วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ตลาดแม่จริม (๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไปผมออกเดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ตลาดอำเภอแม่จริมตามแผนการปฏิบัติประจำวันรวมถึงนโยบายการสร้างความอุ่นใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่พี่น้องประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การพบปะเยี่ยมเยียนครั้งนี้ก็จะคล้ายๆ กับทุกครั้งที่ผ่านมาคือพูดคุยโอภาปราศัยกัน มีอะไรจะให้ตำรวจช่วยเหลือบ้างครับ มีอะไรที่จะแนะนำตำรวจเราให้ทำเพื่อให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องบ้างครับ อะไรประมาณนี้ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนอย่างดีพอสมควร และที่แน่ๆ ก็คือมิตรภาพหรือความผูกพันต่อกันระหว่างตำรวจกับพี่น้องแน่นแฟ้นอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนั่นเอง โดยการพบปะเยี่ยมครั้งนี้ผมใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง สำหรับภาพทั้งหมดกรุณาคลิกดูได้ที่นี่นะครับ

ประชุมประจำเดือน (๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป สภ.แม่จริมได้จัดให้มีการประุชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจประุจำเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ขึ้น ณ ห้องประชุม สภ.โดย พ.ต.อ.สุชาติ สิงขรณ์ ผกก.ฯ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดประมาณ ๔๐ คน

สาระสำคัญในการประุชุมครั้งนี้เป็นเรื่องที่ประธานแจ้งข้อราชการที่เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสถานีในสังกัด ภ.จว.น่านเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคมที่ผ่านมาให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิืบัติรวมถึงข้อสั่งการอื่นๆ ที่สำคัญและจะต้องดำเนินการอีกส่วนหนึ่ง โดยการประุชุมเสร็จสิ้นเมื่อเวลาประัมาณ ๑๒.๐๐ น. (สำหรับรายละเอียดขออนุญาตไม่นำมาเปิดเผยครับ)
<< ภาพทั้งหมด (๒๒ ภาพ) >>

วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

ภารกิจวันนี้ (๓๐ มกราคม ๒๕๕๖)

วันนี้มาทำงานตามเวลาราชการตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น.ตามปกติเหมือนเช่นที่ผ่านมา สำหรับภารกิจที่ทำก็เหมือนเช่นที่ผ่่านมาอีกนั่นแหละเพราะงานอำนวยการส่วนใหญ่จะเป็นงานประจำหรืองาน routine ที่ลักษณะงานจะคล้ายๆ หรือเหมือนวันก่อนๆ เพียงแต่งานที่เข้ามาจากโรงพักหรือแหล่งอื่นที่พวกเราจะต้องดูแลรับผิดชอบจะเปลี่ยนไปบ้างเท่านั้น แต่งานก็คงเหมือนๆ เดิม เพื่อไม่ให้พวกเราจำเจมากเกินไปผมจึงต้องหาวิธีใหม่ๆ ให้เขาได้เล่น ได้ทำ ได้คิดเพิ่มจากงานที่่ทำ ซึ่งนอกจากจะสร้างความคิดให้เกิดขึ้นแล้วยังเป็นการระดมสมองสำหรับพวกเราอีกด้วย

เริ่มแรกหลังจากเซ็นเอกสารที่เจ้าหน้าที่เสนอผ่านมาไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูงเสร็จแล้วผมเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) เพื่อให้ช่วยกันระดมความคิดและแนวทางการปฏิบัติต่อจากเมื่อวานในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ศปก.ที่ตำรวจภูธรภาค ๕ เมื่อวันที่ ๒๕ ที่ผ่านมาต่อซึ่งพวกเราก็ได้เสนอแนวคิดของตนเองอย่างกว้างขวางและเป็นประโยชน์ยิ่ง เรื่องนี้ผมกำลังประมวลเสนอผู้บังคับบัญชาระดับ ภ.จว.เพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรอยู่ครับ พวกเราใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง

