วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สิบเวร (๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น.ผมเดินทางไปตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สิบเวรพบ ร.ต.ต.ประเสริฐ บุญสุวรรณ อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ ในส่ีวนของห้องควบคุมผู้ต้องหานั้นจากการตรวจพบว่าอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง ไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายหรือระเบียงอยู่ภายใน สำหรับผู้ต้องหาในวันนี้ไม่มี


การตรวจครั้งนี้ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าแม้โรงพักแม่จริมของเราจะมีพี่น้องประชาชนมาติดต่อราชการค่อนข้างน้อยก็ตามแต่เจ้าหน้าที่ก็จะต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งร่างกาย จิตใจรวมถึงหมั่นศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมไว้เสมอในกรณีที่พี่น้องประชาชนสอบถามจะได้ตอบหรือให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง 

นอกจากนี้แจ้งได้แจ้งให้เจ้าหน้าปฏิบัติตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ประจำห้องควบคุมหรือสิบเวรดังนี้อีกส่วนหนึ่ง

เจ้าหน้าที่ประจำห้องควบคุม

(๑) ใช้วาจากับผู้ต้องหาและญาติของผู้ต้องหาอย่างสุภาพและเป็นมิตร
(๒) อธิบายระเบียบการเยี่ยมผู้ต้องหาแก่ญาติของผู้ต้องหา เพื่อให้เข้าใจด้วยอัธยาศัยไมตรี
(๓) แต่งกายสะอาด สุภาพ และเรียบร้อย
(๔) ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้เกิดกับองค์กรได้อย่างประทับใจต่อผู้พบเห็นและ ผู้มารับบริการตั้งแต่ “กิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจช่วยเหลือ ไม่อยู่เหนือกฎหมาย ขยายบริการ ทำงานว่องไวใส่ใจประชาชน” ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม

และคืนนี้ผมอยู่เป็นกำลังคอยเหตุที่ สภ.แม่จริมเหมือนเช่นทุกคืนที่ผ่านมาครับ

ภารกิจวันนี้ / เข้าร่วมประชุมที่ สภ.แม่จริม (๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

วันนี้วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ วันสุดท้ายแห่งเดือนที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราชนี้ซึ่งวันเวลาผ่านไปช่างรวดเร็วเสียนี่กระไร โดยวันนี้ผมทำงานที่โรงพักแม่จริมซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแต่ ผกก.ลงมาเหลือ ๑๐ กว่าคนเท่านั้นเนื่องจากกำลังเราส่วนใหญ่มีภารกิจที่กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุม แล้วแต่ละคนที่เหลือนี่รู้แล้วอย่าบอกใครนะ หนุ่มๆ กันทั้งนั้น ประมาณว่าอายุ ๒ คนรวมกันก็แค่ ๑๐๐ กว่าปีเท่านั้นแหละ พวกเราที่อยู่จึงต้องทำงานกันหลายหน้าที่แทนน้องๆ เขาที่มีภารกิจสำคัญซึ่งไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับ งานทุกอย่างเราทำแทนกันได้หมดเพราะลักษณะงานจะคล้ายๆ กันนั่นเอง

ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป พ.ต.อ.สุชาติ สิงขรณ์ ผกก.สภ.แม่จริมเรียกประชุมพวกเราซึ่งไม่ได้เดินทางเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่กรุงเทพฯ ซึ่งก็เหลือเพียงแค่ ๑๓ คนที่ห้อง ศปก.สภ.เพื่อชี้แจงภารกิจต่างๆ ให้ทราบ

การประชุมครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแจ้งข้อราชการ ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่ส่งมาให้พวกเรารับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงการแบ่งมอบหน้าที่การงานแก่พวกเราที่เหลือระหว่างที่พี่น้องตำรวจเราส่วนใหญ๋เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่กรุงเทพฯ ด้วยเพื่อมิให้เกิดช่องว่างหรือผลเสียหายต่อหน้าที่ราชการโดยพวกเราทุกคนล้วนได้รับงานเพิ่มกันพอสมควรเลยทีเดียว แต่ก็เป็นอะไรที่พวกเราพอใจและภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่แทนกันครับ

สำหรับการประชุมครั้งนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น.

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ร่วมพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงความเรียบร้อยอาคารที่ทำการสถานีและบริเวณโดยรอบ (๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไปเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่จริมซึ่งเหลือปฏิบัติหน้าที่วันนี้ (ข้าราชการตำรวจของเราจำนวน ๒๔ นายเดินทางไปร่วมสนับสนุนภารกิจการควบคุมฝูงชนที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา) ได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงความเรียบร้อยอาคารที่ทำการสถานีและบริเวณโดยรอบเพื่อให้สามารถรองรับหรือให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ฺยิ่งขึ้นตามนโยบายพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนซึ่งมีตอนหนึ่งระบุไว้ว่า "ปรับปรุง พัฒนาสถานีตำรวจ บ้านพักตำรวจ สภาพแวดล้อมให้สะอาด สะดวกสบาย โดยคำนึงถึงประชาชนผู้มารับบริการเป็นหลัก ตามนโยบายปัดกวาดบ้าน ร่วมใจพัฒนาทั้งด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม จัดอาคารสถานที่ ให้สะอาด สะดวก สบาย เหมาะสมที่จะให้บริการประชาชนและเป็นที่น่าสนใจ Attraction) ทำอย่างไรให้ประชาชนอยากมาที่สถานีตำรวจ"

<< ภาพทั้งหมด >>

ตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำธนาคารออมสิน (๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๔.๒๐ น.ผมเดินทางไปตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำธนาคารออมสิน สาขาแม่จริมพบ ร.ต.ต.นิพนธ์ ศานติยศ อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานไม่มีเหตุ

การตรวจตราดูแลครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ธนาคาร ร้านค้าทอง ร้านอัญมณี สถานีบริการน้ำมัน ร้านมินิมาร์ทของ สภ.แม่จริมที่กำหนดไว้โดยยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีนโยบายที่จะเร่งรัดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพื้นฐานที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนทั้งอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินและชีวิตร่างกายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความหวาดระแวงภัยจากอาชญากรรมของพี่น้องให้เหลือน้อยที่สุดโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑ เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมธนาคาร ร้านอัญมณี สถานีบริการน้ำมัน ร้านมินิมาร์ท
๒ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนและพนักงานขายหรือผู้ประกอบการ

ดำเนินรายการ "ตำรวจแม่จริมพบประชาชน" (๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖)

