วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ร่วมประชุม Video conference กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไปผมพร้อม พ.ต.ท.นิติกร นันตา สวป.ฯ ร.ต.ท.เรวัตร ปาคุต และ ด.ต.สมควร ยศศรี จนท.เวร ศปก.ประจำวันนี้ร่วมประชุม Video conference เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ห้อง ศปก.สภ.แม่จริม โดยการประชุมครั้งนี้ พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นประธาน ในส่วนของ ภ.จว.น่าน พล.ต.ต.ภาดล ประภานนท์ รรท.ผบก.ภ.จว.น่านเป็นประธาน

หนังสือสั่งการการประชุมครั้งนี้ (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)


พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ประธานการประชุม 

การประชุมครั้งนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. สำหรับรายละเอียดขออนุญาตไม่นำมาเสนอนะครับ 

สวัสดีวันพฤหัสบดี / วันนี้ที่แม่จริม (๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

วันนี้วันพฤหัสปลายเดือนที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผมมาทำงานที่โรงพักแม่จริมหลังเวลา ๐๘.๐๐ น.เล็กน้อยเพราะจะได้ตรวตจตราดูแลสภาพต่างๆ ภายในโรงพักเช่น ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่,การเข้าปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เวรยามประจำวันว่ามีความพร้อมที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนได้ดีเพียงใดซึ่งผลออกมาเป็นที่พอใจครับ สถานีของเรามีความพร้อมทุกด้านจึงแจ้งขอบคุณทุกคน หลังจากนั้นก็เข้าทำงาน

พร้อมที่จะทำงานแล้วจ้า
"แหม่ แลน่ารั่กเหลือเกินเนาะเหียอู๊ด / ช่ายแล่วเกี๊ย / ๕๕๕ เอาได้ๆ"
https://goo.gl/wxn7vZ
รู้งี้เราไม่ตั้งกฏว่า "ใครมาถึงโรงพักก่อนคนนั้นมีหน้าที่ปัดกวาดห้องทำงาน" ดีกว่า เนี่ยะ ดูฮิ วันนี้มาถึงก่อนเพื่อน เฮ้อ เวรกรรม

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ที่น่านเขาเรียกว่า "มัน" (๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙)

เพิ่งรู้วันนี้เองว่าที่น่านเขาเรียกว่า "มัน" แหม่ เราก็นึ่กว่าม่ะม่วงซะอีกแต่ไม่ใช่ กลายเป็นมันเฉยเลย เนี่ยะ ดูฮิ เหอๆๆๆๆ

มันจ้ามัน

ประชุมเจ้าหน้าที่งานสืบสวนเวร (๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น.ผมเรียกประชุมเจ้าหน้าที่สายงานสืบสวน สภ.แม่จริมที่ห้องสืบสวนประจำสัปดาห์ โดยสาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้มีดังนี้
๑. ให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนรายงานผลการปฏิบัติรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองให้ที่ประชุมทราบ
๒. ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นมีหรือไม่ อย่างไร
๓. แนวทางที่จะปฏิบัติในห้วงสัปดาห์นี้
๔. ติดตามผลการสืบสวนคดีค้างเก่าที่ยังจับกุมตัวผู้ต้องหาไม่ได้
๕. แจ้งแนวนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่รับทราบ
https://goo.gl/Osd7HW
การทำงานด้านสืบสวนเนี่ยะบางครั้งก็จะต้องปิดบัง ซ่อนเร้น พรางตัวเพื่อไม่ให้ใครเห็นซึ่งตามปกติแล้วการทำงานของผมผมชอบเปิดเผยตัวมากกว่า 
ตอนนี้ผมกำลังทำงานสืบสวน ซึ่งจ้างให้พี่น้องก็ไม่มีทางเห็นว่าผมอยู่ไหน อ้ะ ดูฮิ ฮ่ะๆๆ สุดยอดไปเลย เอาได้ๆ

วันนี้ที่แม่จริม (๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙)

แปดโมงเช้า ยืนตรง เคารพธงชาติ
อย่างองอาจ สมชาย ชาติตำรวจ
ภารกิจ สิ่งใดมี ทำเร็วรวด
ทั้งออกตรวจ บริการ ประชาชน

วันนี้เวลา ๐๘.๐๐ น. ผมนำเจ้าหน้าที่สายตรวจเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจและชีิ้แจงภารกิจให้ทราบก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ณ ลานหน้าอาคาร สภ.แม่จริมโดยก่อนชี้แจงและมอบหมายภารกิจได้ตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในเรื่องเครื่องแต่งกาย,อาวุธปืนประจำกาย,อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายตรวจและยานพาหนะแล้วพบว่าทุกความมีความพร้อมเป็นอย่างดี