เสร็จจากการประชุมเจ้าหน้าที่ ศปก.ก็เดินทางไปยังแผนกงานที่ผมรับผิดชอบอยู่ ซึ่งเรื่องนี้ผมมีหลักการทำงานว่าถ้าไม่มีอะไรเป็นพิเศษผมไม่ค่อยชอบให้เจ้าหน้าที่นำแฟ้มงานมาเสนอที่โต๊ะโดยที่เราไม่ได้เข้าไปคลุกคลีพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนเพราะหากเราไปพูดกับเขา คุยกับเขา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติในงานนั้นก่อนแล้วจะทำให้งานมีประสิทธิภาพมากกว่ารอให้เขาเสนอเข้ามาแล้วถึงตรวจสอบภายหลังซึ่งหากงานผิดพลาดก็ต้องเสียเวลาไปแก้อีก ยุ่งยากเปล่าๆ จึงทำแบบนี้ครับ

เวลาเท่ี่ยงวันพวกเราซึ่งทำงานที่ ภ.จว.น่านก็เดินออกจากห้องทำงานของใครของมันเพื่อไปทานอาหารกลางวันด้านล่างอาคารที่ทำการ โดยอาหารกลางวันนี้ท่านผู้บังคับการ (พล.ต.ต.ณรงค์ชัย วงษ์สามี) กรุณาจัดเลี้ยงพวกเราทุกวันทำการ ก็ต้องขอขอบพระคุณน้ำใจอันดีงามของผู้บังคับบัญชามา ณ ที่นี่ด้วยครับเพิ่มเติม : ช่วงบ่ายเข้าไปพบปะพูดคุยเรื่องงานกับน้องๆ เขาที่งานการข่าวและเทคโนโลยีซึ่งถือเป็นหัวใจของการทำงานที่นี่อีกงานหนึ่ง ลักษณะก็เช่นเดียวกันกับเมื่อเช้าคือผมจะใช้วิธีเดินเข้าหาเจ้าหน้าที่มากกว่าที่จะรอให้เจ้าหน้าที่นำงานที่ทำเสร็จแล้วเสนอให้ผมตรวจตราและเซ็นชื่อ ซึงก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากน้องๆ เขาทุกคน ในขณะเดียวกันผมก็ได้แนวคิด ความรู้ใหม่ๆ จากพวกเขาเพิ่มอีกทางหนึ่งด้วยครับ

<< ภาพทั้งหมด (๕๘ ภาพ) >>

เพิ่มเติม (อีกครั้ง) : ช่วงบ่ายเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.พวกเราซึ่งประกอบด้วยตำรวจ สภ.เมืองน่านและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.น่านที่ไม่ติดภารกิจสำคัญออกกำลังกายซึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติที่จะต้องดำเนินการทุกวันพุธเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยก่อนออกกำลังกายนั้นผมไปพบปะเจ้าหน้าที่รวมถึงให้ข้อคิดอะไรหลายๆ อย่างแก่พวกเขาด้วยหลังจากนั้นพวกเราออกกำลังกายด้วยการวิ่งและกายบริหารเป็นเวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง
<< ภาพประกอบในส่วนของการออกกำลังกาย (๒๓ ภาพ) >>

เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น.เดินทางไปถึง สภ.แม่จริมและเข้าร่วมประชุม Video conference ที่ สภ.ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมเรื่องงานสืบสวนสอบสวนพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอื่นๆ ทั่วประเทศโดยวันนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.เป็นประธานครับ
หลังจากประชุมเสร็จพวกเราตำรวจแม่จริมซึ่งเข้าเวรยามที่โรงพักทำอาหารทานกันบริเวณด้านหลังที่ทำการนั่นแหละ วันนี้อาหารอร่อยมากซึ่งผมรับทำหน้าที่วันนี้ส่วนหนึ่ง สำหรับเมนูผมใช้ชื่อว่า "เมนู"เด็ด"" ครับพี่น้อง ดูซิว่า "เด็ด" จริงๆ หรือเปล่า ๕๕๕วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ภารกิจวันนี้ (๒๙ มกราคม ๒๕๕๖)