วันนี้ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.ผมดำเนินรายการ "ตำรวจแม่จริมพบประชาชน" ทางสถานีวิทยุสหกรณ์การเกษตรแม่จริม จำกัด ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ ๙๘.๕๐ เม็กกะเฺฮิร์ตช เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้สิ่งดีๆ จากตำรวจให้พี่น้องประชาชนรับฟัง โดย สภ.แม่จริมได้รับอนุเคราะห์เวลาจากสถานีให้เข้าไปดำเนินรายการสัปดาห์ละ ๑ ครั้งในวันพุธช่วงเวลานี้


สาระสำคัญของการดำเนินรายการวันนี้มีดังนี้
๑. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ
๒. ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ สภ.แม่จริมรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
๓. กิจกรรมสำคัญๆ ที่ตำรวจแม่จริมดำเนินการ
๔. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน , การป้องกันตนเองเบื้องต้น
๕. การแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจตามช่องทางต่างๆ
๖. ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติตามระเบียบและำกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจำหน่ายหรือเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงช่วงเทศกาลลอยกระทงที่จะถึงนี้ตามประกาศ สภ.แม่จริมลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
๗. คดีอาญาสำคัญๆ ที่น่าสนใจซึ่งเกิดเหตุในเขตท้องที่ สภ.แม่จริม
๘. สาระบันเทิง


สถานีตำรวจภูธรแม่จริมมีประกาศลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้งเตือนการเล่นและจำหน่ายประทัด พลุ ดอกไม้เพลิง มีรายละเอียดดังนี้

ด้วยระหว่างนี้จนถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นช่วงเทศกาลทอดกฐินและลอยกระทงซึ่งประชาชนส่วนหนึ่งมีการจุดดอกไม้เพลิง ประทัด พลุ เพื่อเฉลิมฉลองและละเล่นตามประเพณี แต่เนื่องจากการกระทำดังกล่าวบางกรณีทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเดือดร้อนของประชาชนรวมถึงเป็นการป้องกันการค้า ทำ สั่ง นำเข้าซึ่งดอกไม้เพลิงชนิดร้ายแรงประเภทประทัดยักษ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน และเกิดอันตรายแก่กายโดยไม่มีเหตุอันควร จึงประกาศห้ามมิให้ผู้หนึ่ง ผู้ใด ทำสั่ง นำเข้าหรือค้าดอกไม้เพลิง  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ประจำอำเภอตามระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๗๗ หากมีการฝ่าฝืนหรือพบผู้กระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งมีบทระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอความร่วมมือมายังเจ้าของผู้ประกอบการ ผู้ปกครองช่วยกำกับควบคุมดูแลบุตรหลานให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันที โดยสถานีตำรวจภูธรแม่จริมจะจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการดำเนินการทั้งในด้านการจำหน่ายและการเล่นอย่างจริงจังต่อไป

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ร่วมพัฒนาทำความสะอาดอาคารที่ทำการสถานี (๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไปเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่จริมร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดอาคารที่ทำการสถานีรวมถึงบริเวณโดยรอบเพื่อให้เกิดความสะอาดสะอ้านและพร้อมรองรับการให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

การดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รายละเอียดคลิกดูได้ที่นี่่ครับ)

<< ภาพทั้งหมด >>

ซ้อมแผนเผชิญเหตุคนร้ายชิงทรัพย์ (๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖)

วันนี้วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผมทำงานที่ สภ.แม่จริมซึ่งช่วงเช้างานส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ียวกับการรายงานผลการปฏิบัติรวมถึงแจ้งผลดำเนินการที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการมา โดยงานผมที่รับผิดชอบคืองานสืบสวนมีประมาณ ๓-๔ เรื่อง ทุกเรื่องผ่านฉลุยไม่มีอะไรติดขัด ก็ต้องขอบคุณน้องๆ เจ้าหน้าที่เขาด้วยที่ทำไว้ได้ดีมากๆต่อมาเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.สภ.แม่จริมทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในเขตพื้นที่โดยสมมุติสถานการณ์ว่ามีคนร้ายทำการชิงทรัพย์แล้วหลบหนีไปซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราได้ออกติดตามรวมถึงสืบสวนหาข่าวแหล่งที่คาดว่าคนร้ายจะเดินทางหลบหนีรวมถึงติดตามจับกุมได้ในเวลาต่อมาโดยใช้เวลาประมาณ ๒๐ นาที

สำหรับแผนเผชิญนี้ สภ.แม่จริมแต่งตั้งให้ผมทำหน้าที่รองหัวหน้าศูนย์มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล รวมถึงให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามแผนโดย สภ.แม่จริมของเราจะทำการซักซ้อมแผนหรือสถานการณ์สมมุติเช่นนี้อย่างน้อย ๒ เดือนต่อครั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความคล่องตัวและสามารถปฏิบัติได้จริงหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

<< ภาพทั้งหมด >>

ร่วมประชุมนายตำรวจสายงานป้องกันปราบปรามและสืบสวน (๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖)

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ภ.จว.น่านได้จัดให้มีการประชุมนายตำรวจสายงานป้องกันปราบปรามและสืบสวนของสถานีตำรวจทุกแห่งขึ้น ณ ห้องประชุมหลวงนารถนรานุบาล ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายโดย พ.ต.อ.วีระชัย บั้งเงิน รอง ผบก.ภ.จว.น่านเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประำกอบด้วย รอง ผกก.ป.,รอง ผกก.สส., สวป., สว.สส.และ รอง สว.ของสายงานป้องกันฯและสืบสวนประมาณ ๑๐๐ คน

การประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาระดับสูงเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนติดตามผู้กระทำมาดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งเสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. สำหรับรายละเอียดขออนุญาตไม่นำมาเปิดเผยครับ

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ตำรวจถูกปฏิวัติ! : โลกตำรวจ โดย ผศ.ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข (๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖)

ปฏิวัติ อาจเป็นคำที่คนทั่วๆ ไปในสังคมไทยไม่ชื่นชมและให้ความหมายในเชิงลบ เนื่องจากไปเหมารวมกับคำว่ารัฐประหาร ซึ่งไม่ถูกต้องในความเป็นจริงนั้น การปฏิวัติ (Revolution) มีความหมายถึงการเปลี่ยนแปลงระบบ ซึ่งอาจเป็นการยกเลิกระบบเดิมเพื่อให้ใช้ระบบใหม่ หรือรื้อโครงสร้างเดิม ดังนั้น การปฏิวัติตนเองหรือการปฏิวัติองค์กรจึงหมายถึงการปรับปรุงตนเองหรือองค์กรใหม่นั่นเอง แต่จะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการถอนรากถอนโคน(to turn around) เปลี่ยนกระบวนทัศน์ (ParadigmShift) ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนวิธีคิด วิถีชีวิต ดังนั้นการปฏิวัติในโลกตำรวจจึงหมายถึงการรื้อกระบวนทัศน์เดิมและสร้างกระบวนทัศน์ขึ้นใหม่ ที่จะทำให้ระบบมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ตำรวจมีวิธีคิด วิถีชีวิตและวิธีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การทำงานของตำรวจโดยสร้างชุดความจริงขึ้นมาใหม่ โดยใช้คำง่ายๆ ที่เริ่มต้นจากคำว่า การเป็นตำรวจมืออาชีพเป็นชุดความจริงที่สร้างขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางการเดินของตำรวจทั่วประเทศ

