วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ดีเจมาแล้วจ้า (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

ดีเจ นี้ใครหนอ
หล่อพอพอ พระเอกหนัง
เสียงดี มีพลัง
มีมนต์ขลัง ฟังกันนะ
สั่งตรง จากร่ะยอง
เมืองแกลงของ ท่านภู่น่ะ
น่ารั่ก จังนะจ๊ะ
รั่กได้นะ รั่กได้เลย (อ้ะอ๊า)

จัดรายการวิทยุที่บ้าน Smart F.M.๑๐๕.๕ MHz. ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
ไม่มีไร ไปเจียงฮาย ถ่ายภาพเล่น                ตามประสา คนเป็น เช่นผีบ้า
แต่ถึงไง เขาก็ น่ารั่กนะ                              ใช่ไหมจ๊ะ "ใช่จ้ะ" น่ารั่กจัง

อ้ะ ยังไม่มีใครชมชมตัวเองซะเลยก็ยังได้เกี๊ย น่ารั่กแม้ ๕๕๕ (ภาพนี้ที่บ้านคุณยายสันโค้งหลวง อำเภอเมืองเจียงฮายช่วงใกล้ๆ เที่ยงวันนี้คร้าบบ)


ไม่มีไร จากเจียงฮาย ไปถึงบ้าน               จึงมาบอก ทุกท่าน ด้วยภาพนี้
แต่งานมาก มายก่ายกอง ยังต้องมี           ตามคำสั่ง ที่ฉันนี้ จะต้องทำ


ศัพท์เสียงสำเนียงร่ะยองเพื่อพี่น้องไทย : ผะหวะ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

เจ้ย้อก : เฮ่อ พี่ทิ่ดเจ้ก ปีนี่พังราดบ้านเรามันแล่ง(แล้ง)เหลือเกิน จ้ะปลูกอ้ะไร จ้ะทำอ้ะไรก็ไม่ได้ แล่วเราจ้ะทำไงกันดีน่ะพี่ทิ่ด
พี่ทิ่ดเจ้ก : เอางี่ดีกว่า พรุ่งนี่แช้นกะว่าจ้ะไปขอผะหวะสวนยางพี่ทิ่ดชัยซัก ๕-๖ ไร่ มันคงช่วยชีวิ่ตเราให้ดีขึ้นอีกหน่อย คนอย่างพี่ทิ่ดชัยน่ะเอาได้ (คนดี,คนใจดี,คนมีเมตตา) น่าจ้ะดีหนะแช้นว่า

ผะหวะ” ศัพท์เสียงสำเนียงร่ะยองซึ่งบางแห่งพูด “ก้ะ-หวะ , พ่ะ-หวะ , หวะ” หมายถึงการแบ่ง,การปันส่วนระหว่างคนสองคนหรือสองกลุ่มตามที่ตกลงกันไว้โดยกรรมสิทธิ์ยังคงเป็นของเจ้าของอยู่ส่วนคนที่ขอแบ่งหรือปันส่วนนั้นได้สิ่งของหรือสิทธิ์ต่างๆ ตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจ้างหรือรับจ้างโดยใช้แรงงานครับ เช่น การขอเลี้ยงวัวของเจ้าของโดยมีข้อตกลงว่าให้ลูกวัวที่ออกมาเป็นของคนที่มาขอเลี้ยง , การขอตัดหรือกรีดยางในสวนโดยมีข้อตกลงกันว่าให้คนตัดหรือกรีดได้ ๓๐% ส่วนอีก ๗๐% เป็นของเจ้าของสวน อย่างนี้เป็นต้น

จากสุพจน์ มัจฉา ลูกเพาะเหียน แมะเผือน มัจฉา คนบ้านพังราดไทย หมู่ ๔ ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดร่ะยอง

คำร่ะยองยังมีอีกเบิกบาน(มากมาย)ที่จ้ะนำเสนอให้พี่น่องได้รั่บรู่กัน อย่าลืมเข้ามาอ่านกันหน่ะ เถ้า(ถ้า,ถ้าหาก)อ่านแล่วท่านจ้ะรั่ก “คำร่ะยอง" ก๊ะ "คนร่ะยอง” ไปโดยไม่รู่ตัว จริงๆ เกี๊ย ๕๕๕

สวัสดีวันอาทิตย์ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

อาทิตย์ สวัสดี , ขอจงมี แต่สุขสันต์
อาทิตย์ แดงตะวัน , กิจการงาน จงเจริญ
อาทิตย์ วันสดใส , คนทั่วไป ให้สรรเสริญ
อาทิตย์ จงเพลิดเพลิน , ขอทองเงิน เดินมากอง


วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วันนี้ที่บ้านพะเยา (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

หญ้าในสวน ตัดเสร็จ อาทิตย์ก่อน
ได้พักผ่อน เรื่องนี้ หลายอาทิตย์

แต่เรื่องอื่น มากมาย ไม่มีสิทธิ์
แม้แค่คิด ก็ยัง ไม่ได้เลย


ฟังนะ งานบ้านวันพรุ่งนี้มีดังนี้ ๑ ๒ ๓...๓๙ 
"ทราบ ว๒ ว๘ รับทราบ รับปฏิบัติคร้าบบบ" อั๊ยยะ

<< ภาพทั้งหมด >>

มิตร...ตอนอายุห้าสิบกว่าๆ (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

มิตรสามสิบ กับมิตร ช่วงห้าสิบ               ห่างกันลิบ แต่ความหล่อ ยังหลงเหลือ
แล้วก็ยัง มีมากมาย อีกเหลือเฟือ           เชื่อไม่เชื่อ ดูใบหน้า ตีนกาซี

อ้ะ มิตรตอนห้าสิบกว่าเนี่ยเพียบเลยเนาะ....ตีนกา ๕๕๕

หลังบ้านพะเยา (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

คือวิถี ไทยแท้ แต่โบราณ
ถึงเราท่าน ทุกวัน จนบัดนี้

โอ้ชาวนา นั้นเหนื่อย ชั่วตาปี
เพื่อหล่อเลี้ยง ชีวี พี่น้องไทย


ภาพการนวดข้าวหรือ “ตีข้าว” หลังบ้านพะเยาช่วงเช้าวันนี้ครับ

<< ภาพทั้งหมด >>

ตำรวจหล่อ??? (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

อั๊ยยะ นี่เราติดอันดับก๊ะเค้าด้วยเกอะ(เหรอ) แต่ก็จริงของเค้าเกี๊ย ว่าแม้ ๕๕๕


ที่ปรึกษาหญ่าย (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

เราเองเป็นคนร่ะยองโดยกำเนิด แต่ใช่ชีวิ่ตอยู่ก๊ะบ้าน พูดภาษาร่ะยอง อยู่ก๊ะวั่ดท่ะน่ะธรรมที่ร่ะยองได้แค่ ๑๘ ปีก็ต้องออกไปเรียนหนังสือที่อื่น หลังจากจบก็ไปอยู่ทางเหนือซ้าจนเดี๋ยวนี่อายุ่ปาเข้าไป ๕๐ กว่าแล่ว ต้ะหลอดเวลาที่ว่าน่ะแทบจ้ะไม่ได้พูด ไม่ได้ใช่คำร่ะยองก๊ะใครแต่ไม่ลืมเหาะ เพียงคำบางคำนึ่กไม่ค่อยออกเท่านั่นแหนะ อ้ะ ของพรรค์นี่มันไม่ใช่ปัญหาเพร่าะเรามีนี่ “ที่ปรึกษาหญ่าย” คือแมะเผือน มัจฉา ที่พู่ดร่ะยองชั่ดมาก เรียกว่าพูดงี่ไม่มี”เหน่อ” ไม่มีเพี่ยนซักก้ะคำคอยให้คำปรึกษาต้ะหลอด ทำให้เขียน “ศัพท์เสียงสำเนียงร่ะยอง” ให้พี่น่องอ่านกันได้ทุ่กวัน แหม่ แมะนี่เอาได้จริงๆ เกี๊ย สุดยอดไปเลย

ขอบคุณครับแมะเผือน มัจฉา “ที่ปรึกษาหญ่าย”

ศัพท์เสียงสำเนียงร่ะยองเพื่อพี่น้องไทย : ไฟขีด (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

ลูก : เพาะ คืนนี่พังราดบ้านเราหนาวอีกแล่ว แช้นว่าเราไปก่อไฟที่หลังบ้านฝิง(ผิง)กันแม้(ไหมล่ะ)
เพาะ
: ดีเหมือนกันเกี๊ย เดี๋ยวเพาะจ้ะก่อให้ ป้ะ..เราไปหลังบ้านกัน แต่ไอ้หนูอย่าลืมหยิบไฟขีดไปด้วยหนะ เพาะเอาไว่แถวๆ หิ้งพร่ะน่ะ
ไฟขีด” ศัพท์เสียงสำเนียงร่ะยองก็คือ “ไม้ขีดไฟ” ครับพี่น้องที่รัก