สำหรับแนวคิดที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบมีดังนี้ 
๑. ให้มีจิตสำนึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อให้ประชาชนศรัทธาและเชื่อมั่น ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้ (๑) มีท่าทีเป็นมิตร มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และมีความสุภาพอ่อนโยนต่อประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบัติ (๒) ปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ไม่เบียดเบียน ไม่แสดงกริยาหรือท่าทางไม่สุภาพหรือไม่ให้เกียรติ รวมทั้งไม่ใช้ถ้อยคำ กริยา หรือท่าทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน (๓) เอื้อเฟื้อ สงเคราะห์ และช่วยเหลือประชาชนเมื่ออยู่ในฐานะที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ หรือประสบเคราะห์จากอุบัติเหตุ การละเมิดกฎหมาย หรือภัยอื่น ๆ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระทำผิดกฎหมายหรือไม่ (๔) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่ร้องขอ ต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็วไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และไม่ให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จแก่ประชาชน ๒. ให้หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเองให้ทันโลกทันเหตุการณ์ และมีความชำนาญการในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ธรรมเนียมการปฏิบัติของส่วนราชการในกระบวนการยุติธรรม เช่น ฝ่ายอัยการ ศาล ราชทัณฑ์ และกระทรวง ทบวง กรมอื่น ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน เพื่อสามารถประสานงานได้อย่างกลมกลืนแนบเนียน และเป็นประโยชน์ต่อราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ที่มา ส่วนหนึ่งของประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๑)


ในส่วนของภารกิจที่มอบหมายให้ปฏิบัติมีดังนี้ 
เน้นการปฏิบัติให้มากเป็นพิเศษบริเวณย่านชุมชนที่มีคนพลุกพล่าน 
ให้ดำเนินการตามมาตรการทิ้งทุ่นโดยการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจจากการทำให้คนน้อยเป็นคนมากตามวิธีการที่แจ้งในการประชุมวันนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความอุ่นใจและเป็นการลดช่องโอกาสของคนร้ายที่จะกระทำผิด 
เพิ่มความสังเกตและตรวจค้นบุคคล/ยานพาหนะซึ่งมีลักษณะผิดปกติ เช่น ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน จอดนานผิดสังเกต หรือพกพาอาวุธ หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 
ให้เพิ่มความเข้มในการตรวจจุดที่กำหนดไว้ให้มากยิ่งขึ้น 
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้ทำการตั้งจุดตรวจอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้งโดยการตั้งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดอย่างเคร่งครัด 
การปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนให้เป็นไปด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมและเป็นมิตรในลักษณะขอความร่วมมือไปเบื้องต้นก่อนเพื่อเป็นการสร้างมวลชนไปในตัว แต่หากการกระทำผิดเป็นความผิดต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้งและพี่น้องประชาชนเดือดร้อนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
รายงานการปฏิบัติเข้าศูนย์วิทยุ สภ.พานทุกครั้งหรืออย่างน้อยทุกๆ ๓๐ นาที 
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจผลัดนี้ให้บันทึกข้อมูลและผลการปฏิบัติตามแบบฟอร์มเก็บไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หรือปรับแผนการตรวจให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 

เจ้าหน้าที่รับทราบ จึงปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
https://goo.gl/6iLbjL


ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ตำรวจบ้านนอก ไกลปืนเที่ยงซึ่งนานๆ จะมีพี่น้องประชาชนมาติดต่อราชการจะมีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลาด้วยความเต็มใจ
อ้ะ เอาได้ๆ / ทำงานก่อนนะ

https://goo.gl/45FRUP
วันนี้ผมรักษาราชการแทน ผกก.สภ.แม่จริมครับ
แหม่ มาดเหียอู๊ดนี่เอาได้เกี๊ย เนี่ยะ ดูฮิ

https://goo.gl/UBrB9R

ช่วงบ่าย ผมกับเจ้าหน้าที่สืบสวนออกทำงานสืบสวนนอกโรงพักครับ


การทำงานด้านสืบสวนเนี่ยะบางครั้งก็ต้องปิดบัง ซ่อนเร้น พรางตัวเพื่อไม่ให้ใครเห็นหรือจำได้ซึ่งตามปกติแล้วการทำงานของผมผมชอบเปิดเผยตัวมากกว่า 
ตอนนี้ผมกำลังทำงานสืบสวน ซึ่งจ้างให้พี่น้องก็ไม่มีทางเห็นว่าผมอยู่ไหน อ้ะ ดูฮิ ฮ่ะๆๆ สุดยอดไปเลย เอาได้ๆ


