วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลากิจ (๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)

วันนี้ผมขออนุญาตลากิจจากผู้บังคับบัญชา ๑ วันเนื่องจากจะต้องเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมืองเชียงราย ตามที่แพทย์นัดหมายไว้จึงไม่มีกิจกรรมการทำงานในวันนี้ครับ

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วันนี้ที่ภูกามยาว / เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่ศาลากลางจังหวัดพะเยา (๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒)

วันนี้วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ผมเดินทางไปทำงานที่โรงพักภูกามยาวเช้าเป็นพิเศษโดยไปถึงเมื่อเวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น.เนื่องจากวันนี้ทั้งวันผมมีภารกิจจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่ศาลากลางจังหวัดพะเยาตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สำหรับงานที่โรงพักที่ทำนั้นเป็นงานเอกสารเร่งด่วน ๒ เรื่องแต่ก็ใช้เวลาในการทำไม่นานนักโดยผมในฐานะผู้บังคับบัญชาแค่ตรวจตราดูรายละเอียดของเอกสารที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขานำมาเสนอเมื่อเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ลงนามในเอกสารที่ว่านั้นเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะครับสำหรับงานที่ทำไว้เป็นอย่างดีและหลังจากเสร็จงานแล้วก็เดินทางไปศาลากลางจังหวัดเพื่อเข้าร่วมประชุมต่อไป

เวลา ๐๙.๓๐ น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยาที่ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยาโดยนายกมล เชียงวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุม

การประชุมเรื่องนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. สำหรับรายละเอียดขออนุญาตไม่นำมาเปิดเผยครับ < ภาพทั้งหมดในส่วนนี้ >

ต่อมาตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียร้อยจังหวัดพะเยาที่ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยาโดยนายกมล เชียงวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน
การประชุมในส่วนนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๕.๔๐ น. สำหรับรายละเอียดขออนุญาตไม่นำมาเปิดเผยครับ << ภาพทั้งหมด >>

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วันนี้ที่ภูกามยาว / ปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจเวรอำนวยการชั้นผู้ใหญ่ / รอง ผบก.ภ.จว.พะเยาตรวจเยี่ยม , ร่วมกิจกรรมโครงการ "รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ห่วงใยประชาชน" (๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒)

วันนี้วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันทำงานของพี่น้องส่วนใหญ่รวมถึงผมซึ่งเดินทางไปถึงโรงพักก่อนเวลาราชการเล็กน้อยเหมือนเช่นทุกวันทำการที่ผ่านมานั่นแหละครับ มาทำงานทำการตามเวลาที่ทางการเขากำหนดก็สบายใจไปได้อย่าง อย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่เบียดบังเวลาหลวงรวมถึงในการเป็นผู้บังคับบัญชาเมื่อเราทำตัวเช่นนี้แล้วมีรึที่ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะออกนอกลู่นอกทาง หากมีเราก็สามารถว่าเขาได้เต็มปากเต็ม ผมคิดแบบนี้ครับ

งานช่วงเช้าวันนี้อยู่ที่โรงพักเหมือนเดิมและวันนี้ดูท่าทางแล้วคงไม่ได้ออกไปไหนเพราะมีงานที่นี่เยอะแยะหลายอย่างตั้งแต่เช้ายันบ่ายโน่น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมหรือการมอบหมวกนิรภัยโดยท่านผู้การ (พล.ต.ต.ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง ผบก.ภ.จว.พะเยา) จะมาเป็นประธานด้วยตนเองซึ่งผมต้องมีหน้าที่ดูแลในส่วนนี้ด้วย

นอกจากจะต้องทำงานอื่นในหน้าที่แล้วยังมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจเวรอำนวยการผู้ใหญ่ประจำวันอีกหน้าที่หนึ่งด้วย โดยเวรอำนวยการฯ นี้มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแล อำนวยการและสั่งการการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำวันนี้เพื่อให้การปฏิบัติสำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หากมีปัญหาข้อขัดข้องอย่างไรก็ให้มีหน้าที่ในการจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
การปฏิบัติหน้าที่เวรอำนวยการชั้นผู้ใหญ่นี้สถานีตำรวจทุกแห่งจะต้องจัดนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรผลัดเปลี่ยนหมุนกันทำหน้าที่วันละ ๑ คนโดยในส่วนของ สภ.ภูกามยาวได้พิจารณาจัดจากนายตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไปทำหน้าที่นี้ซึ่งการปฏิบัติประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นไปตามคำสั่ง สภ.ภูกามยาวดังภาพด้านบน