วันนี้ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ปลายเดือนแรกแห่งปีผมไปทำงานที่ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน (ภ.จว.น่าน) ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ผมทำอีกหน้าที่หนึ่งควบคู่ไปกับการทำงานที่ สภ.แม่จริม งานที่ทำวันนี้ก็เหมือนๆ กับทุกวันที่ ภ.จว.น่านแห่งนี้ เป็นงานอำนวยการซึ่งเป็นงาน Routine ที่ผมอยู่ในฐานะุพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องในงานที่รับผิดชอบซึ่งเจ้าหน้าที่เขาทำก่อนจะนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไป ก็ไม่มีอะไรยากครับ ง่ายๆ สบายๆ เพราะเจ้าหน้าที่แต่ละแผนกงานเขาเชี่ยวชาญและชำนาญในงานเหล่านั้นอยู่แล้ว เรียกว่าหลับตาก็นึกภาพในงานออกประมาณนั้น แต่ตัวเองในฐานะที่จะต้องร่วมกลั่นกรองงานก่อนนำเสนอก็จะต้องรอบคอบสักหน่อยเพราะบางอย่างเจ้าหน้าที่อาจนำเสนอไม่ครบถ้วนหรือขาดตกบกพร่องไปบ้างนิดๆ หน่อยๆ ถ้ามีเรื่องนี้ก็ให้เขานำไปปรับแก้โดยอธิบายให้เขาทราบ เรียกว่าเป็นการสอนงานไปตัวด้วย อีกอย่างหนึ่งก็คือมีบางอย่างเหมือนกันที่เราเองอาจจะรู้ไม่เท่าเจ้าหน้าทีี่ที่เขาอยู่กับงานนี้มานานก็ให้เขาช่วยอธิบายหรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เราด้วย เรียกกว่าต่างคนต่างเป็นครูซึ่งกันและกันนั่นเอง

งานช่วงเช้าไม่มีอะไรมากซึ่งเมื่อตรวจทาน กลั่นกรองและเสนอผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้วผมก็เรียกประชุมเจ้าหน้าศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ที่ห้องประชุมย่อยหรือห้องทำงานของพวกเรา โดยการประชุมวันนี้ได้ให้แต่ละคนสรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน ศปก.ตำรวจภูธรภาค ๕ จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคมที่ผ่านมาว่าได้อะไรมาบ้างแล้วสิ่งที่ได้รับมานั้นจะสามารถนำไปปรับกับการทำงานที่ ศปก.ภ.จว.น่านที่ทุกคนรับผิดชอบอยู่นี้ได้อย่างไร ซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละคนก็ได้แสดงความคิดเห็นเป็นที่น่าพอใจมากเลยทีเดียว

ช่วงเที่ยงหลังจากรับประทานอาหารกลางวันซึ่งท่านผู้บังคับการ (พล.ต.ต.ณรงค์ชัย วงษ์สามี) จัดเลี้ยงพวกเราที่ ภ.จว.เสร็จแล้วมีเวลาว่างช่วงนี้ก็เข้าไปทักทายพูดคุยกับลุงๆ น้าๆ อาๆ พี่ๆ น้องๆ คนงานที่มาปรับปรุงอาคารที่ทำการ ภ.จว.ตามนโยบายของ ผบก.ที่ต้องการให้สามารถบริการพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งการปรับปรุงนั้นนอกจากจะบริเวณอาคารด้านล่างของตึก ภ.จว.แล้ว ผบก.ยังได้ปรับปรุงจุดอื่นๆ อีกไม่ว่าจะเป็นอาคารด้านบน ทางเดิน และอีกหลายๆ แห่งซึ่งคงจะเสร็จในเร็วๆ นี้ครับช่วงบ่ายเมื่อถึงเวลาก็กลับเข้าไปทำงานต่อ สำหรับงานบ่ายวันนี้มีไม่มากครับ แล้วก็สบายๆ ง่ายๆ อีกนั่นแหละ น้องๆ ตำรวจเจ้าหน้าที่เขาทำไว้ดีมาก เพราะทุกคนอยู่กับงานที่รับผิดชอบนี้มานมนานกาเลจนเป็นปู่เลยก็ว่าได้ ทำให้ผมยิ้มหน้าบานเลยทีเดียว นี่ซิ่ ลูกน้องเก่งนายก็สบายไปด้วย แต่เป็นการสบายแบบไม่ต้องเสริมเพิ่มต่ออะไรมากนักมากกว่า งานจริงๆ ไม่ค่อยสบายหรอกแต่ก็สนุกดี