เอ่อ วันนี่ปลอมตัวเป็นนักสืบออกสืบได้ผลแฮะ ไม่มีใครรู้จักเราเลยซักกะคนเพราะแต่ละคนเรียกเราว่า "ลุง" บ้าง , "คนเฒ่า" บ้าง หรือไม่ก็ "ตาแก่" ไปเลย
ว้าววว มันต้องงี่ฮิ่ เอาได้ๆ เหอๆๆๆ


https://goo.gl/BJjXnb


วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

บ่าต้อง,บ่าตื๋น (๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙)

ที่น่านฮ้อง "บ่าต้อง" , เจียงใหม่ฮ้องว่า "บ่าตื๋น"
กินได้ทั้งวันคืน , เคี้ยวแล้วกลืนลงลำคอ
"บ่าตื๋น" หรือ "บ่าต้อง" , เห็นแล้วต้องน้ำลายสอ
กินแล้ว ส.บ.ม., จากนั้นก็...จู๊ดจู๊ดเลย (ฮ่ะๆๆๆ)

https://goo.gl/HTYcyd

อาหารเย็นเย็นนี้ (๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙)

หลังเลิกงานกลับไปเปลี่ยนเป็นกางเกงจ๊าบ โชว์ขาขาวๆ ออกไปซื้อกับข้าวที่ตลาดแม่จริมซึ่งมีเท่าที่เห็นนี่แหละจ้า
ว้าววว เหียอู๊ดวันนี้จ๊าบจริงๆ ซะด้วยเกี๊ยะ เนี่ยะ ดูฮิ เอาได้ๆ ฮ่ะๆๆๆ

https://goo.gl/2z6Xrb


เอ่อ นี่เถ้าผักที่เราร่ดน้ำเนี่ยะมันเกิดสูงขึ้นมาเท่าก๊ะยอดตาลแล่วเราจ้ะทำไง คงต้องหาบันไดปีนขึ้นไปเด็ดมากว่าจะกินได้แน่ๆ เฮ้อ ลำบากจริงๆ เกิดมาเป็นคนนี่ เนี่ยะ ดูฮิ
https://goo.gl/2ZCfe8


นำตำรวจใหม่ของ สภ.ศึกษาและเรียนรู้งานในส่วนของตู้ยามหรือหน่วยบริการประชาชนที่ตู้ยามนาบัว (๒๘ มิถุุนายน ๒๕๕๙)

วันนี้ช่วงบ่ายผมนำตำรวจใหม่ของ สภ.ศึกษาและเรียนรู้งานในส่วนของตู้ยามหรือหน่วยบริการประชาชนที่ตู้ยามนาบัวเพื่อให้เขามีความรู้ความเข้าใจเกี่่ยวกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำตู้ยามว่ามีอะไร จะต้องทำอะไรบ้างและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีหากได้รับคำสั่งให้ไปประจำที่ตู้ยามในโอกาสต่อไปโดยใช้เวลาแนะนำประมาณ ๑ ชั่วโมง

https://goo.gl/MkeVQG

เยี่ยมเยียน ตรวจตรา ดูแลรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสิน สาขาแม่จริม (๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๒.๕๐ น.ผมออกตรวจตราดูแลรักษาดูแลรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสิน สาขาแม่จริมตามนโยบายสร้างความอุ่นใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย รายงานไม่มีเหตุ

การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้เป็นหนึ่งใน “มาตรการป้องกันเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ธนาคาร ร้านค้าทอง ร้านอัญมณี สถานีบริการน้ำมัน ร้านมินิมาร์ท” ของ สภ.แม่จริมซึ่งเป็นงานสำคัญอย่างหนึ่งในหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชน 
https://goo.gl/R8KkJB

เข้าร่วมประชุม Video conference กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙)


วันนี้ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.ผมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเรื่องการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมผ่านระบบ Video conference กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง ศปก.สภ.แม่จริมโดยในส่วนของ ภ
๕ พล.ต.ต.ประหยัชว์ บุญศรี รอง ผบช.ภ.๕ และในส่วนของ ภ.จว.น่าน พ.ต.อ.ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง รอง ผบก.ภ.จว.น่านเป็นประธาน




การประชุมในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสร็จสิ้นเมื่อเวลา ๑๒.๓๒ น.จากนั้นเป็นการประชุมในส่วนของตำรวจภูธรภาค ๕ โดย พล.ต.ต.ประหยัชว์ บุญศรี รอง ผบช.ภ.๕ เป็นประธานเสร็จแล้วเป็นการประชุมเฉพาะในส่วนของ ภ.จว.น่านต่อโดยการประชุมวันนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๒.๕๐ น.