มีความพยายามที่จะรื้อแนวความคิด ค่านิยม แบบแผนการรับรู้ในการให้ความหมายต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่ไม่ถูกต้องและทำให้ต้นทุนทางสังคมของตำรวจต่ำลงเรื่อยๆ และพยายามที่จะสร้าง(Re-construct) แนวความคิด ค่านิยม แบบแผนการรับรู้ใหม่โดยการกำหนดกรอบและวิถีการปฏิบัติของตำรวจเพื่อให้เกิดความสำเร็จในการเป็นตำรวจมืออาชีพ

การกระทำดังกล่าวหากวิเคราะห์ว่าเป็นความพยายามที่จะพาตำรวจกว่าสองแสนชีวิตดิ้นออกจากระบบน้ำเน่าเพื่อทำให้ต้นทุนทางสังคมของตำรวจสูงขึ้นภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ที่ตำรวจไทยเผชิญอยู่ก็อาจจะไม่ผิดนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรอบกับดักเรื่องผลตอบแทนจากการทำงานที่ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจภายนอกองค์กร จนนำมาซึ่งผลกระทบเชิงลบมากมายในโลกการทำงานของตำรวจ

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจ (ศปก.) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานที่ทำให้ผู้นำตำรวจมีข้อมูลที่มากพอ รวดเร็วและทั่วถึงในการกำกับ ติดตามและพัฒนางานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลึกซึ้ง และสามารถตัดสินใจในการบริหารงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันผู้นำตำรวจจะไม่สามารถนำพาองค์กรให้หลุดพ้นจากการแทรกแซงของอำนาจที่อยู่เหนือการควบคุมและวัฒนธรรมอุปถัมภ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างระบบคุณธรรมในการทำงานในโลกของตำรวจได้ แต่การที่ผู้นำสูงสุดแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่ามีความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ความเป็นตำรวจอย่างถอนรากถอนโคนที่เริ่มต้นจากตัวผู้นำเองก่อนนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าทุกยุคสมัยที่ผ่านมา

ผมนอนที่นี่ มันเร็วและง่ายที่จะเข้าไปทำงานที่ห้องข้างๆ นี้ได้ตลอดเวลาผู้นำตำรวจชี้ให้ดูโซฟาเล็กๆ ในห้องทำงานเล็กๆ ที่สะอาดเป็นระเบียบแต่เรียบง่าย ซึ่งเป็นห้องที่อยู่ติดกันกับศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานตำรวจสอดคล้องกับเสียงที่ผู้ใต้บังคับบัญชาพูดถึงวิถีชีวิตในโลกการทำงานของผู้นำ

การทำตนเป็นแบบอย่างในเรื่องของความเข้มแข็งในการทำงาน ความรับผิดชอบในหน้าที่ ความรอบรู้และความเชี่ยวชาญตลอดจนการพัฒนาตนในเรื่องต่างๆ อยู่เสมอเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะที่ทุกคนยอมรับ ถึงแม้ว่าจะมีข้อหาบี้มดแต่ด้วยการมองเห็นความตั้งใจของผู้นำตำรวจท่านนี้ที่แตกต่างจากผู้นำคนอื่นๆ ทำให้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของตำรวจไทยได้อย่างน่าชื่นชมอาจจะยังไม่สามารถกล่าวได้ว่ากระบวนทัศน์ของตำรวจไทยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว แต่ก็สามารถกล่าวได้ว่าผู้นำตำรวจได้เปิดเกมรุกในการชี้ช่องทางที่ถูกต้องว่า ตำรวจไทยจะต้องเดินไปทางไหน(Path Finding) ทำการปรับโครงสร้างระบบและกระบวนการเพื่อให้ตรงกับทิศทางที่จะเดินไป(Aligning)และส่งเสริมพลังอำนาจ(Empowering)เพื่อให้ตำรวจในทุกระดับเกิดสำนึกและภาคภูมิในความเป็นตำรวจและเล่นบทตำรวจมืออาชีพให้จงได้ และนี่คือตัวอย่างของเสียงเล็กๆ จากตำรวจเล็กๆ ที่พร้อมจะร่วมปฏิวัติตำรวจไปสู่...ตำรวจมืออาชีพร่วมกับผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ผมภาวนาขอให้ฝันของผมเป็นจริง การปฏิรูปตำรวจจะเกิดขึ้นได้นั้นอย่างแรกเลย ผบ.ตร.ต้องปราศจากการแทรกแซงของนักการเมือง การปลด ผบ.ตร.ต้องผ่านมติของคณะกรรมการ ไม่ใช่โดยนักการเมืองคนใดคนหนึ่ง”...เสียงที่เชื่อว่าผู้นำเป็นหัวใจที่สำคัญ

ผมเหนื่อยนะ แล้วก็เครียดด้วย ตำรวจส่วนใหญ่ก็รู้สึกไม่ต่างจากผม แต่ถ้าให้พูดตามความจริงก็ไม่มีผู้นำคนไหนที่เหมาะสมเท่ากับท่าน ผมว่าต่อไปจะหาได้อย่างท่านรึเปล่า...ผมยังหวั่นๆ อยู่เลย”...เสียงที่ตั้งคำถามว่าทำอย่างไรให้ต่อเนื่อง

ลองเปลี่ยนวิธีคิดดู ในเมื่อเราหวังเรื่องคุณธรรมความก้าวหน้าไม่ได้ ก็ลองเปลี่ยนวิธีคิดดู วิถีชีวิตก็จะเปลี่ยนด้วย ลองเปลี่ยนวิธีคิดว่าอาชีพตำรวจเราทำงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคน งานเราคืองานบุญ เรากำลังทำงานที่เป็นการทำบุญ ก็อาจทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นนะ”...เสียงที่เสนอทางเลือกว่าวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยน

ผมขออย่างเดียว ขอให้ท่านยุติธรรม คนอื่นๆ ไม่ยุติธรรมไม่เป็นไร ขอให้ท่านทำให้ลูกน้องทุกคนเห็นและศรัทธาในความยุติธรรมของท่านแค่นั้นรับรองทุกคนพร้อมเดินไปกับท่านอย่างจริงใจ”...เสียงที่เรียกหาความยุติธรรม ยุติธรรม และยุติธรรม!!!

