วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของ ผบช.ภ.๕ ผ่านระบบ Video conference กับตำรวจภูธรภาค ๕ (๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)

วันนี้ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ผมเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของ ผบช.ภ.๕ ผ่านระบบ Video conference กับตำรวจภูธรภาค ๕ (ภ.๕) ที่ห้อง ศปก.สภ.ภูกามยาวซึ่งการประชุมขับเคลื่อนนโยบายนี้ ภ.๕ จะประชุมทุกวันอังคารของสัปดาห์ผ่านระบบ Video conference ไปยัง ภ.จว.และสถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัด ภ.๕ (๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน) ซึ่งตามปกติแล้ว พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.๕ จะเป็นประธานการประชุมจาก ศปก.ภ.๕ จังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้นกรณีที่ติดราชการสำคัญจะมอบหมายให้ รอง ผบช.ภ.๕ คนใดคนหนึ่งเป็นประธานแทน สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผบช.ภ.๕ เป็นประธานด้วยตนเอง ระเบียบวาระการประชุมวันนี้เป็นไปตามภาพด้านล่าง
การประชุมครั้งนี้ในส่วนของ ภ.๕ เสร็จสิ้นเวลา ๑๒.๓๘ น. เสร็จแล้วเป็นการประชุมในส่วนของ ภ.จว.พะเยาต่อโดย พล.ต.ต.สงวน โรงสะอาด ผบก.ภ.จว.พะเยาเป็นประธาน และเสร็จสิ้นเวลา ๑๒.๕๙ น.

<< ภาพทั้งหมด >>

ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน (๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)

วันนี้เวลา ๐๙.๐๐ น. ผมเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.ภูกามยาวที่ห้องสืบสวนซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมประจำสัปดาห์ที่ถือปฏิบัติติดต่อกันตลอดเรื่อยมา

สาระสำคัญในการประชุมมีดังนี้
๑. ให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนรายงานผลการปฏิบัติงานในส่วนของตนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทราบพร้อมปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะต่างๆ
๒. ร่วมกันปรึกษาหารือเรื่องข้อขัดข้องต่างๆ ตามข้อ ๑. เพื่อให้สามารถแก้ไขและปฏิบัติได้โดยไม่มีอุปสรรคเกิดขึ้น
๓. นำข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่รับทราบและนำไปปฏิบัติ
๔. ที่เน้นเป็นพิเศษสำหรับการประชุมครั้งนี้่ก็คือให้ทุกคนช่วยกันสืบสวนหาข่าวคดีสำคัญที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ซึ่งเกือบจะทั้งหมดเกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่อำเภอภูกามยาวของเราอย่างต่อเนื่อง จริงจัง โดยการปฏิบัติให้ประสานกับ สภ.ดอกคำใต้เจ้าของคดีทุกครั้ง

การประชุมวันนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๐๙.๕๐ น. << ภาพทั้งหมด >>

วันนี้ที่ภูกามยาว (๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)

วันนี้วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันสุดท้ายของเดือนตุลาคม "เดือนแห่งความเศร้าสลดของพี่น้องไทย" เช้านี้ผมมาถึงโรงพักก่อนเวลา ๐๘.๓๐ น.เล็กน้อยท่ามกลางบรรยากาศที่แจ่มใส อากาศค่อนข้างเย็นเล็กน้อยเพราะช่วงนี้ "หน้าหนาว" เข้ามาเยือนแล้ว ตอนนี้เพียงแค่เย็นๆ แต่อีกไม่กี่วันคิดว่าคงจะเจอ "หนาวจริงหนาวจัง" กันแน่นอน ก็ดีแล้วครับเป็นไปตามวัฏจักรของมัน ตามฤดูกาลที่ผันแปรเปลี่ยนไปไม่มีใครฝืนมันไปได้