ว่างจากงานหว่านไถจะร้อยมาลัยใบข้าว...โอ๊ะโอ๋โทษที ผิดคิว ว่างจากงานที่ทำก็ไม่อยากปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์จึงใช้เวลานั้นสอน (อีกแล้วครับพี่น้อง) Apps. ไลน์ที่กำลังฮิตๆ กันตอนนี้และวงการตำรวจเรานำมาใช้ในงานค่อนข้างมากแก่น้องๆ เจ้าหน้าที่งาน ศปก.ให้เขาใช้เป็น ส่งงานเป็น รับเป็นซึ่งผมได้ชื่อไลน์เป็นส่วนกลางของงานไว้ให้ด้วยในชื่อ "ศปก.ภ.จว.น่าน" โดยเมื่อทุกคนทำเป็นแล้วก็จะมอบหมายให้ส่งงานหรือสิ่้งที่เกี่ยวกับกับตำรวจน่านเข้ากลุ่มหรือแต่ละบุคคลต่อไป

<< ภาพทั้งหมด (๓๙ ภาพ) >>

เพิ่มเติม : ช่วงเย็นเดินทางกลับโรงพักแม่จริมซึ่งช่วงที่ไปถึงนั้นเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. พวกเราตำรวจซึ่งเข้าเวรยามวันนี้กำลังทำอาหารเย็นทานกันโดยใช้ห้องครัวของโรงพักนี่แหละ จึงขอเก็บภาพมาฝากพี่น้องหน่อย แบบว่าอยู่ง่าย กินง่ายสไตล์ตำรวจแม่จริมน่ะวันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

Facebook ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน (๒๘ มกราคม ๒๕๕๖)

งานในหน้าที่อย่างหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ผมรับผิืดชอบในการทำงานอำนวยการที่ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน (ภ.จว.น่าน) นั้นก็คือการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ืข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมหรือสิ่งดีๆ ของตำรวจน่านเราออกสู่สาธารณชนเพื่อให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบว่าแต่ละวันหรือแต่ละช่วงนั้นพวกเราทำอะไรบ้าง ซึ่งในช่วงแรกๆ นี้ผมจัดทำเป็น Facebook แบบ Fan page เพื่อให้พี่น้องที่เข้ามาเยี่ยมมาชมแม้ไม่ได้ใช้ิหรือมีบัญชีั Facebook ก็สามารถคลิกเข้ามาดูได้เลย โดยข้อมูลที่นำมาลงใน Facebook นั้นผมนำมาจากหลายทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มไลน์ของตำรวจน่าน,ใน Facebook ของแต่ละหน่วยงานหรือที่พี่น้องตำรวจส่งเข้ามาเพื่อให้รวมอยู่ในที่เดียวกันและสามารถเห็นการทำงานของแต่ละโรงพักหรือตำรวจแต่ละคนได้โดยไม่ต้องดูที่อื่นอีก ตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้ว มีพี่น้องเข้ามาเยี่ยมชมค่อนข้างอุ่นหนาฝาคั่ง รวมถึงกรุณาคลิก LIKE เป็นกำลังใจและเสนอแนะข้อคิดเห็นอันมีค่าแก่พวกเราด้วย ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูงครับ

สำหรับรูปร่างหน้าตาและรายละเอียดต่างๆ ภายใน Facebook นี้เป็นอย่างไรพี่น้องสามารถคลิกดูได้ที่ http://goo.gl/zbKVM 

ขอบคุณครับ

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556

วันละฮาประสาสุพจน์คนน่ารัก (๒๗ มกราคม ๒๕๕๖)