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556

วันนี้ที่ สภ.แม่จริม (๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖)

วันนี้วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุึลาคม ๒๕๕๖ ผมทำงานที่ สภ.แม่จริมโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับงานสืบสวนที่ผมเป็นหัวหน้างานอยู่ ช่วงเช้าทำการประชุมเร่งรัดติดตามงานที่ยังคั่งค้างหรือดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จเพื่อให้เป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือเร่งรัดมา รวมถึงวางแผน ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการที่จะต้องกระทำต่อไปอีกส่วนหนึ่ง

ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป พ.ต.อ.สุชาติ สิงขรณ์ ผกก.สภ.แม่จริมเรียกประชุมนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ห้อง ศปก.สภ.แม่จริม

สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องงเกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการ อบถ. , ตู้ยามปรับทุกข์ฯและการจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงฯ ช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยใช้เวลาประชุมประมาณ ๑ ชัวโมงจึงเสร็จสิ้น

วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ร่วมประชุม Video conference กับ ภ.จว.น่าน (๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๐.๒๐ น.ผมเข้าร่วมประชุมด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพหรือ Video conference กับ ภ.จว.น่านและสถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัด ณ ห้อง ศปก.สภ.แม่จริมโดยการประชุมครั้งนี้ พล.ต.ต.ณรงค์ชัย วงษ์สามี ผบก.ภ.จว.น่านเป็นประธาน

สาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่ื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติกรณีที่อาจจะมีการชุมนุมในเขตพื้นที่ของพี่น้องเกษตรกรโดยประธานได้แจ้งข้อสั่งการต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่รัีบไปปฏิบัติ (รายละเอียดไม่ขอเปิดเผยนะครับ)

เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๑.๒๖ น.

ช่วงบ่้ายวันนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สืบสวน สภ.แม่จริมรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อสั่งการของผู้บังคัุบบัญชาในการประชุมช่วงเช้าเพื่อนำไปดำเนินการและปฏิบัติ รวมถึงออกสืบสวนหาข่าวต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามจุดและสถานที่ต่างๆ ทั้งจากบุคคล สถานที่และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

http://www.komchadluek.net/detail/20131023/171114.html

ร่วมงานวันปิยมหาราช (๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไปผมพร้อมกับข้าราชการตำรวจ สภ.แม่จริมประมาณ ๓๐ คนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี ๒๕๕๖ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่จริมซึ่งมีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและพี่น้องประชาชนอำเภอแม่จริมเข้าร่วมประมาณ ๓๐๐ คนโดยนายทินกร ชัยดี นายอำเภอแม่จริมเป็นประธานในพิธี

ลำดับพิธีการของกิจกรรมครั้งนี้ปรากฏตามภาพด้านซ้าย

เสร็จสิ้นพิธีครั้งนี้เมื่อเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.
<< ภาพทั้งหมด >>

อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๔๓ ซึ่งวันนี้เป็นวันครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่งการสวรรคตของพระองค์ท่าน ผมจึงขอนำข่าวการสวรรคตซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๙ หรือปี พ.ศ.๒๔๔๓ มารายงานให้ท่านได้รับทราบว่าเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งท่านสามารถคลิกดูรายละเอียดในประกาศดังกล่าวได้ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สิบเวร (๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น.ผมเดินทางไปตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สิบเวรพบ ร.ต.ต.กฤษณัฏฐ์ คำแปงตัน อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ ในส่ีวนของห้องควบคุมผู้ต้องหานั้นจากการตรวจพบว่าอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง ไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายหรือระเบียบอยู่ภายใน สำหรับผู้ต้องหาในวันนี้ไม่มี

การตรวจครั้งนี้ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าแม้โรงพักแม่จริมของเราจะมีพี่น้องประชาชนมาติดต่อราชการค่อนข้างน้อยก็ตามแต่เจ้าหน้าที่ก็จะต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งร่างกาย จิตใจรวมถึงหมั่นศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมไว้เสมอในกรณีที่พี่น้องประชาชนสอบถามจะได้ตอบหรือให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง 

นอกจากนี้แจ้งได้แจ้งให้เจ้าหน้าปฏิบัติตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ประจำห้องควบคุมหรือสิบเวรดังนี้อีกส่วนหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ประจำห้องควบคุม
(๑) ใช้วาจากับผู้ต้องหาและญาติของผู้ต้องหาอย่างสุภาพและเป็นมิตร
(๒) อธิบายระเบียบการเยี่ยมผู้ต้องหาแก่ญาติของผู้ต้องหา เพื่อให้เข้าใจด้วยอัธยาศัยไมตรี
(๓) แต่งกายสะอาด สุภาพ และเรียบร้อย
(๔) ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้เกิดกับองค์กรได้อย่างประทับใจต่อผู้พบเห็นและ ผู้มารับบริการตั้งแต่ “กิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจช่วยเหลือ ไม่อยู่เหนือกฎหมาย ขยายบริการ ทำงานว่องไวใส่ใจประชาชน” ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม

เจ้าหน้าที่รับทราบ

เยี่ยมเยียนพบปะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบลหมอเมือง (๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๕.๓๕ น.ผมพร้อมกับเจ้าที่สายตรวจออกเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอเมืองตามโครงการพบปะเยี่ยมเยียนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพี่น้องประชาชนของ สภ.แม่จริม


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอเมืองตั้งอยู่ที่บ้านนาเซีย หมู่ที่ ๔ ตำบลหมอเมือง มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่จำนวน ๙ คนเปิดให้บริการช่วงเวลากลางวัน มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งเขตตำบลนี้

การพบปะเยี่ยมเยียนครั้งนี้นอกจากเป็นไปตามโครงการดังกล่าวข้างต้นแล้วพวกเรายังได้ถือโอกาสนี้ประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนหรือ อบถ.ซึ่งตำรวจจังหวัดน่านกำลังดำเนินการอยู่ในเวลานี้ด้วย เช่น การประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนนระหว่างโรงพยาบาลฯ กับสถานีตำรวจ การประสานขอข้อมูลบางอย่างที่สถานีตำรวจหรือโรงพยาบาลฯ ยังไม่มี เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้อย่างแท้จริงซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

ตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยธนาคาร/สถาบันการเงินในเขตพื้นที่ (๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น.ผมเดินทางออกตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งดูแลรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสิน สาขาแม่จริมพบ ส.ต.อ.ภาณุวัฒน์ มูลฐี อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานไม่มีเหตุ


การตรวจตราดูแลครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ธนาคาร ร้านค้าทอง ร้านอัญมณี สถานีบริการน้ำมัน ร้านมินิมาร์ทของ สภ.แม่จริมที่กำหนดไว้โดยยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีนโยบายที่จะเร่งรัดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพื้นฐานที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนทั้งอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินและชีวิตร่างกายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความหวาดระแวงภัยจากอาชญากรรมของพี่น้องให้เหลือน้อยที่สุด

