วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555

ซ้อมการฝึกเพื่อรอรับการประกวดการฝึกประจำปี (๓๐ เมษายน ๒๕๕๕)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป สภ.พานได้จัดให้มีการซ้อมการฝึกเพื่อรอรับการประกวดการฝึกประจำปี ๒๕๕๕ ขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการสถานีโดย พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา สวป.เป็นหัวหน้าครูฝึก ในส่วนของครูฝึกประกอบด้วย ร.ต.ท.รุ่ง สุวรรณฉัตรศิริ รอง สว.จราจร,ร.ต.ท.เกรียงศักดิ์ มณีจันสุข รอง สวป.,ร.ต.ต.พนม ปวงคำ รอง สวป.,ร.ต.ต.ธัชชัย วจีพิทักษ์กุล รอง สว.(ป.) มีผู้เข้ารับการฝึกวันนี้ประมาณ ๘๐ คน

เมื่อพร้อมแล้วคณะครูฝึกชี้แจงรายละเอียดของการประกวดการฝึกประจำปีนี้และรายชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งจะต้องเข้ารับการฝึกด้านต่างๆ ให้ทราบ
เสร็จแล้วเข้าสู่ช่วงการฝึกซึ่งวันนี้พวกเราทำการซ้อมเฉพาะท่าบุคคลมือเปล่าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราเกิดความชำนาญและทำได้ถูกต้องตามระเบียบและท่าฝึกที่กำหนดไว้

การฝึกวันนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.หลังจากนั้นพวกเรากล่าวอุดมคติตำรวจพร้อมกัน<< ภาพประกอบ (๘๑ ภาพ) >>

ด.ต.สุภาพ สุทธนู : ภาพ

ร่วมประชุมคณะวิทยากรโครงการตำรวจชุมชน (๓๐ เมษายน ๒๕๕๕)

วันนี้เวลาตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้จัดให้มีการประชุมคณะวิทยากรการอบรมตามโครงการการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชนขึ้น ณ ห้องประชุมดุรงควิบูลย์ (กองบังคับการ)ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงรายโดย พ.ต.อ.รังสิต โลไทยสงค์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะวิทยากรตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายที่ ๓๓๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประัมาณ ๑๕ คนการประชุมวันนี้สืบเนื่องจากตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายจะจัดให้มีการอบรมสมาชิกอาสาสมัครตำรวจชุมชนขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ต ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงรายตามโครงการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นสมาชิกอาสาสมัครตำรวจชุมในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัด (๒๔ สถานี) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้


๑. เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์แก่อาสาสมัครตำรวจชุมชน ในการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง
๒. เพื่อให้อาสาสมัครตำรวจชุมชน เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตามกฎหมายในขณะปฏิบัติหน้าที่

๓. เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ให้มีการเชื่อมโยงการทำงานให้ประสานสอดคล้องซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถป้องกันตนเองจากภัยอาชญากรรมได้ในส่วนของการประชุมคณะวิทยากรนั้นประธานได้ให้วิทยากรแต่ละคนชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในการที่จะให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับอบรมตามหัวข้อวิชาที่ได้รับพร้อมทั้งให้คำแนะนำบางประการด้วยเพื่อให้การอบรมครั้งนี้เป็นไปอย่างสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด

อนึ่ง หัวข้อวิชาที่ผมได้รับมอบหมายครั้งนี้มีดังนี้
๑. โครงการตำรวจชุมชน
๒. การจัดทำข้อมูลของสมาชิกอาสาสมัครตำรวจชุมชน

เสร็จสิ้นการประชุมครั้งนี้เมื่อเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555

บุคคลสำคัญยิ่งของผม (๒๙ เมษายน ๒๕๕๕)สวัสดีวันหยุดครับ

วันนี้วันอาทิตย์ขึ้น ๙ ค่ำเดือน ๖ ปีมะโรง รัตนโกสินทรศก ๒๓๑ ตรงกับวันที่ ๒๙ เมษายน พุทธปรินิพพานล่วงแล้ว ๒๕๕๕ ปี ซึ่งผมย้ายมาอยู่เมืองพานได้ ๗ ปี ๕ เดือนเศษแล้ว (มารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗) ได้รู้จักใกล้ชิดกับพี่น้องเมืองพานเรียกว่าแทบจะทุกคนก็ว่าได้ มาอยู่และทำงานแล้วผมมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องทุกคนในการทำงานกับเราในรูปแบบต่างๆ จนทำให้เมืองพานเป็นเมืองที่สงบสุขร่มเย็นมาได้จนทุกวันนี้

ถ้าจะถามว่าผมหรือตำรวจเมืองพานเก่งหรือเปล่าก็คงจะไม่ใช่ ผมคิดว่าตำรวจนั้นแม้จะเก่งหรือขยันขันแข็งปานใดก็ตามก็ไม่อาจทำงานให้ประสบความสำเร็จได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ชัดดีถึงเรื่องนี้แล้วโดยไม่ต้องอธิบายหรือสาธยายกันมาก ขอบคุณครับ ขอบคุณพี่น้องทุกคนจริงๆ ตัวผมเองไม่รู้จะตอบแทนพี่น้องอย่างไรดีุึถึงจะคุ้มกับที่พี่น้องให้ร่วมมืออย่างดียิ่ง เอาเป็นว่าผมจะตอบแทนความดีของพี่น้องทุกคนด้วยการตั้งใจทำหน้าที่ในความรับผิดชอบของผมให้ดีที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งพึงกระทำก็แล้วกันแล้วก็จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้เมืองพานของเราร่มเย็นเป็นสุขเช่นนี้ตลอดไปเพราะพี่น้องทุกคนคือบุคคลสำคัญยิ่งของผม

ผมนั้นมีความรักและชอบที่จะทำงาน ร่วมคิด ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนมากกว่าที่จะไปทำงานสัมผัสหรือใกล้ชิด..... ถึงแม้ว่าจะมีความเจริญก้าวหน้าไปในตัวก็ตามที เพราะนั่นไม่ใช่นิสัยของผม นิสัยที่แท้จริงของผมคือได้อยู่ร่วมทำงานกับพี่น้องแบบนี้ครับ

ขอบคุณทุกท่านด้วยใจอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณแต๊ๆ


รักตำรวจ เกลียดตำรวจ
มีปัญหาอย่าลืมเรียกใช้ตำรวจนะครับ


สวัสดีครับผม


บทความที่เกี่ยวข้อง :
http://supote2503.blogspot.com/2012/01/blog-post_15.html