คนเก่งภาษาไทย

ก่อนเที่ยงวันวันหนึ่งช่วงที่ผมอยู่บ้าน เพื่อนซิ้ของผมโทรไปหาถามว่าอยู่ไหน กินข้าวกลางวันหรือยัง ถ้ายังให้ไปหาหน่อยจะเลี้ยง ผมตอบไปว่ายังไม่ได้กิน กำลังหิวพอดี ได้เลยจะออกไปเดี๋ยวนี้แหละ แล้วเพื่อนอยู่ไหนล่ะ เพื่อนคนนั้นบอกว่าอยู่ที่ร้านท่องหน้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา รู้จักไหม ผมตอบว่ารู้จักวิทยาลัยพยาบาลเนี่ยเพราะอยู่ใกล้บ้านราวกิโลครึ่ง ส่วนร้านท่องไม่เคยได้ยิน แต่ไม่เป็นไรให้เพื่อนคอยอยู่ที่ร้านท่องนั่นแหละ ไปถึงแล้วจะเดินหาหรือไม่ก็ถามคนแถวนั้นดู ว่าแล้วก็ขับรถออกไปใช้เวลาไม่เกิน ๓-๔ นาทีก็ถึงบริเวณหน้าวิทยาลัย

เมื่อถึงหน้าวิทยาลัยจอดรถเสร็จ ผมมองหาร้านท่องที่เพื่อนบอก แถวนั้นมีร้านอาหารหลายร้าน ส่วนใหญ่ลูกค้ากำลังเข้าเพราะอยู่ในช่วงเที่ยงวันพอดี มองไปมองมา หาไปหามาตั้งนานสองนานไม่เห็นว่าจะมีร้านท่องที่เพื่อนบอกซักร้าน ถามใครแถวนั้นไม่มีใครรู้จัก กะจะโทรถามเพื่อนอีกครั้งว่าอยู่ตรงไหนกันแน่ แต่ยังไม่ทันกดโทรศัพท์เพื่อนก็เดินออกมาจากร้านๆ หนึ่งซึ่งผมยืนดูป้ายชื่อหน้าร้านอยู่พอดี

เฮ้ย ไอ้พจน์ ไหนว่าบ้านอยู่ใกล้ๆ แถวนี้แล้วทำไมตั้งนานถึงมาถึงวะ มัวเถลไถลทำอะไรอยู่ หิวจนจะตายแล้วนะโว้ย” เพื่อนคนนั้นพอเจอผมก็โวยวายขึ้นมาเลยทีเดียว
ไม่ได้เถลไถลโว้ย” ผมตอบสวนทันที “พอลื้อบอกปั๊บอั๊วก็ออกบ้านมาปุ๊บเพราะอั๊วก็หิวจนจะตายเหมือนกัน แต่ไอ้ร้านท่องที่ลื้อว่ามันไม่มี ถามใครก็ไม่มีใครรู้
แหม แค่นี้ก็ไม่รู้” เพื่อนสวนผมมาบ้าง “แล้วยังเคยมีหน้ามาคุยว่าสุพจน์มัจฉาเก่งภาษาไทย ร้านเขาก็เขียนป้ายบอกชื่ออยู่ทนโท่ลื้อยังอ่านไม่ออกอีก นี่ไง ร้านท่องที่อั๊วว่า” เพื่อนพูดพร้อมชี้ไปที่ป้ายหน้าร้าน
เฮ้ย ร้านท่องซะที่ไหนวะเพื่อน อย่ามาหลอกคนเก่งภาษาไทยอย่างอั๊วเสียให้ยากเลย” ผมพูดตอบ “นี่มันชื่อร้านทองเอกโว้ย
นี่แหละร้านท่อง” เพื่อนพูดสวนกลับ
ท่องบรรพบุรุษบิดาบรรพบุรุษมารดาลื้อน่ะซิ่” ผมพูดกับเพื่อนด้วยถ้อยคำสุภาพที่สุดเท่าที่จะคิดได้ในขณะนั้น (ฮา)
ท่องซิ่วะไอ้คนเก่งภาษาไทย” เพื่อนตอบพร้อมมองหน้าผมแบบเยาะเย้ยก่อนจะพูดว่า “เอ้า ไอ้คนเก่งภาษาไทยฟังนะนี่แหละร้านท่อง อั๊วจะสะกดให้ลื้อฟัง ..ทอ-ออ-ทอ , ทอ-งอ-ทอง , ทอง-เอก=ท่อง จำไว้จนตายเลยนะไอ้คนเก่งภาษาไทย...."