สำหรับธนาคารออมสินนี้เป็นธนาคารแห่งเดียวที่มีในเขตอำเภอแม่จริม ผู้ใช้บริการหรือลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ทำให้บางวันหรือบางช่วงจะมีผู้เข้าไปใช้บริการค่อนข้างมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปลายเดือนหรือต้นเดือนซึ่งอาจมีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์เกิดขึ้นได้ สภ.แม่จริมจังได้จัดเจ้่าหน้าที่ตำรวจของเราผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยช่วงวันและเวลาทำการทุกครั้งอย่างต่อเนื่องตลอดมา

หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัียที่สหกรณ์การเกษตรแม่จริม จำกัด


สำหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจที่แห่งนี้มีลักษณะเช่นเดียวกันกับการตรวจตราดูแลธนาคารออมสินซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ธนาคาร ร้านค้าทอง ร้านอัญมณี สถานีบริการน้ำมัน ร้านมินิมาร์ทของ สภ.แม่จริมที่กำหนดไว้

ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการหอพักในเขตพื้นที่ (๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.ผมพร้อมเจ้าที่สายตรวจ สภ.แม่จริมออกตรวจตรา เยี่ยมเยียนและจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหอพักที่หอพักรักเพื่อนบ้านซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ ๔๔ หมู่ ๘ ต.หนองแดง อ.แม่จริมโดยหอพักแห่งนี้นายอธิราช สิทธิ์คงตั้ง เป็นเจ้าของผู้ประกอบการ

หอพักรักเพื่อนบ้านเป็นหอพักขนาดเล็กมีห้องพักจำนวน ๕ ห้อง ผู้เข้าพักเป็นนักเรียนซึ่งเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมปีที่ ๖ ที่มีภูมิลำเนาอยู่พื้นที่ค่อนข้างไกลจากตัวอำเภอแม่จริมและเป็นที่สูงซึ่งมาเรียนหนังสือในเขตตัวอำเภอแม่จริมมีผู้พักประมาณ ๒๐ คน

การตรวจครั้งนี้ผมได้ขอความร่วมมือเจ้าของและผู้ประกอบการหอพักให้ปฏิบัติตาม พรบ.หอพัก พ.ศ.๒๕๐๗ และกฎกระทรวงหรือประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย อาทิเช่น
๑. การจัดทำสมุดทะเบียนผู้พักตามแบบที่กำหนด
๒. ต้องควบคุมมิให้หญิงเข้าไปในหอพักชายและชายเข้าไปในหอพักหญิง
๓. ต้องแสดงใบอนุญาตติดไว้ ณ ที่เปิดเผยภายในหอพัก

นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมืออย่าให้มีการมั่วสุม,การดื่มสุรา,การเล่นการพนันหรือการกระทำผิดอื่นๆ เกิดขึ้นในหอพักอย่างเด็ดขาดด้วยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภแม่จริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกตรวจตราดูแลเป็นระยะ ในขณะเดียวกันหากมีสิ่งที่แสดงหรือส่อไปในทางที่จะมีการกระทำผิดขึ้นให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลทรายขาวซึ่งรับผิดชอบพื้นที่หรือ สภ.แม่จริมทราบโดยเร็วเพื่อจะได้เข้าไปแก้ไขจัดการให้ต่อไป

ร่วมประชุม Video conference (๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไปผมพร้อมด้วย พ.ต.ท.อรุณสวัสดิ์ ยอดกระโทก รอง ผกก.ป.และ พ.ต.ท.ไพโรจน์ สิริปิยานนท์ สว.อก.สภ.แม่จริมเข้าร่วมประชุมด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพหรือ Video conference กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานตำรวจทุกแห่งที่ห้องประชุม ศปก.สภ.แม่จริมโดยการประชุมวันนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.เป็นประธานจาก ศปก.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การประชุมลักษณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้มีเป็นประจำทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไปเพื่อรับทราบข้อสั่งการ นโยบายและเรื่องสำคัญๆ ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงรวมถึงหน่วยงานต่างๆ รายงานผลการดำเนินการในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ผู้บัีงคับบัญชาทราบตามหัวข้อและระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้

เสร็จสิ้นการประชุมครั้งนี้ในเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น.

ประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ (๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖)

วันนี้เวลา ๐๘.๐๐ น.ผมนำเจ้าหน้าที่สายตรวจผลัดที่จะปฏิบัติหน้าที่ประจำวันนี้เคารพธงชาติ,กล่าวคำปฏิญาณตนและอุดมคติตำรวจหน้าอาคารที่ทำการ สภ.แม่จริมหลังจากนั้นตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในเรื่องเครื่องแต่งกาย,อาวุธปืนประจำกาย,อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและยานพาหนะพบว่าทุกคนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
เสร็จแล้วได้ชี้แจงภารกิจและแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่สายตรวจผลัดนี้สรุปได้ดังนี้
๑. ขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชนและสังคมโดยในส่วนของเจ้าหน้าที่สายตรวจนั้นให้หมั่นออกตรวจตราดูแลพื้นที่ สร้างความอุ่นใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่พี่น้องเป็นสำคัญ ประการสำคัญก็คือหากมีสิ่้งใดที่สามารถแนะนำให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองเบื้องต้นได้ก็ขอให้ดำเนินการอย่างจริงจัง การออกตรวจให้นำทฤษฎีปรากฏกายมาใช้ให้พี่น้องเห็นได้เด่นชัดและจะต้องแต่งกายในเครื่องแบบอยู่เสมอทั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างอุ่นใจแก่สุจริตชนแล้วยังเป็นการตัดโอกาสหรือช่องว่างของคนร้ายหรือคนที่คิืดจะกระทำผิดไปได้ในตัวด้วยโดยเน้นการปฏิบัติให้มากเป็นพิเศษบริเวณย่านชุมชนที่มีคนพลุกพล่าน 
๒. ให้ดำเนินการตามมาตรการทิ้งทุ่นโดยการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจจากการทำให้คนน้อยเป็นคนมากตามวิธีการที่แจ้งในการประชุมวันนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความอุ่นใจและเป็นการลดช่องโอกาสของคนร้ายที่จะกระทำผิด 
๓. เพิ่มความสังเกตและตรวจค้นบุคคล/ยานพาหนะซึ่งมีลักษณะผิดปกติ เช่น ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน จอดนานผิดสังเกต หรือพกพาอาวุธ หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 
๔. ภารกิจสำคัญตำรวจคือต้องปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมคติเพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมตามความหมายของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ตำรวจสายตรวจจะต้องมีความใกล้ชิดกับประชาชนทำงานกับสังคม จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตนเองเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและพฤติกรรมของคนอันเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่รับทราบ