จากสุพจน์ มัจฉา ลูกเพาะเหียน แมะเผือน มัจฉา คนบ้านพังราดไทย หมู่ ๔ ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดร่ะยอง

สวัสดีวันเสาร์ (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)


วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อาหารกลางวันวันนี้ / บ่ายวันนี้ที่แม่จริม / กลับบ้านที่พะเยา (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

ทานข้าว ยังหน้าเป็น
แหมทะเล้น แต่น่ารัก

ใครนะ น่าหยิกนัก
เดี๋ยวซักพัก เถอะน่าดู (เย้)


อาหารกลางวันวันนี้ของหมู่เฮาต๋ำหนวดแม่จริมจ้า “แกงคั่วหมู” จ้าดลำหรอยอร่อยอีหลีจังหูเลยเด๊อฮิ
งานช่วงบ่าย ง่ายง่าย สบายมาก
ตามประสา คนน่ารัก มากคนนั้น

ไม่มีไร ที่ยาก ก็แล้วกัน
ใช่ไหมท่าน "ใช่จ้ะ" อ้ะ..ขอบคุณ


ช่วงบ่ายวันนี้ผมนั่งทำงานต่อที่โรงพักครับและเนื่องจากวันนี้เป็นวันศุกร์หลังจากเคลียร์งานเคลียร์การต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับบ้านที่อำเภอเมืองพะเยาโดยถึงบ้านเมื่อเวลาประมาณ ๕ โมงครึ่ง กำลังจะโพล้เพล้พอดีเลย ธรรมชาติสวยมาก
ทิวข้าวเหลือง ล้มราบ กับผืนดิน
ยามเสร็จสิ้น ฤดูกาล ที่เก็บเกี่ยว

ท้องทุ่งนา สดชื่น รื่นตาเชียว
จากสีเขียว เป็นสีทอง ผ่องอำไพ

ท้องทุ่งนี้ จะพักฟื้น เพื่อคืนสู่
รับวสัน- ตฤดู คราหว่านไถ

ช่วงปลูกข้าว เพื่อพี่น้อง ประชาไทย
ตลอดไป ชั่วนา ชั่วตาปี


เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยระดับอำเภอ (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ผมในฐานะรักษาราชการแทน ผกก.สภ.แม่จริมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่จริมโดยนายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอแม่จริมเป็นประธาน คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายอำเภอเป็นประธาน,ผู้กำกับการสถานีตำรวจหรือผู้แทน,สัสดีอำเภอ,ปลัดอำเภอประจำตำบลทุกตำบล,สมาชิกสภาเกษตรจังหวัดน่าน,ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านระดับอำเภอ,เกษตรอำเภอและผู้จัดการ ธ.ก.ส.อำเภอเป็นคณะกรรมการ

การประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระตามภาพที่ปรากฏด้านซ้ายและเสร็จสิ้นการประชุมเมื่อเวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น.
ประชุม ระดมสมอง , ช่วยไตร่ตรอง ช่วยแก้ไข
ทุกอย่าง สำเร็จไว , ลุล่วงได้ ด้วยประชุม

<< ภาพภารกิจช่วงเช้าวันนี้ >>
ประชุมเสร็จ กลับโรงพัก ทำงานต่อ
งานมารอ หลายหลาก มากเยอะแยะ

แต่ก็เป็น อะไรที่ สนุกแหละ
ชีวิตมี รสชาติแฮะ เพาะแมะสอน


"คนเราหนะลูกเอ๊ย เถ้า(ถ้า,ถ้าหาก)มีหน้าที่อ้ะไรเราจ้ะต้องทำหน้าที่นั่นให้ดีแล่วเก้าะให้สมบูรณ์ที่สุดเค้าถึงจ้ะเรียกว่าคนสมบูรณ์ จำไว่หนะลูก" เพาะเหียน แมะเผือน มัจฉาสอนลูกๆ แบบนี่มาตั่ง(ตั้งแต่)เด็กครับ

เช้านี้ที่แม่จริม (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

เช้าวันนี้ผมมานั่งทำงานที่โรงพักแม่จริมก่อนเวลาแปดโมงเล็กน้อยครับเพราะเวลาเก้าโมงเช้ามีประชุมที่อำเภอแม่จริมเลยต้องการจัดการเคลียร์งานเคลียร์การให้เรียบร้อยซะก่อน แต่ก็เป็นอะไรที่ง่ายๆ สบายๆ นั่นแหละครับ