ถึงโรงพักแล้วก็ดูความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานที่หากตรงไหนยังมีที่จะต้องแก้ไขก็จะบอกให้ "พนักงานสถานที่" ของเราซึ่งเป็นลูกจ้างประจำคนขยันจัดการ แต่ส่วนใหญ่จะไม่มีเพราะเขาทำของเขาเป็นประจำสม่ำเสมอ ทั้งปัดกวาดเช็ดถูอาคารสถานที่ ตกแต่งรอบๆ อาคาร บริเวณภายนอกและตามจุดต่างๆ ก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ตั้งใจทำด้วยดีทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถรองรับหรือให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

หลังจากนั้นก็ไปตรวจตราการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำวันนี้ซึ่งปรากฏชื่อที่บอร์ดด้านหลังที่ผมถ่ายขวามือนี้ จากการตรวจพบว่าทุกคนมาทำงานกันครบถ้วนพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนตามอำนาจหน้าที่เป็นอย่างดีเสร็จแล้วเข้าไปนั่งทำงานในห้องทำงานเพราะต้องเตรียมข้อมูลที่จะประชุมเจ้าหน้าที่สืบสวนซึ่งผมนัดไว้เวลา ๐๙.๐๐ น.วันนี้

<< ภาพในส่วนนี้ >>

เวลา ๐๙.๐๐ น. ผมเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.ภูกามยาวที่ห้องสืบสวน

<< รายละเอียด >>

เวลา ๑๐.๐๐ น. เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของ ผบช.ภ.๕ ผ่านระบบ Video conference กับตำรวจภูธรภาค ๕ ที่ห้อง ศปก.สภ.ภูกามยาวโดยการประชุมเสร็จสิ้นเวลา ๑๒.๕๙ น. 

<< รายละเอียด >>
หลังจากทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วผมเข้าไปทำงานที่ห้องทำงานต่อครับซึ่งวันนี้มีงานค่อนข้างเยอะเนื่องจากเป็นวันสิ้นเดือน

<< ภาพในส่วนนี้ >>

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เข้าร่วมประชุมคดีสำคัญที่ ภ.จว.พะเยา (๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐)

วันนี้ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๗ น. เข้าร่วมประชุมคดีสำคัญกับ กก.สส.ภ.จว.พะเยา , สภ.ภูกามยาว และ สภ.ดอกคำใต้ที่ห้อง ศปก.ภ.จว.พะเยาโดย พ.ต.อ.ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง รอง ผบก.ภ.จว.พะเยาเป็นประธาน 

สำหรับหัวข้อและภาพของการประชุมครั้งนี้ขออนุญาตไม่นำภาพการประชุมมาเสนอนะครับ

ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ (๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐)

วันนี้ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.ผมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่ห้องประชุมภูกามยาวชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยาโดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.พะเยาเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดทุกหน่วยงาน นายอำเภอและหัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่งในจังหวัดพะเยา

สำหรับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามภาพด้านล่าง (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่นะครับ)


การประชุมครั้งนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลา ๑๒.๑๒ น.

<< ภาพทั้งหมด >>

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลลอยกระทงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐)

วันนี้เวลา ๑๗.๐๐ น. สภ.ภูกามยาวได้จัดให้มีพิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลลอยกระทงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ลานหน้า สภ.ภูกามยาวโดย พ.ต.อ.สว่างวิทย์ สุทธหลวง ผกก.ฯ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.ภูกามยาวและฝ่ายปกครองรวมประมาณ ๖๐ คน 

สำหรับวัตถุประสงค์ในการปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมครั้งนี้เป็นไปตามคำกล่าวของประธานด้านล่าง
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีปล่อยแถวแล้วเจ้าหน้าที่ร่วมกันตั้งจุดตรวจในเขตพื้นที่รับผิดชขอบ

<< ภาพทั้งหมด >>

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สวัสดีวันเสาร์ (๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐)

วันนี้วันเสาร์ขึ้น ๙ ค่ำเดือน ๑๒ ปีระกา ตรงกับวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันหยุดสำหรับหลายๆ คนหลายๆ ท่านซึ่งก็รวมถึงผมด้วยอีกคนหนึ่ง

