วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ส.ค.ส.พระราชทาน ๒๕๕๗ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรปีใหม่ ให้คนไทยมีความสุขความเจริญ ยึดถือส่วนรวมและความเป็นไทย พร้อมพระราชทาน ส.ค.ส. เป็นพระบรมฉายาลักษณ์

เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของทุกปี ปวงชนชาวไทยทุกคนต่างเฝ้ารอรับพระราชทานพรปีใหม่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันถือเป็นมหามงคลยิ่งต่อคนไทยทั้งชาติ และในโอกาสที่วันปีใหม่กำลังจะเวียนมาถึงอีกครั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ วังไกลกังวล เมื่อเวลา ๒๐.๐๐ น. วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ความว่า

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน ให้มีความสุข ความเจริญ และความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของทุกๆ คน คงไม่แตกต่างกันนัก คือ ต้องการให้ตนเองมีความสุข ความเจริญ และให้บ้านเมืองมีความสงบ ร่มเย็น
  
ในปีใหม่นี้จึงขอให้ท่านทั้งหลาย รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตให้สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มกำลัง ข้อสำคัญจะคิดจะทำสิ่งใด ให้นึกถึงส่วนรวมและความเป็นไทยไว้เสมอ งานของตนและงานของชาติ จะได้ดำเนินก้าวหน้าไปโดยถูกต้อง เที่ยงตรง ไม่ติดขัด แล้วบรรลุถึงประโยชน์ เป็นความสุข ความเจริญ และความสงบ ร่มเย็น ดังที่ทุกคนตั้งใจปรารถนา
  
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน

  
พร้อมกันนี้พระราชทาน ส.ค.ส.ประจำปี ๒๕๕๗ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์สากลสีน้ำเงินเข้ม ทรงผูกเนกไทสีเขียวอ่อนมีลวดลายเข้าชุดกับผ้าปักรัดกระเป๋า ฉลองพระองค์ด้านในเชิ้ตสีขาว ฉลองพระบาทสีดำ ประทับพระเก้าอี้สีขาวหน้าพระแกล หรือหน้าต่าง ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล หัวหิน มีคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงสวมเสื้อสีเหลืองหมอบอยู่ข้างพระบาทด้านขวา
  
ด้านบนขวามีตราพระมหาพิชัยมงกุฎประดับ ส่วนด้านซ้ายมีผอบทองประดับ ด้านล่างผอบทองมีข้อความว่า ส.ค.ส. ๒๕๕๗ สีเหลือง ใต้ลงมาเป็นข้อความสีส้มว่า สวัสดีปีใหม่ ด้านล่างตรามหาพิชัยมงกุฎประดับมีข้อความสีฟ้าว่า ขอจงมีความสุขความเจริญ ด้านใต้ลงมาเป็นข้อความสีเขียวเขียนว่า Happy New Year 2557
  
ด้านล่างของส.ค.ส. มีแถบสีเขียว มีข้อความ ก.ส.9 ปรุง 060931 ธ.ค. 56 พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาด ท.พรหมบุตร, ผู้พิมพ์โฆษณา Printed at the Suvarnachad publishing, D Brahmaputra,Publisher  กรอบของ ส.ค.ส.พระราชทานฉบับนี้ เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆ เรียงกัน ด้านซ้ายและด้านขวาเรียงกันด้านละ ๓ แถว ส่วนด้านบนและด้านล่างด้านละ ๒ แถว ทุกหน้ามีแต่รอยยิ้ม

พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ตลาดแม่จริม (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น.เป็นต้นไปผมออกเดินทางพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ตลาดเทศบาลตำบลแม่ จริม ตามนโยบายสร้างความอุ่นใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับบัญชาระดับสูงซึ่งเน้นให้ถือปฏิบัติ เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด จริงจัง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยใช้รถจักรยานสองล้อเป็นพาหนะเพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติ


การพบปะเยี่ยมเยียนนี้ยังเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการสร้างความอุ่นใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยในการพบปะนั้นได้พูดคุย ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันรักษาทรัพย์สินเบื้องต้นและรับฟังข้อเสนอแนะที่ดีมีประโยชน์จากพี่น้องเหล่านั้นรวมถึงยังมีวัตถุประสงค์อื่นๆ ประกอบตามมานั่นก็คืองานที่ต้องทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมโดยเริ่มตั้งแต่ตำรวจต้องปรับบทบาทในการสร้างความศรัทธา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ให้เกิดความรักนับถือมีเจตคติที่ดีต่อตำรวจอันจะนำผลไปสู่ความเข้าใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือต่อไปโดยวิธีการต่างๆ ในการทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมทั้งนี้ก็เพื่อเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทำให้ชุมชนหรือสังคมมีความสงบสุข ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกส่วนหนึ่ง

การออกพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนครั้งนี้นอกจากพูดคุยสอบถามสารทุกข์สุกดิบทั่วๆ ไปแล้วพวกเรายังได้สอดแทรกสิ่งละอันพันละน้อยให้แก่พี่น้องด้วยอาทิเช่น
๑. เรื่องราวที่น่้าสนใจซึ่งเกิดขึ้นในเขตพื้นที่อำเภอแม่จริมที่มีผู้ไปแจ้งความหรือร้องทุกข์ เช่น การถูกหลอกลวงโดยการให้โอนเงินทางโทรศัพท์ เป็นต้น 
๒. ข้อควรรู้เกี่ยวกับกฏจราจรรวมถึงวิธีป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน  
๓. การป้องกันอาชญากรรมเบื้องต้นด้วยตัวพี่น้องประชาชนเอง  
๔. การป้องกันตนเองและสังคมให้พ้นจากยาเสพติด
๕. ขอความร่วมมือพี่น้องในการเคารพและปฏิบัติตามกฎจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

ผมอยู่พบปะเยี่ยมเยียนพูดคุยกับพี่น้อง ณ ที่นี้เป็นเวลาประมาณ ๔๕ นาทีจึงเดินทางออกไปปฏิบัติหน้าที่ที่อื่นต่อไป 

ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ อปพร.อบต.แม่จริม (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)


วันนี้เวลาประมาณ ๑๕.๔๐ น.ผมเดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ อปพร.อบต.แม่ีจริมซึ่งตั้งจุดบริการพี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่บ้านตอง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม

การตรวจนั้นพบพี่น้อง อปพร.อยู่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเข้มแข็ง ผมได้แจ้งขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ช่วยกันเสียสละและอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อพี่น้องอันเป็นที่รักของเราทุกคนและนอกจากนี้ยังได้แนะนำการปฏิบัติหน้าที่แก่พี่น้องอีกส่วนหนึ่งด้วย

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ อปพร.อบต.หนองแดง (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.ผมเดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ อปพร.อบต.หมอเมืองซึ่งตั้งจุดบริการพี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่หน้าจุดตรวจนาเซีย บ้านนาเซีย หมู่ที่ ๔ ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม

การตรวจนั้นพบพี่น้อง อปพร.อยู่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเข้มแข็ง ผมได้แจ้งขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ช่วยกันเสียสละและอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อพี่น้องอันเป็นที่รักของเราทุกคน

<< ภาพทั้งหมด >>

ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจนาบัว (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น.ผมเดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจนาบัวซึ่งเป็นจุดตรวจร่วมช่วงเทศกาลปีใหม่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่จริมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ซึ่งในวันนี้นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจนี้ได้เนื่องจากทุกคนมีภารกิจเดินทางไปถวายความปลอดภัยแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุฯ ซึ่งจะเสด็จพระดำเนินมาทรงปฏิบัติภารกิจในเขตพื้นที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านช่วงบ่ายวันนี้ จึงเหลือแต่เฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอยู่ปฏิบัติหน้าที่ที่จุดตรวจแห่งนี้
การปฏิบัติหน้าที่ที่จุดตรวจนี้พวกเราจึงได้ปรัีบเปลี่ยนเป็นการให้บริการพี่น้องประชาชน อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและด้านอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการบัีงคับใช้กฎหมายเสียมากกว่า เช่น แนะนำผู้ขับขี่รถยนต์,รถจักรยานยนต์ให้คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยของตนเอง เป็นต้น

ผมตรวจเยี่ยมและอยู่ร่วมปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจแห่งนี้จนถึงเวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น.จึงเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จุดอื่นต่อไป