เช้านี้ สบายสบาย
และง่ายง่าย แบบเบิร์ดเบิร์ด
สังเกต ใบหน้าเถิด
อ๊ะหล่อเริด สุดสุดเลย

รึ้วๆ พี่น่องมาดูคนหลงตัวเองฮิ่ แหม่ ใครเค้ายังไม่ได้ชมก็ชมตัวเองซ้าก่อน แต่...ก็จริงก๊ะเค้าเกี๊ย ๕๕๕

ศัพท์เสียงสำเนียงร่ะยองเพื่อพี่น้องไทย : ฝิงไฟ (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

ลูก : เพาะ พังราดบ้านเราปีนี่หนาวเหลือเกินเนาะเพาะเนาะ ยิ่งคืนนี่ยิ่งแล่วหญ่าย(ใหญ่) ผ้าผวย(ผ้าห่ม) ก็มีผืนตี๊ด(เล็กๆ)เดียว 
เพาะ : ไม่ต้องห่วงเหาะ(หรอก) เดี๋ยวเพาะจ้ะก่อไฟหลังบ้านให้ฝิง

"ฝิง,ฝิงไฟ" ศัพท์เสียงสำเนียงร่ะยองก็คือ "ผิงไฟ" นั่นเองครับพี่น้อง

จากสุพจน์ มัจฉา ลูกเพาะเหียน แมะเผือน มัจฉา คนบ้านพังราดไทย หมู่ ๔ ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวั่ดร่ะยอง

สวัสดีวันศุกร์ (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

ตื่นตื่นตื่น มาเริงรื่น สนุกสนาน              กับวันศุกร์ สุขสำราญ กันดีกว่า
วันศุกร์มา ถึงแล้ว สุขอุรา                     สุขสุขสุข เถิดหนา เพื่อนทุกคน


วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

คืนนี้ที่แม่จริม (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

เนาะหน้าหนาว น่ะหนาว หนาวแน่แน่
ทั้งเด็กเล็ก คนแก่ แลหนุ่มสาว

แต่ที่เป็น ที่เห็น ก็บรรเทา
เอาเสื้ออุ่น สวมเข้า คลายหนาวพลัน

นั่งทำงาน สบายกาย สบายจิต
งานจะมาก จะนิด ไม่คิดหวั่น

ยิ่งอาบน้ำ มาแล้ว หน้าแผ่วพรรณ
แม้จะเพียง สามขัน นั้นก็ตาม

คืนนี้ตั้งแต่เวลาประมาณทุ่มครึ่งผมมานั่งทำงานที่ สภ.แม่จริมเหมือนเดิมครับ อากาศคืนนี้สบายๆ ไม่หนาวมาก
คนบางคน หน้าตา จะเหมือนลิง              นั้นเป็นสิ่ง ธรรมดา ท่านว่าไหม
แต่ถ้าลิง หน้าเหมือนคน นี่จนใจ             สุดแก้ไข ปล่อยไป ตามเวรกรรม 

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น.เป็นต้นไปผมในฐานะรักษาราชการแทน ผกก.สภ.แม่จริมเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดน่านโดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดเข้าร่วมประชุมประมาณ ๑๕๐ คนซึ่งการประชุมครั้งนี้นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน
สำหรับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ปรากฏตามภาพด้านล่าง


การประชุมวันนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๒.๕๐ น.

ช่วงบ่าย ถึงโรงพัก
มีงานนัก อย่างที่เห็น

แต่ใช่ เรื่องยากเย็น
หรือจะเป็น ตายอะไร

สิ่งไหน ดีก็เซ็น
หากจำเป็น ก็แก้ไข

ทำงาน สบายใจ
ไร้ความเครียด มาเบียดบัง


ประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

วันนี้เวลา ๐๘.๐๐ ผมนำเจ้าหน้าที่สายตรวจ สภ.แม่จริมผลัดที่จะปฏิบัติหน้าที่ประจำวันนี้เคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตนและอุดมคติตำรวจ ณ หน้าอาคารที่ทำการสถานี จากนั้นได้ชี้แจงและมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ชี้แจงและมอบหมายภารกิจได้ตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในเรื่องเครื่องแต่งกาย,อาวุธปืนประจำกาย,อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายตรวจและยานพาหนะแล้วพบว่าทุกความมีความพร้อมเป็นอย่างดี สำหรับภารกิจที่ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบมีลักษณะสำคัญเช่นเดียวกันกับครั้งที่ผ่านๆมา

เจ้าหน้าที่รับทราบ