วันนี้ก็เหมือนกับวันหยุดของวันอื่นๆ ครับคือส่วนใหญ่ผมจะอยู่กับบ้านเสียมากกว่า ทำโน่นทำนี่ทำนั่นเรื่อยเปื่อยเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างมีคุณค่า สบายๆ ครับวันหยุดแบบนี้

ตกเที่ยงก็ออกจากบ้านไปข้างนอกกับภรรยาเพื่อซื้อของที่ยังขาดหรือเกือบหมดไว้มาใช้ในบ้าน แต่ก่อนอื่น "กองทัพต้องเดินด้วยท้อง" ก็เลยนี่ครับ กินหมี่เกี๊ยวที่ร้านสองพี่น้องใกล้ๆ เทศบาลเมืองพะเยาซะ ๓ ชามแถมห่อกลับบ้านอีก ๑ ห่อ สุดๆ ไปเลย อ้ะอ๊า เอาได้ๆ

เสร็จแล้วไปหาซื้อของที่ห้างโลตัสพะเยา ส่วนจะเป็นอะไรนั้นผมยกหน้าที่ให้ภรรยาผมเขาจัดการครับ ผมมีหน้าที่แค่เข็นล้อเลื่อนที่ใส่ของพร้อมยกขึ้นรถแล้วขับกลับบ้านเมื่อซื้อเสร็จ เย้

ระหว่างซื้อของในห้างเจอนี่เลยครับ ...
รอแป๊บนะขอหาคำตอบจากอากู๋ Google ก่อน เดี๋ยวเกิดตอบผิดตอบถูกอาจจะอดซื้อได้ง่ายๆ
แหม่ การซื้อของสมัยนี้ต้องเตรียมข้อมูลมาตอบคนขายด้วยรึ เนี่ยะ ดูฮิ เอาได้ๆ

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การข่าวและความเคลื่อนไหวผ่านระบบ Video conference กับตำรวจภูธรภาค ๕ (๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐)

วันนี้เวลา ๐๙.๐๐ น.ผมเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การข่าวและความเคลื่อนไหวผ่านระบบ Video conference กับตำรวจภูธรภาค ๕ และหน่วยงานในสังกัดที่ห้อง ศปก.สภ.ภูกามยาว

การประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสรุปการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕ (๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน) เกี่ยวกับการดำเนินการในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในห้วงที่ผ่านมา ใช้เวลาประชุมประมาณ ๔๕ นาที สำหรับรายละเอียดขออนุญาตไม่นำมาเปิดเผยครับ

<< ภาพทั้งหมด >>

ปฏิบัติหน้าที่เวรอำนวยการผู้ใหญ่ / วันนี้ที่ภูกามยาว (๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐)

วันนี้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.ผมปฏิบัติหน้าที่เวรอำนวยการผู้ใหญ่ประจำวันซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแล อำนวยการและสั่งการการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำวันนี้เพื่อให้การปฏิบัติสำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยหากมีปัญหาข้อขัดข้องอย่างไรก็ให้มีหน้าที่ในการจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วย
การปฏิบัติหน้าที่เวรอำนวยการผู้ใหญ่นี้สถานีตำรวจทุกแห่งจะต้องจัดนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรผลัดเปลี่ยนหมุนกันทำหน้าที่วันละ ๑ คนโดยในส่วนของ สภ.ภูกามยาวได้พิจารณาจัดจากนายตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไปทำหน้าที่นี้ซึ่งการปฏิบัติประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นไปตามคำสั่ง สภ.ภูกามยาวที่ ๓๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ 

<< ภาพทั้งหมด >>
เวลา ๐๙.๐๐ น.ผมเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การข่าวและความเคลื่อนไหวผ่านระบบ Video conference กับตำรวจภูธรภาค ๕ และหน่วยงานในสังกัดที่ห้อง ศปก.สภ.ภูกามยาว

