภาพยนตร์ตามมาตรา ๒๖ (และ (ภายในร้านวีดิทัศน์
(ดูแลมิให้มีสื่อลามกอนาจารภายในร้านวีดิทัศน์
(๑๐ดูแลมิให้มีการจำหน่ายหรือฉายวีดิทัศน์ที่ไม่ผ่านการตรวจพิจารณาและไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ตามมาตรา ๔๗ ภายในร้านวีดิทัศน์

<< ภาพทั้งหมด >>

การมาตรวจ เปรียบเหมือน การมาเยี่ยม
จะไปทำ หน้าเหี้ยมเกรียม นั้นไม่ได้
พูดกับเขา เพราะเพราะ เหมาะจะตาย
เป็นตำรวจ พันธุ์ใหม่ แล้วครับคุณ

ตรวจห้องควบคุมผู้ต้องหา (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

วันนี้เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. ผมพร้อมกับ ร.ต.ท.สุทัศน์ แสงแก้ว นายตำรวจเวรหัวหน้าสายตรวจตรวจห้องควบคุมผู้ต้องหาพบว่าอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง ไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายหรือระเบียบ สำหรับวันนี้ไม่มีผู้ต้องหาครับ

มาตรวจห้อง ควบคุม ผู้ต้องหา
สะอาดเอี่ยม แจ่มตา และน่าพัก
แต่สำหรับ คนทำผิด นะที่รัก
คนดีดี เขาไม่พัก กันหรอกเธอ (อ้ะอ๊า)

ปฏิบัติหน้าที่เวรอำนวยการชั้นผู้ใหญ่ประจำวันหยุด (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

วันนี้ผมปฏิบัติหน้าที่เวรอำนวยการชั้นผู้ใหญ่ประจำวันหยุดที่ สภ.แม่จริมตามคำสั่ง สภ.ครับ โดยเวรอำนวยการฯ ที่ว่านี้ก็มีอำนาจหน้าที่ควบคุม สั่งการ ดูแลการปฏิบัติต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำวันนี้ทุกคนทุกสายงานแทนหัวหน้าสถานีเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่ติดขัดและสามารถให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง

สำหรับรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำวันนี้ปรากฏตามภาพถ่ายด้านล่าง
เข้าเวรอำ- นวยการ อีกวันหนึ่ง
วันที่ซึ่ง ราชการ เป็นวันหยุด
เจ้าหน้าที่ ตามรายชื่อ อีกหนึ่งชุด
คนอื่นหยุด แต่เรา มาทำงาน

ภาพล่างคือบรรยากาศเช้าวันนี้ที่แม่จริมซึ่งฝนตกลงมาโปรยปรายตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับ

สวัสดีวันอาทิตย์ (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

สวัสดี วันอาทิตย์ จิตแจ่มใส
มองอะไร ให้ออก แนวขำขัน
ชีวิตจะ ยืนยาว ไปอีกนาน
อย่าเครียดมัน เดี๋ยวแก่ แย่เลยเชียว


วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

คืนนี้ที่แม่จริม (๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปผมเดินทางมานั่งคอยเหตุที่โรงพักแม่จริมเหมือนเดิมครับ วันนี้ถึงแม้จะเป็นวันหยุดแต่ก็ไม่ได้หยุดกับเขาเพราะมีหน้าที่ต้องเข้าเวรอำนวยการชั้นผู้ใหญ่ในวันหยุดสองวันนี้ตามคำสั่งโรงพักที่มอบหมายมา คนเราเมื่อมีหน้าที่ก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดส่วนจะได้แค่ไหน อย่างไรนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เอาเป็นมาทำให้ดีที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะกระทำได้เป็นพอแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว

ในวันหยุด คนเขา มักอยู่บ้าน
พร้อมหน้ากัน ครอบครัว พ่อแม่ลูก
แต่ตัวเรา นั่นเล่า ต้องมาขลุก
นั่งนอนลุก อยู่โรงพัก แม่จริมไม่เป็นไรครับ หน้าที่ต้องมาก่อน

นิดหน่อยก่อนนอนคร้าบบบบ
อ๊ะอ๊าแม่จริม
รถเต็มปริ่มทั้งถนน

ทางใดก็มีคน
ช่างสับสนและวุ่นวาย

นี่ก็เที่ยงคืนแล้ว
เขาจะแจวกันไปไหน

ไม่หลับนอนหรือไง
เป็นเมืองใหญ่แบบนี้เอง

รถยนต์จ้อกจอแจ
ช่างมากแท้รีบเร็วเร่ง

ผู้คนอลเวง
เพิ่งกลับบ้านกันก็มี

โอ๊ะโอ๋ฝันอีกแล้ว
เล่นใจแป้วเลยน้องพี่
แหมถ้าจริมมี
บ้างนี้บ้างจะขอบคุณ

..............
อะไรกันฝันเป็นตุเป็นตะทุกคืนเลยรึเราเนี่ย เฮ้อ

ในความเป็นจริงกลางวันยังไม่มีรถเลยคร้าบบบ อ๊ะอ๊า แม่จริม ๕๕๕

ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจนาบัว (๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๐.๕๐ น.ผมเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ตู้ยามนาบัว ตำบลหนองแดงพบ ร.ต.ต.สุกิจ วังคำหมื่น , ร.ต.ต.วิชาญ ชินายศ รอง สวป.สภ.แม่จริมหัวหน้าชุดพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่จริมและ อ.ส.อำเภอแม่จริมอยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ทั่วไปเรียบร้อย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใดๆ 

สำหรับจุดตรวจแห่งนี้เป็นจุดตรวจร่วมบูรณาการระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่จริมกับฝ่ายปกครอง,อ.ส.อำเภอแม่จริมและเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายที่ ๓๒๕ โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

<< ภาพทั้งหมด >>
โชว์ฝีมือ ทำลาบ เสียสักหน่อย
เพียงแค่เห็น ก็อร่อย แล้วรู้ไหม
เรื่องทำลาบ นี่ง่าย จะตายไป
แต่ไม่ใช่ ผมนะ ทำไม่เป็น
...........................................
ผมเป็นแค่กิน กิน กิน แล้วก็กินๆๆๆ คร้าบบบบ
ผมอยู่ปฏิบัติหน้าที่และร่วมกิจกรรมกับเจ้าหน้่าที่ ณ จุดตรวจแห่งนี้จนถึงเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.จึงเดินทางกลับเพื่อ...
เป็นอะไร ที่หมูหมู สบายสบาย
เป็นอะไร ที่ง่ายดาย เสียจริงหนอ
เป็นอะไร ที่ทำแล้ว ไม่เคยพอ
เป็นอะไร กันละหนอ พอทราบไหม
.......................
อ้ะ พี่น้องลองทายกันดูซิ่ครับ