สำหรับรายละเอียดของการประชุมไม่ขอนำมาเปิดเผยนะครับ << ภาพทั้งหมด >>

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมก็ไปทานอาหารกลางวันหน้าโรงพักจ้า อร้อยอร่อย

ประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ (๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙)

เช้านี้ มาพร้อมหน้า
แปดนาฬิกา เคารพธงชาติ
ภูมิใจ ในเอกราช
ความเสียสละ ของบรรพชน

วันนี้เวลา ๐๘.๐๐ น.ผมเรียกประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจและเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ประจำวันนี้เพื่อชี้แจงและมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ทำการ สภ.แม่จริม

สาระสำคัญในการประชุมวันนี้ก็คือขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชนและสังคมโดยในส่วนของเจ้าหน้าที่สายตรวจนั้นให้หมั่นออกตรวจตราดูแลพื้นที่ สร้างความอุ่นใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่พี่น้องเป็นสำคัญ ประการสำคัญก็คือหากมีสิ่้งใดที่สามารถแนะนำให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองเบื้องต้นได้ก็ขอให้ดำเนินการอย่างจริงจัง การออกตรวจให้นำทฤษฎีปรากฏกายมาใช้ให้พี่น้องเห็นได้เด่นชัดและจะต้องแต่งกายในเครื่องแบบอยู่เสมอทั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างอุ่นใจแก่สุจริตชนแล้วยังเป็นการตัดโอกาสหรือช่องว่างของคนร้ายหรือคนที่คิืดจะกระทำผิดไปได้ในตัวด้วย << ภาพทั้งหมด >>

เพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาเข้าใจเรื่องที่จะประชุมได้ดีก็ต้องมีบ้างล่ะครับที่ออกท่าออกทางแบบนี้ ฮ่ะๆ เอาได้ๆ เหอๆๆๆๆ
บางช่วงบางตอนเช้านี้ที่แม่จริม

(วันนี้ผมรักษาราชการแทน ผกก.สภ.แม่จริม)


วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พลาดไม่ได้ ฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศ (๒๗ มิถุุนายน ๒๕๕๙)

พลาดไม่ได้ : ๒๒.๓๐ น. คืนนี้พบกับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์จักรวาลระหว่างทีมตำรวจแม่จริมกับทีมชาติสเปนทางช่อง ๓๓ HD 

"พลาดแล้วจะเสียใจร้องไห้ฮือๆ" 


ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะข้าราชการตำรวจ สภ.แม่จริม (๒๗ มิถุุนายน ๒๕๕๙)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป สภ.แม่จริมได้จัดให้มีการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนาย ณ อาคารอเนกประสงค์ สภ.ฯ ตามโครงการ “ตำรวจสีขาว” โดย พ.ต.อ.วิทยา อุตบุรี ผกก.ฯ และ รอง ผกก.ทุกนายเป็นกรรมการรวมทั้งได้เชิญเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่จริมร่วมตรวจปัสสาะในครั้งนี้ด้วย ผลการตรวจไม่พบว่ามีข้าราชการตำรวจผู้ใดมีสารเสพติดในร่างกาย

https://goo.gl/KdO4HZ

สวัสดีวันจันทร์ (๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙)

อาทิตย์ สุดท้าย เดือนนี้\
ดีใจ ล่ะซี่ พี่น้อง
วันจันทร์ สีเหลือง เรืองรอง
ผุดผ่อง นิ่มนวล ยวนตา
คิดหวัง สิ่งใด ให้สม
เช่นดั่ง อารมณ์ ปรารถนา
เงินทอง ไหลมา เทมา
ท่วมหน้า ท่วมตา ทุกคน

วันนี้ผมเดินทางมาถึง สภ.แม่จริมเมื่อเวลาใกล้ๆ เที่ยงวันเพราะช่วงเช้าต้องไปติดต่องานหรือทำธุระหลายอย่างซึ่งก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดี งานที่นี่ในวันนี้เหมือนเดิมคือแทบไม่มีครับ อันไหนพอมีก็จัดการทำซะให้เสร็จอย่าให้ค้างคาซึ่งถ้าทำแบบนี้ได้แล้วมันสบายไปทุกอย่างเลยทีเดียว

สภาพบรรยากาศที่แม่จริมวันนี้ดี๊ดี แดดเปรี้ยง ท้องฟ้าใสมาตั้งแต่เช้า ไร้วี่แววที่จะมีเมฆฝนตกลงมาแต่ก็ชุ่มเย็นไปด้วยสายลมที่พัดเข้ามาเบาๆ รอบด้าน

https://goo.gl/bpsz2i

ช่วงเย็นออกมาหาซื้ออาหารตุนไว้เป็นเสบียงกินที่บ้านนอกสำหรับอาทิตย์นี้จ้า แบบนี้ไม่ตายแล้ว เย้