<< รายละเอียด >>
ผกก.สว่างวิทย์ สุทธหลวง ผู้ใหญ่ใจดีของเราจะแจกชุดวอร์มแบบที่เห็นให้ตำรวจใส่คนละชุด จนท.การเงินเลยเอามาให้เหียอู๊ดทดลองใส่เป็นนายแบบเพื่อให้ตำรวจเราได้ดูก่อน แต่..เหียอู๊ดไม่อยากให้ดูเฉพาะตำรวจเท่านั้นก็เลย อ้ะอ๊า...อย่างที่เห็น 
แหม่ เหียอู๊ดนี่เอาได้จริงๆ เนี่ยะ ดูฮิ


<< ภาพในส่วนนี้ >>


ก.ท.ม. กินทำไม ไหนตอบหน่อย
ง.ก.บ. ไหงกินบ่อย กุ๋ยเตี่ยวนิ่
ก.ก.ต. กินกันตาย ยังไงฮิ
อ.ร.ด. อาหร่อยดี ยังงี้เลย 
.........
ม.ด.จ.ม.น.ก.ต.อ.ล.ค.ท.
เหมือนเดิมจ้ามื้อนี้กุ๋ยเตี๋ยวอีกแล้วครับท่าน

........
ช่วงพักเที่ยงออกไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านปันเพชร บ้านกว้าน หมู่ ๓ ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาวซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงพักเท่าไรหมดไป ๒ ถ้วยๆ ละ ๕๐ บาทรวมเป็น ๑๐๐ บาท อร้อยอร่อย

<< ภาพในส่วนนี้ >>
สิบเวรเคาะระฆัง         เสียงมันดังเป๊งเป๊งเป๊ง
เป็นสัญญาณบรรเลง   เหมือนหนึ่งเร่งให้ทำงาน
ทำงานในช่วงบ่าย      เถิดหญิงชายทุกทุกท่าน
ระฆังดังกังวาน           มาทำงานกันเถอะเรา

..........
ช่วงบ่ายมานั่งทำงานต่อที่โรงพักซึ่งงานที่ทำมีงานด่วนเข้ามา ๒ เรื่องใช้เวลาไม่นานก็จัดการเรียบร้อย สบายๆ เสร็จแล้วก็ดูนั่นทำนี่ ทำนั่นทำนี่ไปเรื่อยๆ ตามประสานคนไม่อยากปล่อยเวลาว่างให้เสียไปโดยไร้ประโยชน์

<< ภาพในส่วนนี้ >>

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ภารกิจการรักษาความปลอดภัยและการจราจรสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐)

วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนด "วันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙" ซึ่งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีฯ กำหนดสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนตามที่ต่างๆ พร้อมกันทั่วประเทศโดยในส่วนของอำเภอภูกามยาวกำหนดไว้ที่หน้าที่ว่าการอำเภอภูกามยาว ในการนี้ สภ.ภูกามยาวได้จัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยและการจราจรสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ขึ้นโดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายปฏิบัติและในส่วนของผมนั้นรับผิดชอบเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอภูกามยาวตามภาพด้านล่าง

สำหรับภารกิจการปฏิบัติต่างๆ ในส่วนของผมนั้นมีดังนี้

เวลา ๐๙.๐๐ น. เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การข่าวและความเคลื่อนไหวผ่านระบบ Video conference กับตำรวจภูธรภาค ๕ และหน่วยงานในสังกัดที่กองอำนวยการร่วม (งานรักษาความปลอดภัยและการจราจร) สภ.ภูกามยาวซึ่งตั้งอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว

<< ภาพในส่วนนี้ >>
เสร็จแล้วออกตรวจตราตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และความเรียบร้อยทั่วไปภายในบริเวณงาน

<< ภาพในส่วนนี้ >>
เวลา ๑๓.๐๐ น. เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การข่าวและความเคลื่อนไหวห้วงที่ ๒ ผ่านระบบ Video conference กับตำรวจภูธรภาค ๕ และหน่วยงานในสังกัดที่กองอำนวยการร่วม (งานรักษาความปลอดภัยและการจราจร) สภ.ภูกามยาว