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

คืนนี้ที่ สภ.แม่จริม (๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

คืนนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น.เป็นต้นไปผมเดินทางมาเตรียมพร้อมและคอยเป็นกำลังเสริมแก่เจ้าหน้าที่ที่ สภ.แม่จริมตามปกติ โดยที่ สภ.นั้นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เวรอยู่พร้อมปฏิบัติครบถ้วนซึ่งมีดังนี้
๑. ร.ต.อ.รุ่งโรจน์ มีชัย ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวน
๒. ร.ต.ต.นิพนธ์ ศานติยศ ปฏิบัติหน้าที่นายสิบตำรวจเวร
๓. ด.ต.จักรพันธ์ พรมทะนา ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สื่อสาร
สำหรับเจ้าหน้าที่สายตรวจตระเวนออกตรวจตราดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่เหตุการณ์ทั่วไปปกติเรียบร้อย


เข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรมเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทำความเข้าใจแกนนำและกลุ่มผู้ชุมนุม (๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป ผมเดินทางเข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรมเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ ชี้ิแจง ทำความเข้าใจแกนนำและผู้กลุ่มชุมนุมซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดน่านจัดให้มีขึ้น ณ โรงแรมน่านธารีคีรี อำเภอเมืองน่านตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น.ของวันนี้เป็นต้นไป ผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัดซึ่งปฏิบัติงานด้านสืบสวนและชุมชนและมวลชนสัมพันธ์จำนวน ๑๒๖ คน สำหรับการเข้าร่วมสังเกตของผมในครั้งนี้ผู้บังคับบัญชาได้กรุณามอบหมายให้ทำหน้าที่พี่เลี้ยงหรือผู้ให้คำแนะนำเรื่องราวต่างๆ ตามที่ผมเคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้มาระหว่างวันที่ ๕-๗ กันยาย ๒๕๕๖ ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

การอบรมช่วงบ่ายวันนี้นั้นเวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.เป็นการบรรยายของ พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสสร์ รอง ผบช.ภ.๕ ผ่านระบบ Video conference จากตำรวจภูธรภาค ๕ จังหวัีดเชียงใหม่ในหัวข้อตำรวจกับการปฏิบัติหน้าที่ต่อการชุมนุมเรียกร้อง

เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น.เป็นการบรรยายของอาจารย์วัลลี ธรรมโกสิทธิ์ และอาจารย์สาลิกา โคว้สุวรรณ นักจิตวิทยาคลีนิคสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ในหัวข้อวิชา "จิตวิทยาฝูงชนและการเจรจาในภาวะวิกฤต"

เวลา ๑๖.๐๐ น.เป็นการแบ่งกลุ่มสัมมนาออกเป็น ๕ กลุ่มตามหัวข้อที่กำหนดโดยผมรับผิดชอบเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มที่ ๕ ในหัวข้อหากมีการชุมนุมของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของท่านจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้
๑. แนวทางปฏิบัติจะทำอย่างไรให้การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบ ไม่รุนแรง
๒. มีวิธีการหาข้อมูลและทำความเข้าใจกับผู้ชุมนุมอย่างไร
๓. ต้องบูรณาการกับหน่วยงานใดบ้าง
๔. ถ้าเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นมีสังเกตอย่างไรและแนวทางปฏิบัติควรเป็นอย่างไร
เสร็จแล้วตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอตามหัวข้อที่ได้รับ

หลังจากนั้น พล.ต.ต.ณรงค์ชัย วงษ์สามี ผบก.ภ.จว.น่านกล่าวสรุปผลการสัมมนา ให้โอวาทและปิดการอบรมเมื่อเวลาประมาณ ๑๖.๔๕ น.

วันนี้ที่ ภ.จว.น่าน (๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

วันนี้วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ช่วงเช้าผมไปทำงานอำนวยการที่ ภ.จว.น่านเนื่องจาก พ.ต.ท.ปฐม พฤกษาไพบูลย์ รอง ผกก.ฝก.ภ.จว.น่านอยู่ระหว่างการลาผู้บังคับบัญชาจึงให้ผมมาทำหน้าที่แทนช่วงการลาครั้งนี้

งานที่ทำก็เป็นเรื่องเกี่ยวการกลั่นกรองหนังสือต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ใน ภ.จว.ก่อนที่จะนำเสนอผู้บังคับบัญชาลงนามตามหลักการของงานฝ่ายอำนวยการทั่วๆ ไปครับซึ่งช่วงเช้ามีประมาณ ๗-๘ เรื่อง

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556

'คนของนาย'ในโลกของตำรวจ : โลกตำรวจ โดยผศ.ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข (๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖)

 “นอกเวลางานสิบตำรวจโทหญิงพูดด้วยน้ำเสียงไม่สะทกสะท้านต่อการถูกต่อว่ากรณีไม่รับการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตำรวจผู้ปฏิบัติงานในสถานีตำรวจ ถึงแม้ว่าจะมีการติดต่อหลายครั้งติดกัน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีความหมายว่า มีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการการประสานงาน

การไม่ยี่หระต่อการรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตำรวจในพื้นที่ถูกตอกย้ำด้วยคำพูดที่มีความหมายว่า การติดต่องานนอกเวลาจะทำเฉพาะกับนายแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น?” แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความไม่ความเข้าใจและไม่ใส่ใจต่อบทบาทของการทำหน้าที่ในการประสานงานระหว่างตำรวจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ที่จำเป็นจะต้องติดต่อผ่านตนเองก่อนส่งต่อข้อมูลรายงานต่อนาย...ฝ่ายอำนวยการที่ดีจะต้องมีความคิดเปรียบเทียบหน้าที่ในการทำงานของตนไม่แตกต่างจากการเป็นสะพานเชื่อมข้อมูลระหว่างคนทำงานกับนาย (อย่าหลงผิดคิดว่าตนเองคือนาย) ซึ่งหากชำรุดไร้ประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในพื้นที่รวมถึงความพึงพอใจในการทำงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย โดยที่ความไม่พึงพอใจหรือภาพลักษณ์ของการทำงานแบบขอไปทีนั้นมิได้ยุติเฉพาะ ตำรวจหน้าห้องนายหรือฝ่ายอำนวยการเท่านั้นหากแต่ถูกรับรู้เหมารวมไปกับภาพลักษณ์ของนายด้วยในฐานะผู้บังคับบัญชา
 
