วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ตลาดสดหลวงปรีชา เทศบาลตำบลเมืองพาน (๓๑ มกราคม ๒๕๕๕)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไปเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พานนำโดย พ.ต.ท.สุพจน์ มัุจฉา สวป.พร้อมกับ ร.ต.ท.รุ่ง สุวรรณฉัตรศิริ รอง สว.จราจร,เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ได้เดินทางออกไปพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ตลาดสดหลวงปรีชาตามโครงการ "ตำรวจตรวจเยี่ยมตลาดสด" ของ สภ.พานซึ่งดำเนินการตามนโยบายการพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนของ พล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕โครงการ "ตำรวจตรวจเยี่ยมตลาดสด" ของ สภ.พานนั้นได้ดำเนินการตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาตลอดเสมอมาซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างหรือผูกมิตรไมตรีระหว่างพี่น้องประชาชนกับตำรวจเราให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยออกไปเยี่ยมไปเยียนญาติพี่น้องของเราพร้อมทั้งนำความรู้ความเข้าใจที่พี่น้องประชาชนสมควรจะได้รับรู้รับทราบเพื่อป้องกันตนเองจากปัญหาอาชญากรรม,ยาเสพติดให้โทษ รวมถึงการแจ้งเบาะแสข่าวสารข้อมูลที่พี่น้องทราบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
การดำเนินการวันนี้พวกเราออกไปลักษณะ "มาเยี่ยมถึงเรือน มาเยือนถึงถิ่น" ด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยมิตรภาพซึ่งออกมาจากใจของพวกเรา พูดคุยสอบถามสารทุกข์สุกดิบของพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายในตลาดและพี่น้องที่เดินทางมาจับจ่ายหาซื้อสิ่งของที่มีค่อนข้างมาก
นอกจากพบปะพูดคุยแล้วพวกเรายังได้นำเอกสารความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรม,การระวังเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องแจกจ่ายด้วยซึ่งวันนี้เราเตรียมไปให้พี่น้อง ๓ เรื่องดังนี้
๑. การป้องกันการถูกหลอกลวงจากแก๊ง Call center
๒. แผ่นพับเรื่อง "รู้ทัน...ภัยใกล้ตัว" จัดพิมพ์โดยงานการมีส่วนร่วมของประชาชน กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓. การสังเกตจดจำตำหนิรูปพรรณบุคคลและยานพาหนะ
นอกจากนี้ในการพบปะเยี่ยมเยียนครั้งนี้พวกเรายังได้รับคำแนะนำดีๆ และมีประโยชน์จากพี่น้องที่ต้องการให้ตำรวจเราดำเนินการอีกหลายอย่างอาทิเช่น
๑. ที่ถนนหลังตลาดนี้การจราจรคับคั่้งเป็นบางช่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเช้าและเย็นจึงอยากให้ตำรวจเราช่วยมาดูแลและอำนวยความสะดวกช่วงเวลานี้เป็นพิเศษ
๒. ต้องการให้ สภ.พานมีการดำเนินรายการทางวิทยุชุมชนเหมือนเดิมเพราะเท่าที่ผ่านมาค่อนข้างได้ผลในการเผยแพร่ข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนได้ในวงกว้าง
๓. พี่น้องส่วนหนึ่งได้กรุณาแจ้งเบาะแสการกระทำผิดของคนร้ายแก่พวกเราเสร็จสิ้นการพบปะเยี่ยมเยียนครั้งนี้เมื่อเวลาประมาณ ๑๖.๑๕ น.

<< ภาพประกอบทั้งหมด (๗๙ ภาพ) >>

ด.ต.บัณฑิต ดำคำ : ภาพ

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

ร่วมตั้งจุดตรวจที่หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น (๓๐ มกราคม ๒๕๕๕)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไปผมเดินทางไปตรวจการปฏิบัติและร่วมตั้งจุดตรวจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นตามแผนการตรวจประจำวัน จุดตรวจวันนี้ ร.ต.ท.เ้กรียงศักดิ์ มณีจันสุข รอง สวป.เป็นหัวหน้าชุดมีกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติรวม ๗ คนโดยการตั้งจุดตรวจของเราได้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ

การปฏิบัติหน้าที่วันนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประุมาณ ๒๑.๐๐ น.ขณะปฏิบัติหน้าที่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้จำนวน ๓ ราย ผู้ต้องหาเป็นชายข้อหาผิด พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ

ประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิับัติหน้าที่ (๓๐ มกราคม ๒๕๕๕)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๕.๕๐ น.ผมเรียกประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ผลัดที่จะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.เพื่อชี้แจงและมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจโดยก่อนชี้แจงและมอบหมายภารกิจได้ตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในเรื่องเครื่องแต่งกาย,อาวุธปืนประจำกาย,อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายตรวจและยานพาหนะแล้วพบว่าทุกความมีความพร้อมเป็นอย่างดีเจ้าหน้าที่ผลัดนี้ประกอบด้วย
๑. ด.ต.นิพนธ์ ฟูแสง
๒. ด.ต.ณัฐพนธ์ แก้วศิริ
๓. ด.ต.เกรียงไกร ชัยปรีชา
๔. ด.ต.วุฒิพงษ์ สัทธานนท์สาระสำคัญในการประชุมวันนี้สรุปได้ดังนี้
๑. ขณะปฏิบัติหน้าที่ขอให้นำเอกสารการระวังป้องกันการถูกหลอกลวงจากแก๊ง Call center ที่แจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ระหว่างการประชุมนี้แก่พี่น้องประชาชนด้วยเพื่อให้พี่น้องมีความรู้ความเข้าใจและไม่ตกเป็นเหยื่อของคนร้าย
๒. นอกเหนือจากนี้ขอให้ช่วยกันแนะนำพี่น้องในเรื่องที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ บุคคลหรือสถานที่หากพบว่าพี่น้องเหล่านั้นอาจจะเสี่ยงต่อการถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์ เช่น สวมใส่เครื่องประัดับของมีค่าจำนวนมากขณะออกมาในที่สาธารณะ , จอดยานพาหนะในที่ลับตาคน เป็นต้น๓. ให้เน้นจุดหรือบริเวณที่มีผู้คนพลุกพล่านหรือแหล่งที่อาจเกิดการกระทำผิดได้ให้มากเป็นพิเศษ เช่น ร้านอาหาร/สถานบริการ,แหล่งมั่วสุม,ย่านการค้า,ร้านมินิมาร์ท,ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น

๔. นอกจากนี้ช่วงเวลาดึกหรือตามเวลาที่เหมาะสมให้ออกตรวจตราดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนพี่น้องประชาชนด้วยเพื่อป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้น

๕. ให้ปรากฏกายให้พี่น้องประชาชนเห็นได้เด่นชัดตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่

๖. หากมีเหตุร้ายหรือสิ่งสำคัญเกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที

๗. เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วให้บันทึกผลการปฏิบัติตามแบบฟอร์มที่กำหนดรวมทั้งแจ้งผลการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ผลัดใหม่ทราบด้วย
เจ้าหน้าที่รับทราบ

แจกจ่ายเอกสารความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการถูกหลอกลวงจากแก๊ง Call center แก่พี่น้องประชาชน (๓๐ มกราคม ๒๕๕๕)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.เป็นต้นไปผมพร้อมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ออกเดินทางไปแจกจ่ายเอกสารความรู้เรื่องการป้องกันอาชญากรรมให้แก่พี่น้องที่กำลังใช้บริการที่ธนาคารในเขตเทศบาลตำบลเมืองพานตามนโยบายการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


เอกสารที่นำไปแจกจ่ายครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่ สภ.พานว่าถูกคนแอบอ้างว่าเป็นตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) หลอกลวงเพื่อหวังทรัพย์สินเงินทอง (รายละเอียดคลิกที่นี่) ผมจึงจัดทำรายละเอียดของเรื่องที่เกิดขึ้นออกแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนรับทราบเพื่อมิให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีัพหรือผู้มีพฤติการณ์แบบนี้และรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกงเหล่านี้ผมกับเจ้าหน้าที่เน้นสถานที่ที่แจกจ่ายครั้งนี้ไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นหลักก่อนเนื่องจากลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนาซึ่งกลุ่มมิจฉาชีพจะเน้นเป็นอันดับต้นๆ ในการหลอกลวง


ในการแจกจ่ายนั้นนอกจากจะแจกจ่ายเอกสารที่ผมจัดทำไว้แล้วยังแนะนำการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายที่พี่น้องพบเห็นทางโทรศัพท์หมายเลข ๑๙๑ ของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งเกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.พานแก่พี่น้องอีกส่วนหนึ่งด้วย