<< ภาพทั้งหมด >>

ร่วมประชุม Video conference (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไปผมพร้อมด้วย พ.ต.ท.ไพโรจน์ สิริปิยานนท์ สว.อกสภ.แม่จริมเข้าร่วมประชุมด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพหรือ Video conference กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานตำรวจทุกแห่งที่ห้อง ศปก.สภ.แม่จริมสวัสดีวันจันทร์ (๓๐ ธัีนวาคม ๒๕๕๖)

วันนี้วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เหลืืออีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเปลี่ยนศักราชใหม่เป็น ๒๕๕๗ กันแล้วครับ เร็วจริงๆ วันเวลาที่ผ่านไปนี่ เพราะฉะนั้นใครมีหน้าที่ทำอะไรก็จงเร่งสะสางเสียโดยไวก่อนที่เวลาจะไม่หยุดรอคอย

วันนี้ผมตื่นมาทำงานที่โรงพักแม่จริมถึงราวๆ ก่อนแปดโมงเช้าซึ่งบรรยากาศรอบข้างเต็มไปด้วยหมอกหนาทึบปกคลุมตามสภาพธรรมดาของหน้าหนาวทางเหนือและที่นี่ อุณหภูมิต่ำกว่า ๑๐ องศา แต่พวกเราค่อนข้างจะชิืนกับบรรยากาศแบบนี้กันจึงไม่ค่อยจะมีปัญหานัก แต่ที่แน่ๆ ก็คือเสื้อกันหนาวต้องใส่ ไม่ใส่ไม่ได้ไม่งั้นแย่แน่ๆ เดี๋ยวเป็นหวัดเป็นไข้พาลจะไม่ได้ฉลองปีใหม่นี้่ก็ได้ใครจะไปรู้

เวลา ๐๘.๐๐ น. ร.ต.อ.รุ่งโรจน์ มีชัย พนักงานสอบสวนเวร สภ.แม่จริมนำเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ ณ เวลานั้นเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตนและอุดมคติตำรวจตามระเบียบปฏิบัติประจำของเราหน้า สภ.

สำหรับวันนี้ตำรวจ สภ.แม่จริมเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าทีี่่ที่ สภ.เพียงไม่กี่คนเนื่องจากกำลังเจ้าหน้าที่ของเราส่วนใหญ่มีภารกิจเดินทางไปร่วมถวายความปลอดภัยในเขตพื้นที่อำเิภอเมืองน่านโดยเดินทางไปเมื่อราวๆ หกโมงครึ่งของวัีนนี้ พวกเราที่เหลืออยู่ก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือทำหน้าที่แทนเพื่อนๆ แต่ก็ไม่มี่ปัญหาอะไรครับพวกเราทำแทนกันได้หมด ในส่วนของผมก็อยู่ที่โรงพักเหมือนกันและอีกสักพักก็จะมีภารกิจอื่นที่ต้องทำอีกเยอะเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมา

สำหรับอาหารเช้าวันนี้ไม่ต้องเสียตังค์ครับเพราะทานข้าวต้มที่น้องๆ ตำรวจซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่อำเภอเมืองน่านเขาทานกันตั้งแต่เช้าและยังพอเหลืออยู่ อร้อยอร่อยจนไม่เหลือหรอ

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ อปพร.เทศบาลตำบลหนองแดง (๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.เป็นต้นไปผมเดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ อปพร.เทศบาลตำบลหนองแดงซึ่งตั้งจุดบริการพี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแดง บ้านดงไพรวัลย์ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม

การตรวจนั้นพบพี่น้อง อปพร.อยู่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเข้มแข็ง ผมได้แจ้งขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ช่วยกันเสียสละและอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อพี่น้องอันเป็นที่รักของเราทุกคน 

ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ตู้ยามนาบัว (๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๕.๕๐ น.ผมเดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจนาบัว หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริมซึ่งเป็นจุดตรวจหลักของ สภ.แม่จริมช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ นี้พบเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอำเภอแม่จริมอยู่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง จึงแจ้งขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเสียสละกำลังกาย กำลังใจในการทำหน้าที่ช่วงเทศกกาลนี้อย่างทุ่มเทและเสียสละเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ

<< ภาพทั้งหมด >>


ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ อปพร.อบต.หนองแดง (๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.ผมเดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ อปพร.อบต.หนองแดงซึ่งตั้งจุดบริการพี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่หน้าสำนักงานเทศบาล อบต.ตำบลหนองแดง บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม

การตรวจนั้นพบพี่น้อง อปพร.อยู่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเข้มแข็ง ผมได้แจ้งขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ช่วยกันเสียสละและอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อพี่น้องอันเป็นที่รักของเราทุกคน

ตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หน่วยบริการประชาชนนาเซีย (๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖)

วันนี้เวลา ๑๓.๐๕ น. ผมเดินทางออกไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจนาเซียซึ่งเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนอีกจุดหนึ่งช่วงเทศกาลปีใหม่ของ สภ.แม่จริมพบ ร.ต.สมพงค์ โพจา อยู่ปฏิบัติหน้าที่

การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้สั่งการแก่เจ้าหน้าที่ไว้ในลักษณะเดียวกันเมื่อครั้งมาตรวจเยี่ยมเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ และได้ให้เพิ่มเติมความเข่้มในการปฏิบัติช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เป็นพิเศษอีกด้วยเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านจุดตรวจหรือเขตพื้นที่ีรับผิดชอบ << ภาพทั้งหมด >>

ออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุจราจร (๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖)

วันนี้ระหว่างเวลาประมาณ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.ผมพร้อมกับ ร.ต.ต.กฤษณัฏฐ์ คำแปงตัน รอง สว.(ป.) สภ.แม่จริม/หัวหน้าชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ออกนำรถกระจายเสียงเคลื่อนที่ของ สภ.ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันเคารพและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ นี้ตามหมู่บ้านและพื้นที่ต่างๆ ในเขตตำบลหนองแดง,แม่จริมและตำบลหมอเมืองเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ควบคุมและร่วมตั้งจุดตรวจที่จุดตรวจนาบัว (๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น.เป็นต้นไปผมเดินทางไปตรวจการปฏิบัติและร่วมตั้งจุดตรวจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ,อาสาสมัครอำเภอแม่จริมและฝ่ายปกครองเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗ ที่จุดตรวจนาบัว หมู่ ๖ ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม โดยวันนี้ผมอยู่ปฏิบัติหน้าที่ที่จุดตรวจแห่งนี้จนถึงเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.

<< ภาพทั้งหมด >>

ร่วมประชุม Video conference (๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไปผมพร้อมด้วย พ.ต.ท.ไพโรจน์ สิริปิยานนท์ สว.อก.และเจ้าหน้าที่เวร ศปก.สภ.แม่จริมเข้าร่วมประชุมด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพหรือ Video conference กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานตำรวจทุกแห่งที่ห้อง ศปก.สภ.แม่จริม

การประชุมครั้งนี้เริ่มต้นด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ , ตำรวจภูธรภาค ๕ และตำรวจภูธรจังหวัดน่านตามลำดับ

สำหรับการประชุมครั้งนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น.

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

คืนนี้ที่ สภ.แม่จริม (๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖)

วันนี้ทำงานนอกโรงพักทั้งวันแทบจะไม่มีเวลาสะสางงานประจำในโรงพักเลย เพราะฉะนั้นก็เลยต้องอาศัยเวลาช่วงกลางคืนสะสางกันหน่อยครับ เพราะหากปล่อยหรือทิ้งไว้ทำวันต่อไปรับรองดินพอกหางหมูแน่ๆ


ผบก.ภ.จว.น่านตรวจเยี่ยมจุดตรวจนาบัว (๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. พล.ต.ต.ณรงค์ชัย วงษ์สามี ผบก.ภ.จว.น่านพร้อมคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แนะนำการปฏิบัติรวมทั้งมอบสิ่งของใช้สอยแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจนาบัวโดย พ.ต.อ.สุชาติ สิงห์ขรณ์ ผกก.สภ.แม่จริมและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

<< ภาพทั้งหมด >>


ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ อปพร.อบต.หนองแดง (๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.ผมเดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ อปพร.อบต.หนองแดงซึ่งตั้งจุดบริการพี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่หน้าสำนักงานเทศบาล อบต.ตำบลหนองแดง บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม

การตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีลักษณะเช่นเดียวกันกับการตรวจเยี่ยมจุดตรวจ อปพร.เทศบาลตำบลหนองแดงของวันนี้


ตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำธนาคารออมสิน (๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๔.๒๐ น.ผมเดินทางไปตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำธนาคารออมสิน สาขาแม่จริมพบ ร.ต.ต.จิรภัทร ยอดปา อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานไม่มีเหตุ

การตรวจครั้งนี้มีลักษณะและสาระเช่นเดียวกันกับการตรวจครั้งที่ผ่านๆ มา แต่ผมได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มและหมั่่นสังเกตตรวจตราดูแลผู้ที่มาใช้บริการหรือถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบให้มากเป็นพิเศษ เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่พี่น้องประชาชนจะมาใช้บริการมากกว่ายามปกติและอาจมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบแฝงตัวเข้ามากระทำผิดกฎหมายได้ไม่ว่าจะเป็นการประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือการหลอกลวงอย่างอื่น หากพบให้ตรวจสอบและแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทัน


ตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หน่วยบริการประชาชนนาเซีย (๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.ผมเดินทางไปตรวจเยี่ยมและดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หน่วยบริการประชาชนหรือตู้ยามนาเซียซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านนาเซีย หมู่ที่  ๔ ตำบลหมอเมืองพบ ร.ต.ต.สมพงค์ โพจา และ ร.ต.ต.นิพนธ์ ศานติยศ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ โดยในการตรวจนั้นได้ตรวจเรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่างๆ ของอาคารที่ทำการและบริเวณโดยรอบพบว่าอยู่ในเกณฑ์เป็นที่น่าพอใจและสามารถรองรับการให้บริการพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี ในส่วนของเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาทิเช่นสมุดบันทึกประจำวัน,สมุดบันทึกการปฏิบัติและข้อมูลท้องถิ่นครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ในส่วนของข้อสั่งการต่างๆ นั้นมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการตรวจเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยขอให้เพิ่มความเข้มในการปฏิบัติช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ นี้ให้มากเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ

ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ อปพร.เทศบาลตำบลหนองแดง (๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๑.๔๐ น.เป็นต้นไปผมเดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ อปพร.เทศบาลตำบลหนองแดงซึ่งตั้งจุดบริการพี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแดง บ้านดงไพรวัลย์ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม

การตรวจนั้นพบพี่น้อง อปพร.อยู่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเข้มแข็ง ผมได้แจ้งขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ช่วยกันเสียสละและอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อพี่น้องอันเป็นที่รักของเราทุกคน 


.การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ผมได้แจ้งขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจที่มาร่วมปฏิบัติรวมทั้งขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ อปพร.ให้ช่วยดำเนินการตามแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๔ ของศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของ อปพร.อี่กส่วนหนึ่งด้วย

ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ตู้ยามนาบัว (๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖)

วันนี้เป็นวันแรกของการปฏิบัติการเข้มข้นช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนผู้สัญจรไปตามจุดหรือสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้รถใช้ถนนหรือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยปีนี้ สภ.แม่้จริมได้จัดตั้งจุดตรวจ ๒๔ ชั่วโมงขึ้น ๑ แห่งคือบริเวณหน้าหน่วยบริการประชาชนนาบัว หมู่ ๖ ตำบลหนองแดง จุดตรวจแห่งนี้มีัเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมงโดยมีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครอง,สาธารณสุข,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง,เจ้าหน้าที่อาสาสมัครอำเภอ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้านรวมถึงพี่น้องประชาชนปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพวกเราตลอดทั้ง ๗ วันด้วยความเข้มแข็งและมุ่งมั่นทุ่มเท และในวันนี้เมื่อเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ผมได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำการปฏิบัติแก่พวกเรา ณ จุดตรวจแห่งนี้