 “โลกของทหารกับโลกของตำรวจแตกต่างกันตรงที่ฝ่ายอำนวยการของทหารทำหน้าที่สมกับการเป็นเสนาธิการของนาย แต่โลกของตำรวจนั้นฝ่ายอำนวยการไม่สามารถสร้างศรัทธาและความเชื่อถือในฝีมือจากหน่วยงานหลักเท่าที่ควร?” นายตำรวจวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบก่อนแสดงเหตุผลว่าหากฝ่ายอำนวยการเข้มแข็งจะทำให้ภารกิจของงานตำรวจมีมากขึ้น พร้อมให้เหตุผลว่า "อาจเป็นเพราะคนที่มีความสามารถในโลกของตำรวจไม่มีใครอยากทำงานฝ่ายอำนวยการเพราะให้คุณค่าและความหมายของงานอำนวยการต่ำเกินจริงการพัฒนางานในส่วนงานอำนวยการจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เพราะมิใช่จะมีเพียงหน่วยงานภายใของ สตช.แต่เพียงเท่านั้นที่ต้องติดต่อประสานงานผ่านฝ่ายอำนวยการ หากแต่ประชาชนและองค์กรต่างหน่วยงานก็ต้องติดต่อผ่านตำรวจกลุ่มนี้ด้วย ดังนั้นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของนายประการหนึ่งย่อมหนีไม่พ้นสมรรถนะในการทำงานของทีมอำนวยการในสำนักงานของนายด้วยเช่นกัน

ทีมสำนักงานของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันเป็นตัวอย่างที่ดีที่น่าสนใจและควรค่าแห่งการถอดบทเรียนถึงวิธีคิดและวิธีการในการเลือกทีมอำนวยการที่ดีที่นำมาซึ่งความสำเร็จในการทำงานถึงแม้ว่าจะมีภาระงานจำนวนมากอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว
 
"นายเป็นคนมีวิสัยทัศน์ นายจะเลือกทีมทำงานที่มีความสามารถ มีความเสียสละและทุ่มเทในการทำงาน เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรสารวัตรหญิง (ผู้เคยทำงานร่วมกับ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้วในห้วงเวลาที่ทำงานอยู่ศูนย์ปฏิบัติการชายแดนใต้ หรือ ศชต.) พูดถึงความพิถีพิถันในการคัดเลือกตำรวจมาร่วมทีมงานต่างๆ ของนายเก่า

 “คนที่สมัครมาเป็นหน้าห้องนายมีเหตุผลหลายอย่าง แต่ทุกคนในโลกตำรวจรู้ดีว่าคนใกล้ชิดนายย่อมมีสิทธิพิเศษเสมอในทุกเรื่องผู้กำกับแสดงเหตุผลสนับสนุนข้อสรุปที่ทุกคนเห็นตรงกันว่า เป็นหน้าที่ของนายที่จะต้องคัดเลือกคนที่เหมาะสมมาทำงานเพราะนายทุกคนล้วนเคยเผชิญกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการประสานงานกับคนในสำนักงานของนายที่ทำตัวเสมือนว่าตนเองเป็นนายเสียเองแต่มิได้มีความสามารถเท่านายมาแล้วทั้งนั้น
 
 “อึดอัดใจ แต่ทำไงได้ นายเขาต้องฟังคนใกล้ชิดคำพูดที่แสดงให้เห็นถึงภาวะการแก้ปัญหาในรูปแบบหลีกเลี่ยงและยิ่งทำให้ภาวะไร้ประสิทธิภาพในสำนักงานดำรงอยู่ จนกว่าปัญหาจะสุกงอมและส่งผลกระทบจนเข้าถึงหูในเวลาที่อาจสายเกินไป บ่อยครั้งที่หน้าห้องนายไม่รับเรื่อง ซุกเรื่อง นอกจากต้องเอาใจนายแล้วต้องเอาใจฝ่ายอำนวยการของนายด้วยงานถึงจะราบรื่นรองผู้บังคับการเล่าถึงประสบการณ์เชิงลบพร้อมทั้งแสดงความเห็นว่า สังเกตดูได้นายที่มีฝีมือจะมีทีมอำนวยการที่เข้มแข็งและมีจิตบริการด้วย

การไว้วางใจและเชื่อมั่นในทีมงานเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่ก่อนที่จะไว้วางใจนั้นนายควรที่จะคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมพร้อมทั้งกำกับติดตาม ประเมินผลการทำงานคนของนายด้วยว่าสามารถสอบผ่านบทบาทของการทำหน้าที่ฝ่ายอำนวยการที่ดีเพื่อทำให้นโยบายและข้อสั่งการของนายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ประสานงานติดต่อกับนายหรือไม่...อย่าประเมินเฉพาะตำรวจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพราะบ่อยครั้งพบว่าคนที่ทำให้เกิดปัญหาข้อผิดพลาดในงานนั้นโดยแท้จริงแล้วเกิดขึ้นจาก คนของนาย”!!

พฤติกรรมลูกน้องมันสะท้อนความเป็นนายผู้กำกับสรุปสั้นๆ หากแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งและน่าคิด !!?!

ถึงเวลาหรือยังที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและบรรดานายๆ ทุกระดับจะเริ่มปฏิรูปการทำงานของฝ่ายอำนวยการและทีมสำนักงานของนายเพื่อเป็นฝ่ายสนับสนุนที่ดีแก่ทีมตำรวจแนวหน้า โดยต้องไม่ลืมว่าตนเองไม่ใช่นาย !?!

ที่มา : http://goo.gl/rsrSNg

วันอาทิตย์นี้อยู่บ้านครับ สบายๆ

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการ อบถ.ภ.จว.น่าน / ภารกิจที่ ภ.จว.น่าน (๑๘ ตุล่าคม ๒๕๕๖)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไปผมเข้าร่วมประชุมตณะทำงานติดตามประเมินผลตามโครงการพัฒนาระบบสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนเพื่อแก้ไขและป้องกันอย่างบูรณาการ (อบถ.) ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมหลวงนารถนรานุบาล ภ.จว.น่านโดยการประชุมครั้งนี้ พ.ต.อ.จรัญฌิ์ เริงธรรม  รอง ผบก.ภ.จว.น่านเป็นประธาน

การประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจาก ภ.จว.น่านได้มีคำสั่งที่ ๙๕๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาตม ๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ อบถ.ภ.จว.ขี้นโดยมี พ.ต.อ.จรัญฌิ์ เริงธรรม  รอง ผบก.ภ.จว.น่านเป็นประธาน ผมและเจ้าหน้าที่ตำรวจอี่กจำนวนหนึ่งเป็นคณะทำงาน (รายละเอียดปรากฏตามคำสั่งนี้)

สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้มีดังนี้
๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๒. ฝ่ายเลขานุการรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดน่านห้วงตั้งแต่เดือนมกราคมถีงกันยายน ๒๕๕๖
๓. คณะกรรมการร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้นพร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่าน้้น
๔. ข้อสั่งการและแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการที่ให้สถานีตำรวจต่างๆ รับไปดำเนินการ

เสร็จสิ้นการประชุมเมื่อเวลาประมาณ ๑๒.๑๕ น.