<< ภาพในส่วนนี้ >>
เสร็จแล้วออกตรวจตราตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และความเรียบร้อยทั่วไปภายในบริเวณงาน

ในพิธีวางดอกไม้จันทน์ที่อำเภอภูกามยาวนี้หน่วยงานหลายแห่งมาเปิดโรงทานเพื่อให้พี่น้องที่มาร่วมพิธีได้ทานอาหารและน้ำดื่มซึ่งรวมถึงโรงทานของ สภ.ภูกามยาวด้วยครับ

<< ภาพในส่วนนี้ >>
เวลา ๑๖.๐๐ น. เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การข่าวและความเคลื่อนไหวห้วงที่ ๓ ผ่านระบบ Video conference กับตำรวจภูธรภาค ๕ และหน่วยงานในสังกัด

<< ภาพในส่วนนี้ >>

ภาพด้านล่างนี้ถ่ายกับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ซึ่งมาร่วมพิธีในครั้งนี้ภายในบริเวณงานครับ
เวลา ๒๐.๐๐ น. เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การข่าวและความเคลื่อนไหวห้วงที่ ๔ ผ่านระบบ Video conference กับตำรวจภูธรภาค ๕ และหน่วยงานในสังกัดที่กองอำนวยการร่วม

<< ภาพในส่วนนี้ >>

สำหรับพิธีช่วงค่ำวันนี้แต่งกายชุดขาวไว้ทุกข์ (ภาพด้านล่างถ่ายกับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ซึ่งมาร่วมพิธีด้วย)อนึ่ง  สำหรับลำดับพิธีการการถวายดอกไม้จันทน์ของอำเภอภูกามยาวปรากฏตามภาพด้านล่าง (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

สำหรับภาพกิจกรรมทั้งหมดนั้นท่านสามารถคลิกดูได้ที่นี่ครับ 


วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การข่าวและความเคลื่อนไหว / บ่ายนี้ที่ภูกามยาว (๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐)

วันนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ผมเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การข่าวและความเคลื่อนไหวผ่านระบบ Video conference กับตำรวจภูธรภาค ๕ และหน่วยงานในสังกัดที่กองอำนวยการร่วม (งานรักษาความปลอดภัยและการจราจร) สภ.ภูกามยาวซึ่งตั้งอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผกก.สภ.ภูกามยาวและ สว.สส.ฯ ใช้เวลาประชุมประมาณ ๕๐ นาที

การประชุมครั้งนี้ปรากฏตามหนังสือ ภ.จว.พะเยาด้านล่างครับ

<< ภาพทั้งหมด >>
หลังจากประชุมที่อำเภอเสร็จก็เตร่เตร่เตร็ด (ตะ-เหร่-เตร่-เตร็ด) มานั่งทำงานที่โรงพักต่อและจะไปประชุมที่อำเภออีกครั้งในเวลา ๑๖.๐๐ น.

<< ภาพในส่วนนี้ >>

งานที่โรงพักหมดแล้วเลยมาดูแลการจัดการด้านต่างๆ ที่กองอำนวยการร่วมต่อ พร้อมทั้งทำนู่น ทำนี่ ทำนั่น ทำโน่น ทำฯลฯ อะไรต่อมิอะไรเท่าที่จะทำได้เป็นการฆ่าเวลาก่อนเข้าประชุมตอน ๔ โมง

<< ภาพในส่วนนี้ >>
เวลา ๑๖.๐๐ น. เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การข่าวและความเคลื่อนไหวผ่านระบบ Video conference กับตำรวจภูธรภาค ๕ และหน่วยงานในสังกัดที่กองอำนวยการร่วม (งานรักษาความปลอดภัยและการจราจร) สภ.ภูกามยาวซึ่งตั้งอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอภูกามยาวโดยการประชุมครั้งนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลา ๑๖.๒๒ น.

<< ภาพในส่วนนี้ >>