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556

วันละฮาประสาสุพจน์คนน่ารัก (๒๖ มกราคม ๒๕๕๖)

ขับรถคนเดียวหรือเปล่า?
วันหนึ่งระหว่างที่ผมกำลัีงขับรถเดินทางไปศึกษาดูงานที่เชียงใหม่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

"รับโทรศัพท์ด้วยค่ะ" เสียงโทรศัพท์เรียกเข้าซึ่งผมรู้ทันทีเลยว่าเป็นใครเพราะคนที่บ้านตั้้งไว้เป็นเสียงของเธอให้ผมดังขึ้น

"สวัสดีจ้ะ" ผมยกโทรศัพท์ขึ้นรับสายหลังจากจอดรถข้า่งทางเรียบร้อยแล้ว  (คนรอบคอบก็งี้แหละเพราะนอกจากจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายเรื่องไม่พูดโทรศัพท์ขณะขับรถแล้วยังปลอดภัยอีกด้วย) "กำลังขับรถเดินทางไปดูงานจ้า ไม่ต้ิองห่วงนะจ๊ะ" ผมตอบเธอ

"แล้วคุณขับรถคนเดียวหรือเปล่าจ๊ะ" เธอถามด้วยความห่วงใยผม

"อ๋อ" ผมพูด "ขับคนเดียวจ้า ก็แหม มีรถที่ขับสองคนสามคนได้ซะที่ไหนล่ะจ๊ะเธอ เอ้อ แต่ถ้ามีที่ขับได้หลายคนช่วยซื้อให้คันนะ"

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

ศึกษาดูงาน ศปก.ตำรวจภูธรภาค ๕ (๒๕ มกราคม ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.ผมพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดน่านรวม ๑๒ คนนำโดย พ.ต.อ.มงคล สัมภวะผล รอง ผบก.ภ.จว.น่านไปศึกษาดูงานของศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ตำรวจภูธรภาค ๕ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำความรู้่ที่ได้รับครั้งนี้ไปพัฒนา ปรับปรุงและปฏิบัติืที่ ศปก.ตำรวจภูธรจังหวัดน่านให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบายสำคัญยิ่งประการหนึ่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติื (พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว)

การศึกษาดูงานครั้งนี้ พ.ต.อ.ธนกฤต เรือนแก้ว รอง ผบก.อก.ภ.๕ และคณะนายตำรวจประจำ ศปก.ภ.๕ ให้การต้อนรับ,บรรยายสรุป ชี้แจงรายละเอียด แนวทางการปฏิบัติพร้อมตอบข้อซักถาม ต่างๆ แก่พวกเราสรุปได้ดังนี้

ความเป็นมาของ ศปก.ภ.๕  ตามที่ำนักงานตำรวจแห่งชาติโดย พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้สามารถรองรับภารกิจในการรักษาความมั่นคงภายในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตลอดจนติดตามสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องนั้นจึงมีนโยบายให้มีการพัฒนาให้พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการทุกระดับ เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บังคับบัญชาในการขับเคลื่อนการปฏิบัติการและบูรณาการการทำงาน โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ตำรวจภูธรภาค ๕ จึงได้นำแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้ โดยได้จัดทำโครงการรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนเป็นจำนวนเงิน ๑ ล้านบาทเศษ ในการปรับปรุงห้องและจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยประกอบด้วยโทรทัศน์สี Lcd จำนวน ๑๐ เครื่อง สำหรับเป็นมอนิเตอร์สำหรับรับข้อมูลข้าวสารตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ครบถ้วนสามารถใช้การได้เป็นอย่างดี

ขีดความสามารถของ ศปก.ภ.๕
๑.ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการผ่านระบบ ศปก.ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยสามารถเรียกข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายอำนวยการ แผนที่และภาพจากกล้อง CCTV ในพื้นที่มาเพื่อการตัดสินใจและการวางแผนได้ตลอดเวลา

๒.มีระบบการแจ้งข่าวสารผ่านระบบ LINE ไปยังผู้บังคับบัญชาระดับ บช. และ ภ.จว. โดย ศูนย์ ศปก.ฯ จะเป็นผู้รวบรวมและกลั่นกรองข้อมูล จาก  ศปก.ภ.จว. ก่อน ๐๘.๐๐ น. และ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อน ๐๙.๐๐ น. ของทุกวัน