การปฏิบัติ ณ จุดตรวจนี้นอกจากดำเนินการในเรื่องการบริการและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนแล้วยังจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายบ้างในบางกรณี ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้รถใช้ถนนหรือตรวจวัดแอลกอฮอล์ในผู้ขับขับขี่ซึ่งสงสัยว่าจะดื่มสุราขณะขับรถที่พวกเราจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ียวข้องที่สามารถใช้การได้ดีไว้ ณ จุดตรวจแห่งนี้โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นผู้ปฏิบัติ...
อีกประการหนึ่งก็คือการปฏิบัติงานทุกอย่างจะต้อง่จัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วยเสมอ ในเรื่องพวกเรามีสมุดบันทึกไว้ครบถ้วน อาทิเช่น สมุดการตรวจเยี่ยมเยียนหรือสั่งการของผู้บังคับบัญชา, สมุดบันทึกการเรียกตรวจยานพาหนะที่ผ่านจุดตรวจ,สมุดควบคุมการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ เป็นต้น ซึ่งบันทึกต่างๆ เหล่านี้ผู้บังคับบัญชาของเราจะตรวจสอบเสมอในเวลาที่เดินทางไปเยี่ยมเยียน

ผมตรวจเยี่ยมจุดตรวจแห่งนี้เป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจึงเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่อื่น่ต่อ


<< ภาพทั้งหมด >>

ร่วมประชุม Video conference (๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไปผมพร้อมด้วย พ.ต.ท.ไพโรจน์ สิริปิยานนท์ สว.อก.และเจ้าหน้าที่เวร ศปก.สภ.แม่จริมเข้าร่วมประชุมด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพหรือ Video conference กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานตำรวจทุกแห่งที่ห้อง ศปก.สภ.แม่จริม

การประชุมครั้งนี้เริ่มต้นด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ , ตำรวจภูธรภาค ๕ และตำรวจภูธรจังหวัดน่านตามลำดับ

สำหรับการประชุมครั้งนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น.

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประชุมตรวจสอบความพร้อมการปฏิบัติช่วงเทศกาลปีใหม่ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.สถานีตำรวจภูธรแม่จริมได้จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดเพื่อตรวจสอบความพร้อมของแต่ละฝ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลปีใหม่หรือ ๗ วันอันตรายระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ นี้ ณ ห้องประชุม สภ.โดย พ.ต.อ.สุชาติ สิงห์ขรณ์ ผกก.สภ.แม่จริมเป็นประธาน

จากการประชุมเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายแจ้งที่ประชุมให้ทราบว่าได้เตรียมความพร้อมในส่วนของตนไว้เป็นที่เรียบร้อยและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีตามวันเวลาที่กำหนด ซึ่งประธานได้เน้นย้ำให้ทุกคน ทุกฝ่ายร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคน

เลิกประชุมเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.

พัฒนาปรับปรุง ทำความสะอาดอาคารที่ทำการสถานีและบริเวณโดยรอบ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.เป็นต้นไปเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่จริมได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการปรับปรุงพัฒนาและทำความสะอาดอาคารที่ทำการสถานีเพื่อให้สามารถรองรับบริการพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน

สำหรับรายละเอียดส่วนหนึ่งของโครงการนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

ปรับปรุงพัฒนาสถานีตํารวจ บ้านพักตํารวจ สภาพแวดล้อมให้สะอาด สะดวกสบาย โดยคํานึงถึงประชาชนผู้มารับบริการเป็นหลัก ตามนโยบายปัดกวาดบ้าน ร่วมใจพัฒนา” ทั้งด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม จัดอาคารสถานที่ให้สะอาด สะดวก สบาย เหมาะสมที่จะให้บริการประชาชนและเป็นที่น่าสนใจ (Attraction) ทําอยางไรให้ประชาชนอยากมาที่สถานีตํารวจ เช่น
• จัดเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ควรอยูติดทางเข้าตัวสถานีตํารวจให้มากที่สุด ให้สามารถมองเห็นออกไปด้านนอกตัวอาคารได้ด้วย
• จัดห้องโถงเป็นที่พักรอรับบริการของประชาชนและมีที่จอดรถที่เป็นระเบียบ• จัดศูนย์บริการให้เสร็จสิ้น ณ จุดเดียว(One Stop Service) ควรเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกบที่พักรอของประชาชน• จัดให้โรงพักเป็นแหล่งเรียนรู้ มีห้องสมุดที่ทันสมัยหรือจัดให้โรงพักเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่พักผอนหย่อนใจ ฯลฯ... (รายละเอียดทั้งหมดของโครงการคลิกดูที่นี่)