เวลาประมาณ ๐๘.๕๐ น. พ.ต.อ.มาโนช มีสกุลคุณ รอง ผบก.ภ.จว.พะเยาเดินทางไปตรวจเยี่ยม สภ.ภูกามยาวโดย พ.ต.อ.บวร ไชยคำ ผกก.ฯ พร้อมนายตำรวจและเจ้าหน้าที่เวรที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับตามแนวทางการตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวางไว้สรุปได้ดังนี้
๑) เพื่อรับทราบสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
๒) เพื่อรับทราบสภาพความเป็นอยู่ของข้าราชการตำรวจและครอบครัว สดับตรับฟังทุกข์สุข ข้อคิดเห็น
๓) เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจและครอบครัวเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ
๔) เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขด้านบริหารและจัดการ 

โดยในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้บันทึกสั่งการไว้ตามภาพด้านล่าง << ภาพในส่วนนี้ >>
ต่อมาตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ผมเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video conference กับตำรวจภูธรภาค ๕ (ภ.๕) ที่ห้อง ศปก.สภ.ภูกามยาวโดยการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.๕ ที่สั่งการให้มีการประชุมหน่วยงานในสังกัดทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป สำหรับรายละเอียดของการประชุมครั้งนี้ขออนุญาตไม่นำมาเปิดเผยครับ (เสร็จสิ้นการประชุมเวลา ๑๑.๓๑ น.) << ภาพในส่วนนี้ >>

ข่วงเที่ยงเศษๆ ที่ภูกามยาวท้องฟ้ามืดครึ้มมาทั่วด้านเลยทีเดียว เมฆดำทะมึนปกคลุมไปทั่วดูสภาพเหมือนฝนจะตกลงมาห่าใหญ่แน่ๆ แต่ผลสุดท้ายเมื่อเวลาใกล้ๆ บ่ายโมงสภาพที่เห็นนั้นก็กลับสู่สภาวะปกติคือท้องฟ้าโปร่ง เมฆดำทะมึนค่อยๆ ล่องลอยหายไปทีละน้อยๆ และคิดว่าฝนฟ้าที่ว่าจะตกน่ะคงไม่ตกแล้ว แต่...(อีกที) ของพรรค์นี้เอาอะไรได้ซะที่ไหนว่าไหม ดีไม่ดีตกมาห่าใหญ่ก็ได้

สำหรับช่วงบ่ายวันนี้ สภ.ภูกามยาวจะมีกิจกรรมตามโครงการ "ส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน" ณ ลานหน้าอาคารทีทำการสถานีโดย พล.ต.ต.ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง ผบก.ภ.จว.พะเยาจะเดินทางมาเป็นประธานตามลำดับพิธีการด้านล่างซึ่งข้อมูลพร้อมภาพประกอบต่างๆ นั้นผมจะนำมาเสนอให้ในช่วงต่อไป
ต่อมาตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. พ.ต.อ.ศักดา ขำโพธิ์ทัย รอง ผบก.ภ.จว.พะเยาในฐานะผู้แทน พล.ต.ต.ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง ผบก.ภ.จว.พะเยาได้เดินทางมาเป็นประธานในโครงการ "รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ห่วงใยประชาชน" ของ สภ.ภูกามยาว ณ ลานหน้าอาคารที่ทำการโดยมีนายอำเภอภูกามยาว , ผู้แทนบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ , หน่วยงานและแขกผู้เกียรติรวมถึงพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ ๒๐๐ คน สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ดังคำกล่าวรายงานตามภาพด้านล่าง

จากนั้นประธานได้กล่าวเปิดโครงการฯ เสร็จแล้วแจกหมวกนิรภัยแก่ตัวแทนของแต่ละตำบล,หมู่บ้านร่วมกับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธี ต่อจากนั้นผู้รับแจกหมวกนิรภัยได้ขับขี่รถจักรยานยนตฺ์ออกรณรงค์ไปตามจุดต่างๆ ในเขตพื้นที่ << ภาพทั้งหมดในส่วนนี้ >>


ภาพทั้งหมดในวันนี้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างครับ

<< ตรงนี้จ้าาา >>

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วันนี้ที่ภูกามยาว / รอง ผบก.ภ.จว.พะเยาตรวจเยี่ยม (๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒)

วันนี้วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันทำงานวันแรกในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายในเดือนตุลาคมของพี่น้องส่วนใหญ่และเป็นวันเงินเดือนออกด้วย ขอให้มีความสุขกับงาน กับเงินและกับอะไรๆ ที่พี่น้องคาดหวังด้วยกันทุกคนนะครับ