"แหม่ แลน่าสมเพดเหียอู๊ดเนาะ ดูฮิ ถ่อสังขารจากบ้านนอกเข้ามาในเมือง ข้ามถนนเป็นหรือปล่าวก้อม่ายรู่ ร่ดราก้อเบิกบานเหลือเกิน"


เรื่องจริงที่ไม่อิงนิยาย เชิญจ้า กินฟรี
https://goo.gl/UkTIBQ

อาหารเย็นเย็นนี้จ้า

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ร่ะยองเอาได้ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙)

ฉันรั่กร่ะยอง ร่ะยองเอาได้ พูหญิงพูชาย น่ารั่กเค้าเช่ด
เถ้ากินแกงไก่ ใส่ม่ะเขือเม่ด เถ้ากินแกงเป็ด ใส่ม่ะเขือยาว
ก้ะปิน่ามปลา ทุ่กหน้าเบิกบาน ร่ะยองบ้านฉัน นั่นไม่มีเหงา
ผู้คนมากหน้า มาเที่ยวบ้านเรา ทั่งหนุ่มทั่งสาว เด็กคนแก่มี
ถนนหนทาง ไม่มีกะหลุก จะนั่งเดินลุ่ก สนุกทุ่กที่
ร่ถไม่ต้องสุย ลุยได้ทันที แหม่ต้องงี่ฮิ่ ที่นี่ร่ะยอง
ฉันรั่กร่ะยอง ร่ะยองน่ารั่ก เชิญมาทายทั่ก กันหนะพี่น่อง
ร่ะยองเอาได้ ไม่ใช่เป็นรอง เป็นหนึ่งใช่สอง ร่ะยองของเรา

๒๖ มิถุนายนวันสุนทรภู่ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙)

ยี่สิบหก มิถุนา มาบรรจบ
เป็นวันครบ รอบวันเกิด สุนทรภู่
ยอดกวี ศรีสยาม นามชั้นครู
บันทึกอยู่ ทั้งไทย ในต่างแดน
บทกวี ที่ท่าน ได้สรรค์สร้าง
ทุกคนต่าง ยกให้เป็น เช่นแบบแผน
มีคุณค่า เลื่องลือไกล ไปทุกแดน
ทั้งแว่นแคว้น แดนสยาม คามโลกา
สมควรที่ พวกเรา ชนรุ่นหลัง
จะต้องตั้ง ใจปกปัก และรักษา
มรดก ที่ตกทอด ตลอดมา
ให้ยืนยง คงคู่ฟ้า สถาวร
......
สุพจน์มัจฉา ณ เมืองแกลง : ร้อยกรอง

https://goo.gl/Ic46CV
คนระยอง ลูกหลานของ สุนทรภู่
คนระยอง ศิษย์มีครู อยู่ทุกหน
คนระยอง แต่งกลอนเป็น เด่นทุกคน
คนระยอง ไม่อับจน เรื่องโคลงกลอน
เราคนไทย ด้วยเช่นกัน ฉันท์กลอนกาพย์
เราคนไทย ต่างซึมทราบ แต่เก่าก่อน
เราคนไทย ล้วนเข้าใจ ในบทกลอน
เราคนไทย ชื่อกระฉ่อน กลอนกวี
...........
๒๖ มิถุนาวันสุนทรภู่

สวัสดีวันอาทิตย์ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙)

ข้อความข้างหลังภาพ...
"ภาพนี้ขอมอบให้...ไว้ดูต่างหน้ายามคิดถึง เมื่อ...หยิบภาพนี้มาดูแล้วโปรดรับรู้ไว้เถิดว่า...อยู่ในใจฉันเสมอตราบโลกสลาย"
ว้าวววว เอาได้ๆ เหอๆๆๆ

วันนี้วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผมอยู่บ้านที่อำเภอเมืองพะเยาเหมือนเดิมครับ เช้าวันนี้ตื่นมาแดดก็จ้าพร้อมกับความร้อนที่แม้จะไม่มากมายเท่าเดือนเมษายนก็ตาม แดดงี้เปรี้ยงเลย แต่ก็มีลมเย็นๆ จากต้นไม้ใบไร่และกลางท้องนาพัดแผ่วมาให้คลายร้อนลงไปได้บ้าง ดูสภาพแล้วฝนฟ้าท่าทางจะไม่ตกอีกวันหนึ่งนั่นแหละ