วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔)


วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.เป็นต้นไปผมพร้อมกับ ร.ต.ต.พนม ปวงคำ รอง สวป.ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประำจำจุดตรวจเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕ ดังนี้

จุดตรวจตำรวจและ อปพร.ตำบลสันสันติสุขหน้าหน่วยบริการประชาชนตำบลสันติสุข


จุดตรวจ อปพร.ตำบลเมืองพานที่บ้านดอยป่าสัก หมูที่ ๑๓ ตำบลเมืองพาน


จุดตรวจตำบลและ อปพร.ตำบลเจริญเมืองหน้าหน่วยบริการประชาชนตำบลเจริญเมือง


จุดตรวจตำรวจและ อปพร.ตำบลธารทองหน้าหน่วยบริการประชาชนตำบลธารทอง


จุดตรวจตำรวจตำบลทรายขาวหน้าหน่วยบริการประชาชนตำบลทรายขาว


จุดตรวจ อปพร.ตำบลทรายขาวที่บ้านโป่งทวี หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทรายขาว


โดยจุดตรวจแต่ละแห่งนั้นเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติหน้ิาที่พร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างพร้อมเพรียงจึุงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูงครับ

<< ภาพประำกอบ (๑๐๗ ภาพ) >>

เข้าร่วมประชุมนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔)


วันนี้เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. สถานีตำรวจภูธรพานได้จัดให้มีการประชุมนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรของ สภ.พานขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๓ โดย พ.ต.อ.ไพรัช คุ้มล้วนล้อม ผกก.เป็นประธาน
การประชุมวันนี้สาระสำคัญเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่้งประธานเน้นย้ำให้นายตำรวจทุกคนร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถรวมถึงควบคุมการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เคร่งครัดต่อหน้าที่เพื่อความปลอดภัยในชีัวิต ทรัพย์สินและอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับสูงอย่างจริงจัง รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติ แนวทางและวิธีดำเนินการแก้ไขด้วยเลิกประชุมเวลาประมาณ ๑๑.๑๕ น.

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ภารกิจวันนี้ (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔)


วันนี้ช่วงเช้าผมปฏิบัติภารกิจในเขตพื้นที่รับผิดชอบดังนี้

เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น.ตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยบริการประชาชนพบ ร.ต.ท.เกรียงศักดิ์ มณีจันสุข,ร.ต.ต.พนม ปวงคำ รอง สวป.และเจ้าหน้าที่รวม ๑๑ คนอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนและปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายบริเวณหน้าหน่วยบริการฯ


จุดตรวจแห่งนี้เป็น ๑ ใน ๒ จุดตรวจหลักของ สภ.พานช่วงการปฏิบัติในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕ ซึ่งนอกจากพวกเราจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ืรับมอบหมายแล้วยังได้อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องที่สัญจรผ่านไปมาด้วยอาทิเช่น
๑. การให้บริการน้ำดื่ม น้ำเย็น ผ้าเย็น กาแฟฯ
๒. การให้บริการห้องน้ำ ห้องสุขา
๓. การจัดห้องพักสำหรับพี่น้องที่ไม่อาจเดินทางต่อไปได้ชั่วคราว
ซึ่งพี่น้องสามารถแวะใช้บริการได้ตลอดเวลาต่อมาเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.ได้เดินทางไปตรวจการปฏิบัติการตั้งจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพานพบ ร.ต.ท.รุ่ง สุวรรณฉัตรศิริ รอง สว.จราจรกับพวกรวม ๑๔ คนอยู่ปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจนี้เป็นอีก ๑ จุดตรวจหลักของ สภ.พานช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ซึ่งจะใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเป็นหลักปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมงหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจจุดหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพานแล้วได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ สภ.พานซึ่งพบเจ้าหน้าที่ทุกคนมาปฏิบัติหน้าที่ของพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพิ่มเติม :

ช่วงบ่ายของวันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไปผมเดินทางออกไปตรวจการปฏิบัติและตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่จุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ดังต่อไปนี้

จุดตรวจ อปพร.ตำบลเมืองพานที่บ้านดอนตัน หมู่ที่ ๒ตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ (ธกส.) สาขาอำเภอพานจุดตรวจ อปพร.ตำบลเมืองพานที่บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒๐
จุดตรวจ อปพร.ตำบลเมืองพานที่บ้านทุ่งมงคล หมู่ที่

จุดตรวจ อปพร.ตำบลเมืองพานที่บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ ๑๓

และต่อมาตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.เป็นต้นไปเดินทางไปร่วมตั้งจุดตรวจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นจนถึงเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น.