อนึ่ง สำหรับวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าผมทำงานอำนวยการที่ตำรวจภูธรจ้งหว้ดน่านครับ

และหลังจากเลิกงานแล้วเดินทางกลับบ้านที่อำเภอเมืองพะเยาโดยไปถีงเมื่อเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น.

จับกุมผู้ต้องหา พ.ร.บ.อาวุธปืน (๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖)

วันนี้ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่จริืมพร้อมเจ้าหน้าที่ อ.ส.อำเภอร่วมกันนำหมายค้นไปตรวจค้นบ้านเป้าหมายเขตตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม ผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ต้องหาจำนวน ๒ คน เพศชาย พร้อมอาวุธปืนยาวไม่มีหมายเลขทะเบียนจำนวน ๒ กระบอกและอาวุธปืนพกสั้นไม่มีหมายเลขทะเบียน ๑ กระบอกนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย


วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556

พระบรมราโชวาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖)

การเป็นตำรวจนั้นคงไม่ยากนัก แต่การเป็นตำรวจที่ดีนั้นยากมาก
...เพราะตำรวจต้องทำงานหนักและลำบากตรากตรำ งานปราบอธรรม อำนาจมืด และเหล่ามิจฉาชีพทั้งหลาย เป็นงานที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถเป็นพิเศษ เป็นงานที่สลับซับซ้อนซึ่งมีปัญหามากมาย และอันตรายรอบด้าน
ดังนั้น การที่จะเป็นตำรวจที่ดี จำเป็นอย่างยิ่งที่ตำรวจจะต้องเป็นผู้มีความแกร่งกล้าสามารถทั้งร่างกายและจิตใจ มีวิญญาณและอุดมการณ์ของตำรวจอย่างซื่อตรงและมั่นคง พร้อมเสมอที่จะสละความสุขส่วนตัว เพื่อสันติสุขของประชาชนอย่างจริงใจและบริสุทธิ์ใจ เพียบพร้อมด้วยขันติธรรมและคุณธรรม สามารถยับยั้งชั่งใจตนเองไม่ให้มัวเมาในอำนาจและลาภผลโดยมิชอบได้อย่างสิ้นเชิง
เช่นนี้ย่อมถือว่าท่าน “เป็นตำรวจที่ดีของประชาชน” อย่างแท้จริง

พระบรมราโชวาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาพระราชทานแก่ตำรวจทั่วประเทศใน ”วารสารตำรวจ” ฉบับปฐมฤกษ์ 

ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก ศฝร.ภ.๕ (๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๐.๕๐ น.ผมและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่จริมให้การต้อนรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕ (ศฝร.ภ.๕) ซึ่งเดินทางมาติดตามและประเมินผลกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราจำนวนหนึ่งเข้ารับการฝึกยุทธวิธีตำรวจที่ศูนย์ฝึกฯ เมื่อเร็วๆ นี้


ในการนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ารับการฝึกได้แจ้งคณะอาจารย์ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติในเรื่องที่นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกมาใช้และถ่ายทอดต่อแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปได้ว่าหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้วได้นำความรู้ที่ได้รับนั้นมาทำการฝึกและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่โดย สภ.แม่จริมได้ทำการฝึกทบทวนทุกวันพุธของสัปดาห์ซึ่งอาจารย์ที่มาตรวจเยี่ยมได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์แก่พวกเราอีกส่วนหนึ่งด้วย

ตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำธนาคารออมสิน (๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น.ผมเดินทางไปตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำธนาคารออมสิน สาขาแม่จริมพบ ด.ต.ประเสริฐ พิมพ์ศรี อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานไม่มีเหตุ

การตรวจตราดูแลครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ธนาคาร ร้านค้าทอง ร้านอัญมณี สถานีบริการน้ำมัน ร้านมินิมาร์ทของ สภ.แม่จริมที่กำหนดไว้โดยยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีนโยบายที่จะเร่งรัดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพื้นฐานที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนทั้งอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินและชีวิตร่างกายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความหวาดระแวงภัยจากอาชญากรรมของพี่น้องให้เหลือน้อยที่สุดโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑ เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมธนาคาร ร้านอัญมณี สถานีบริการน้ำมัน ร้านมินิมาร์ท
๒ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนและพนักงานขายหรือผู้ประกอบการ

สวัสดีวันพฤหัสบดี (๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖)

วันนี้วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่แม่จริมมีฝนตกลงมาปรอยๆ โดยตกมาตั้งแต่เมื่อคืนช่วงหลังเที่ยงครับ อากาศค่อนข้างเย็นหน่อย สภาพทั่วไปดูปลอดโปร่งโล่งตาดีมากเลยทีเดียวซึ่งก็จะคล้ายๆ กับสภาพส่วนใหญ่ของทุำกอำเภอในจังหวัดน่านที่มีฝนตกมา บางที่ก็หนักเอาการ บางที่ก็คล้ายๆ กับที่นี่ สภาพแบบนี้ทำเอาหลายคนเป็นไข้เป็นหวัดไปเลยก็มี

วันนี้ผมทำงานที่โรงพักแม่จริม ไปถึงที่ทำงานก่อนแปดโมงครึ่งเล็กน้อย ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ที่เขาเข้าเวรประจำวันนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สายตรวจ,เวรประจำวัน,พนักงานวิทยุสื่อสาร,พนักงานสอบสวน เห็นแล้วก็สบายใจที่พวกเรามีความพร้อมเสมอที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของตำรวจเราครับ

ช่วงบ่ายวันนี้ที่อำเภอแม่จริมฝนตกลงมาค่ือนข้างหนักไม่จะไม่หนักมากแต่การออกไปไหนมาไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่ืงถ้าไม่ใช้รถยนต์คงจะลำบากหน่อย ฝนตกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ดูสภาพบนท้องฟ้าท่าทางน่าจะตกแบบนี้ไปทั้งวันทั้งคืนเหมือนกัน

เพิ่้มเติม : และแล้วก็เป็นไปตามคาด ที่แม่จริมวันนี้ฝนตกทั้งวันไม่มีหยุด มากบ้างน้อยบ้างตามสภาพเล่นเอาจะออกไปไหนมาได้ต้องนำร่มติดตัวและใช้ด้วยเสมอเลยแหละ ๕๕๕


สำหรับภาคกลางคืนมาทำงานต่อที่โรงพักแม่จริมถึงราว ๔ ทุ่มเศษๆ ก็กลัีบไปพักผ่อนที่บ้านพักครับ