๓.ติดต่อสื่อสาร ผ่านระบบ VDO CONFERENCE กับ สภ.ฯ ในสังกัด และ ด่านตรวจถาวร ผ่านระบบ Microsoft Lync และสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ทุกสถานี โดยเฉพาะทุกวันอังคาร เวลา ๐๙.๐๐ น. ในการประชุม ศปก.ตร. ซึ่ง ผบ.ตร. ,รอง ผบ.ตร. และ ผู้บังคับบัญชาระดับภาค  มีข้อราชการ เพื่อให้ สภ.สามารถดำเนินการตามสั่งการได้ทันที

๔. สามารถเชื่อมต่อระบบ CCTV ,ระบบอ่านแผ่นป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (License Plate) มาแสดงผลทางจอภาพ ณ ศปก. โดย ขณะนี้สามารถเชื่อมต่อระบบ CCTV ได้จากแยกต่างๆ ของ จว.เชียงใหม่ จำนวน ๒๔ ช่อง และ จว.ลำพูน  จำนวน ๑๒ ช่อง และจะดำเนินเชื่อมต่อให้ครบทั้ง ๘ จังหวัด 

๕. พัฒนาระบบ e-cop ให้สามารถรองรับระบบ Smart Office รองรับผู้บังคับบัญชา และ ฝ่ายอำนวยการสามารถทำงานผ่าน Smart Phone หรือ Ipad ได้ และสามารถให้ผู้บังคับบัญชาสามารถยืนยันเอกสาร ผ่านระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

๖. ใช้หลักการการทำงานที่มีข้อมูลพื้นที่จาก สถานีตำรวจ โดยปรับเปลี่ยนการรายงานทางเอกสารปกติ เป็นระบบการบันทึกข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อไม่ให้เกิดการรายงานที่ซ้ำซ้อน ประกอบด้วย การรายงานสถานภาพกำลังพล ,การรายงานการข่าวและสถานภาพอาชญากรรม, การรายงานสถิติอุบัติเหตุจราจร ,การรายงานสถานภาพวัสดุอุปกรณ์ คุรุภัณท์ ,การรายงานข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายงานมวลชนสัมพันธ์,การรวบรวมสถิติข้อมูลร้องเรียนข้าราชการตำรวจ และการจัดทำระบบสารบัญคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลนอกจากนี้คณะวิทยากรยังได้แนะนำพวกเราถึงเทคนิค วิธีการ แนวทางที่จะต้องปฏิบัติต่างๆ ใน ศปก.ของแต่ละหน่วยว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างในแต่ละช่วงหรือแต่ละวันเพื่อการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้


การศึกษาดูงานของพวกเราในวันนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.หลังจากนั้น พ.ต.อ.มงคล สัมภวะผล กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่คณะวิทยากรแล้วเดินทา่งกลับที่ตั้ง


<< ภาพทั้งหมด (๕๒ ภาพ) >>

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

วันละฮาประสาสุพจน์คนน่ารัก (๒๔ มกราคม ๒๕๕๖)

ถูกแตนต่อย

วันหยุดวันหนึ่งช่วงฤดูฝนผมอยู่บ้านที่พะเยาแล้วก็ไม่ลืมที่จะทำหน้าที่สำคัญซึ่งมิอาจปฏิเสธได้ ทำไปเถอะครับแล้วทุกอย่างจะสบาย โล่งตา โล่งใจ สำคัญที่สุดคือโล่งหู ๕๕๕๕๕ ส่วนหนึ่งที่ทำก็คือถอนหญ้าหน้าบ้านเพราะฝนตกบ่อยมาก ตัดได้แป๊บเดียว โอ้โฮ ขึ้นเขียวอีกแล้ว ถอนไปถอนมาไปเจอแตนเจ้ากรรมต่อยเข้าให้ที่มือและแขนขวาท่อนล่าง เจ็บแป๊บถึงขั้วหัวใจเลยทีเดียว ผมวิ่งหนีขึ้นบ้านแล้วเอายาหม่องทา แต่ผู้ใหญ่(ที่)บ้านบอกว่าทายาหม่องอย่างเดียวไม่ได้นะคุณ ไปหาหมอเดี๋ยวนี้เลย เอ้อ ทำไงได้ล่ะ นี่คือคำสั่ง ผมก็ไปซิ่ครับไปโรงพยาบาลพะเยาซึ่งอยู่ห่างบ้านไม่ถึงกิโลดี

