วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554

เสร็จสิ้นการลาพักผ่อนประจำปี (๓๐ เมษายน ๒๕๕๔)

บรรยากาศส่วนหนึ่งที่บ้านคุณแม่เผือน มัจฉา เลขที่ ๑๒/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ช่วงที่ผมลาพักผ่อนประจำปีนี้ครับ<< คลิกที่นี่เพื่อฟังเพลงที่้เข้่ากับบรรยากาศบ้านคุณแม่ครับ >>