ที่ภูกามยาวเช้าวันนี้แดดเปรี้ยงมาตั้งแต่ช่วงสายๆ เลย แต่ช่วงเช้าอากาศเย็นนิดหน่อยไม่ถึงกับหนาวรวมถึงมีน้ำค้างตกพรมลงมาตามที่โล่งแจ้งแทบทุกหนทุกแห่งตามสภาพของฤดูกาลที่เข้าสู่หน้าหนาวตามวัฏจักรของมันซึ่งหมุนเวียนเปลี่ยนไปเช่นนี้ทุกปีตราบชั่วกัลปาวสานหรืออายุขัยของโลก มองดูสภาพทั่วไปแล้วก็สดชื่นทั้งกายทั้งใจดีเหมือนกันครับวันนี้

ผมเดินทางไปถึงโรงพักภูกามยาวก่อนเวลาราชการนิดหน่อยเหมือนเช่นทุกวันทำงานที่ผ่านมานั่นแหละ เมื่อก้าวขึ้นโรงพักก็เห็นภาพที่ประทับใจที่ขณะนั้นพี่น้องประชาชนมาแจ้งความอะไรบางอย่างโดยเจ้าหน้าที่ประจำวันที่เข้าเวรพร้อมแต่งกายในเครื่องแบบคอยบริการและจัดการตามอำนาจหน้าที่ให้แก่พี่น้องที่มานั้นด้วยความกระตือรือร้น ใช้เวลาไม่นานก็เรียบร้อย พี่น้องเดินลงโรงพักไปด้วยรอยยิ้ม นี่แหละครับการบริการพี่น้องประชาชนที่ผมจะสอนเจ้าหน้าที่หรือลูกน้องของเราเสมอว่า "ความพึงพอใจต่อการให้บริการพี่น้องประชาชนของตำรวจเรานั้นเพียงแค่เมื่อพี่น้องเขาพบตำรวจที่สามารถจัดการเรื่องให้เขาได้เขาก็พอใจแล้ว" ไม่ต้องมีหรืออ้างอิงทฤษฎีอะไรหรอก ง่ายๆ พื้นๆ แบบนี้เองแหละ ก็ต้องขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำวันวันนี้คือ ด.ต.เรวัตร แก่นเมือง เยี่ยมมาก

สำหรับการทำงานของผมช่วงเช้าวันนี้อยู่ที่โรงพักครับ มีงานเข้ามานิดๆ หน่อยๆ ตามแบบฉบับโรงพักภูกามยาวอย่างที่เคยบอกไว้ในหลายๆ ครั้งนั่นแหละ งานง่ายๆ ไม่มีอะไรหวือหวาแต่อย่างไรเสียตำรวจเราก็จะทำตัวเหลาะแหละหรือไม่สนใยงานไม่ได้ เรากินเงินเดือนที่มาจากภาษีของพี่น้องปราะชาชนเพราะฉะนั้นก็จะต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

สถิติคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้มาบันทึกไว้หน่อยโดยมีดังนี้ครับ
๑) คดีอาญา ๑๖๐ คดี
๒) คดีจราจร ๒๕ คดี
๓) คดีชันสูตร ๑๔ คดี

๔) ห้องควบคุมวันนี้ไม่มีผู้ต้องหา

ขอบคุณข้อมูลจากงานสอบสวน
หลังจากเสร็จงานในห้องทำงานแล้วผมเดินลงไปที่ห้องสืบสวนซึ่งอยู่อีกอาคารหนึ่งแต่ก็ติดๆ กับตัวอาคารใหญ่นั้นเพื่อสั่งงานแก่เจ้าหน้าที่สืบสวนที่เขาเข้าเวรกันในวันนี้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างรวมถึงสอบถามความคืบหน้าของงานที่ยังคั่งค้างและอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้งานที่ว่าสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

การเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีจะต้องมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม อย่างภาพนี้ตำรวจเขาจัดเต็นท์กันเพื่อใช้งานวันพรุ่งนี้ แบบนี้มีรึที่เหียอู๊ดจะไม่เข้าไปมีส่วน อย่างน้อยก็ อ้ะอ๊า บ๊งเบ๊งชี้นิ้วสั่งการ ใครทำไม่ถูกใจก็ขู่ว่าจะขัง ฮ่ะๆๆๆ << ข้อมูลในเฟสบุ๊ก >>
.........
"สัพเพสัง สังฆะ ภูตานัง สามัคคี วุฑฒิ สาธิกา" ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ ย่อมยังความเจริญให้สำเร็จ