ที่โรงพยาบาลตอนไปถึงคนไข้เยอะเลยต้องรอคิวกันหน่อย ระหว่างรอผมคุยกับหนุ่มคนหนึ่งอายุน้อยกว่าผมราวๆ ๕๐-๖๐ เดือนเห็นจะได้หน้าตาหัวหูปูดบวมโนฟกช้ำดำเขียวไปหมดเลยครับ น่ากลัวไม่ใช่น้อย ผมจึงถามน้องคนนั้นเขาว่า น้องไปโดนอะไรมาหน้าตาถึงเป็นแบบนี้น่ะ

ผมถูกแตนต่อยครับพี่ น้องเขาตอบผม
เอ้อ พี่ก็ถูกแตนต่อยมาเหมือนกัน ผมพูดพร้อมยกมือขวาที่บวมๆ ให้น้องเขาดู นี่แสดงว่าต้อง(ถูกคนที่บ้านใช้)ทำงานในสวนเหมือนพี่ซิ่แตนถึงต่อยให้ เจ็บเหมือนกันนะ
ไม่ใช่หรอกครับพี่ เขาพูดต่อ แตนของพี่กับแตนของผมน่ะคงจะคนละแตนแน่ๆ เลย
เอ๊ะ ยังไง ผมถามต่อ หรือว่าจะเป็นตัวต่อเพราะรูปร่างคล้ายๆ กัน
ไม่ใช่ทั้งนั้นแหละพี่ เขาตอบ แตนกับต่อน่ะผมรู้จักดีและก็เคยถูกต่อยมาแล้วด้วย แต่ “แตน” ของผมน่ะมันคือ “นังแตน” ผู้ใหญ่(ที่)บ้านผมเอง แหม...กะอีแค่ผมพา “นังต่อ” คู่หูไปเล่นจุ๊กกรู๊ที่ม่านรูดหน่อยเดียว “นังแตน” มันตามไปเจอเข้าก็เลยต่อยผมซะหน้าตาอย่างที่พี่เห็นนี่แหละ เฮ้อ นังแตน

ปฏิบัติหน้าที่ที่ ภ.จว.น่าน (๒๔ มกราคม ๒๕๕๖)

วันนี้เป็นวันแรกซึ่งผมมาปฏิบัติหน้าที่งานอำนวยการที่ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน (ภ.จว.น่าน) ตามคำสั่ง ภ.จว.น่านที่ ๗๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ โดยงานที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้ผมควบคุมดูแลสั่งการมี ๔ งานดังนี้
๑.ศูนย์ปฏิบัติการ ภ.จว.
๒.งานป้องกันปราบปรามและงานจราจร
๓.งานข่าวและเทคโนลีสารสนเทศ
๔.งานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

เนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกที่ผมได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติ (ยกเว้นงานศูนย์ปฏิบัติการซึ่งผมปฏิบัติหน้าที่นี้ตั้งแต่วันที่ ๑๔มกราคมที่ผ่านมา) ดังนั้นเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงรับทราบการปฏิบัติของแต่ละงานช่วงเช้าวันนี้จึงเป็นเรื่องการศึกษาและให้เจ้าหน้าที่งานต่างๆ บรรยายสรุปให้ทราบซึ่งมีดังนี้

งานข่าวและเทคโนลีสารสนเทศ


งานป้องกันปราบปรามและงานจราจร


งานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

ซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละแผนกงานได้บรรยายสรุปรวมทั้งตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ แก่ผม อีกท่ั้งผมก็ได้แนะนำหรือเสนอแนะการดำเนินการบางอย่างเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่่เป็นไปอย่างราบรื่น บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพสมกับที่ผู้บังคับบัญชากรุณามอบความไว้วางใจผมในครั้งนี้ซึ่งผมจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดไป

<< ภาพทั้งหมด (๓๓ ภาพ) >>