คำบาลีข้างบนนี้ติดอยู่ที่ตราหน้าหมวกของตำรวจเราทุกคนเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติให้พวกเราว่าทำอะไรขอให้มีความสามัคคีกันเป็นที่ตั้งจะทำให้งานนั้นไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อย่างสายๆ วันนี้ที่โรงพักภูกามยาวทำการจัดเตรียมจัดเต็นท์เพื่อใช้ในการมอบหมวกกันน็อกแก่พี่น้องประชาชนในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่าย โดยตำรวจของเราที่อยู่โรงพัก ณ เวลานั้นต่างเข้ามาช่วยกันคนละไม้คนละมือจนเต็นท์ที่ว่านั้นเสร็จสิ้นไปภายในเวลาไม่นานนักนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ สัพเพสัง สังฆะ ภูตานัง สามัคคี วุฑฒิ สาธิกา ที่พวกเรายึดถือและปฏิบัติกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ขอบคุณมากนะทุกคน << ภาพในส่วนนี้ >>

ช่วงพักกลางวันผมออกไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านข้างนอกซึ่งอยู่ห่างโรงพักประมาณ ๑ กิโลเมตร เมื่อถึงร้านก่อนจะสั่งก๋วยเตี๋ยวมากินก็เลยถือโอกาสนี้พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่นั่นทั้งเจ้าของร้านและคนที่มาอุดหนุนไปด้วยในตัวซึ่งการพบปะกันนั้นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการพูดคุยโอภาปราศัย ทักทายสอบถามสารทุกข์สุกดิบเพื่อสร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างพี่น้องประชาชนกับตำรวจเรา นอกจากนี้ก็ยังใช้โอกาสนี้แนะนำการป้องกันระแวดระวังทรัพย์สินของพี่น้องด้วยตนเองอีกส่วนหนึ่งด้วย อย่างเช่น การเก็บรักษาทรัพย์สินในบ้านให้ปลอดภัย การใช้รถใช้ถนนอะไรประมาณนี้นี่แหละครับ

เสร็จจากร้านก๋วยเตี๋ยวที่ว่าแล้วระหว่างเดินทางกลับโรงพักซึ่งต้องผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่นนั้นผมก็ลงไปพบปะพูดคุยทักทายกับพี่น้องในร้านรวมถึงพนักงานของร้านด้วยโดยมีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ร้านก๋วยเตี๋ยว ใช้เวลาในสถานที่นี้ประมาณครึ่งชั่วโมงจึงเดินทางกลับโรงพักเพื่อทำงานช่วงบ่ายต่อไป << ภาพในส่วนนี้ >>
"นายครับ นายไปเยี่ยมประชาชนมาเหนื่อยๆ และร้อนเหงื่อออกท่วมตัว อ้ะ ผมเอากาแฟร้อนๆๆ มาหื้อนายครับ กินแล้วจะได้หายเหนื่อยหายเพลีย แล้วก็เอ้อ นี่งานด่วนด้วยคร้าบบบ" เจ้าพจน์ดำพูดกะนายเขาเมื่อมาถึงโรงพัก ว้าวววว << ข้อมูลในเฟสบุ๊ก >>
..........
หลังจากเสร็จสิ้นจากการออกพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนแล้วผมเดินทางไปทำงานที่โรงพักในช่วงบ่ายต่อซึ่งก็มีงานนิดๆ หน่อยๆ เหมือนเช่นทุกวันนั่นแหละครับ ไม่มากไม่มายอะไร สบายๆ
ที่เห็นกลมๆ รอบต้นไม้นี้เรียกว่า "เสวียน" (สะ-เหวียน) ทำด้วยไม้ไผ่สานขัดกันเป็นวงๆ รอบต้นไม้สำหรับใช้เก็บเศษใบไม้ใบไไร่และทำปุ๋ยได้ในที่สุด ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกอย่างหนึ่งจ้า << ข้อมูลในเฟสบุ๊ก >>

ภาพทั้งหมดคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง

<< ตรงนี้จ้าาา >>เวลาประมาณ ๑๕.๔๐ น. พ.ต.อ.ศักดา ขำโพธิ์ทัย รอง ผบก.ภ.จว.พะเยาตรวจเยี่ยม สภ.ภูกามยาวโดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้บันทึกสั่งการไว้ตามภาพด้านล่าง