วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

ประชุมประจำเดือน (๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)


วันนี้เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. สถานีตำรวจภูธรพานได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๓ โดยมี พ.ต.อ.ไพรัช คุ้มล้วนล้อม ผกก.เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดประมาณ ๑๒๐ คน


การประชุมวันนี้มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
๑. การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์
๒. การจัดงานวันตำรวจประัจำปี ๒๕๕๔ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
๓. แจ้งข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาระดับสูง (ตำรวจภูธรภาค ๕ และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย)๔. การปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลอาทิเช่นยาเสพติดให้โทษ,ทรัพยากรและแหล่งอบายมุขฯ
๕. การปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนเลิกประชุมเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554

คำสั่งแต่งตั้งยศดาบตำรวจใหม่ของ ภ.๕ (๒๙ กันยายน ๒๕๕๔)


ตำรวจภูธรภาค ๕ มีคำสั่้งที่ ๓๔๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวนจากจ่าสิบตำรวจเป็นดาบตำรวจจำนวน ๗๐๐ คน โดยคำสั่งนี้ในส่วนข้าราชการตำรวจ สภ.พานมีผู้ได้รับการแต่งตั้งดังนี้

๑. ดาบตำรวจกฤษตภาส อุ่นต๊ะ
๒. ดาบตำรวจกิตติพงศ์ ปงธิยา
๓. ดาบตำรวจณัฐวัฒน์ มังคละ
๔. ดาบตำรวจธวัชชัย ศรีแก้ว
๕. ดาบตำรวจนคร ปิยะรักษ์
๖. ดาบตำรวจนิพนธ์ ศรีพรม
๗. ดาบตำรวจบรรเจิด ชะอุ่ม
๘. ดาบตำรวจวสันต์ ชุมภูเทพ
๙. ดาบตำรวจวิเชียร สุริยะจันทร์
๑๐. ดาบตำรวจวุฒิืพงษ์ สัทธานนท์
๑๑. ดาบตำรวจอุบล ก๋าใจ


ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

การช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัยเขตพื้นที่อำเภอพานของเจ้าหน้าที่ตำรวจของเรา (๒๙ กันยายน ๒๕๕๔)


เมื่อวันที่ื ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ มีฝนตกหนักในเขตพื้นที่อำเภอพานทำให้เกิดอุทกภัุยและพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายในเขตพื้นที่
* หมู่ที่ ๒,๓,๙,๑๐,๑๒,๑๕,๑๘ ตำบลสันกลาง
* หมู่ที่ ๓,๖,๙,๑๑,๑๗ ตำบลทรายขาว
* หมู่ที่ ๒ ตำบลเจริญเมือง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พานได้ร่วมกับหน่วยงานข้างเคียง เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล,เจ้าหน้าที่กู้ภัย ฯ ออกให้ึความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าวซึ่งขณะรายงานเหตุการณ์เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ดังส่วนหนึ่งของภาพประกอบด้านล่าง


วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

ประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ (๒๘ กันยายน ๒๕๕๔)


วันนี้เวลาประมาณ ๑๕.๕๐ น.ผมเรียกประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ผลัดที่จะปฏิืบัติหน้าที่ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.เพื่อชี้แจงและมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจโดยก่อนชี้แจงภารกิจได้ตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในเรื่องเครื่องแต่งกาย,อาวุธปืนประจำกาย,อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสายตรวจและยานพาหนะแล้วพบว่าทุกคนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติืหน้าที่โดยไม่มีปัญหาข้อขัดข้องใดๆ
เจ้าหน้าที่ผลัดนี้ประกอบด้วย

สายตรวจรถยนต์๑. ด.ต.จำเนียร เทพอาจ
๒. ด.ต.วิทวัส เคลือบหิรัญ

สายตรวจรถจักรยานยนต์๑. ด.ต.จรัส โกฎิสืบ
๒. ด.ต.อดุลย์ อุ่นเอ้ย
๓. ด.ต.อดุลย์ นามวงค์
๔. จ.ส.ต.นิพนธ์ ศรีพรม

สำหรับภารกิจที่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผลัดนี้นำไปปฏิบัติมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔

คู่มือการฝึกและการปฏิบัติการควบคุมฝูงชนฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๔ (๒๘ กันยายน ๒๕๕๔)


ใกล้เที่ยงวันนี้ผมได้รับแผ่น C.D.คู่มือการฝึกและการปฏิบัติการควบคุมฝูงชนฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๔ จาก พ.ต.ท.อนุึพนธ์ สนิท รอง ผกก.ป.สภ.พานซึ่งเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อศึกษาทำความเข้าใจและนำไปฝึกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เำกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป

คู่มือนี้จัดทำโดยคณะทำงานซึ่ง พล.ต.ท.วรพงษ์ ซิวปรีชา ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นประธานเพื่อใช้แทนแบบการฝึกเดิมที่ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว โดยได้พัฒนาเป็นแบบสากล เหมาะสมกับสถานการณ์การชุมนุมต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปมากในศตวรรษนี้

ภายในคู่้มือคณะทำงานจัดทำไว้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน มีภาพประกอบพร้อมคำอธิบายครบถ้วน ทำให้สามารถศึกษาและนำไปใช้ได้โดยง่าย ซึ่งผมจะ้ศึกษาทำความเข้าใจและนำไปฝึกเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปครับ

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น (๒๗ กันยายน ๒๕๕๔)


วันนี้เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.ผมเดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นพบ ร.ต.ท.เ้กรียงศักดิ์ มณีจันสุข รอง สวป.กับพวกรวม ๗ คนอยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติ สภาพทั่วไปของสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยดี เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่จัดทำไว้เกือบครบถ้วน ในส่วนที่ยังไม่ครบหรือยังไม่เป็นปัจจุบันผมได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วแล้ว

การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้กำชับและสั่งการแก่เจ้าหน้าที่สรุปได้ดังนี้
๑. ให้เร่งรัดดำเนินการจัดทำข้อมูลหรือเอกสารที่ืเกี่ยวข้องซึ่งยังไม่เป็นปัจจุบันให้ัเสร็จสิ้นโดยเร็วพร้อมเรียกตรวจได้ตลอดเวลา
๒. แจ้งเรื่องการประชุึมเจ้าหน้าที่สายงานป้องกันปราบปรามเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ให้เจ้าหน้าที่ทราบและนำไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตนเอง
๓. เนื่องจากหน่วยบริการฯ แห่งนี้เป็นจุดตรวจหลักในการป้องกันปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นด้านยาเสพติด,คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองหรือการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลเน้นหนักในเรื่องการปราบปรามยาเสพติดเป็นกรณีพิเศษ ดังนั้น จึงให้เคร่งครัดและปฏิบัติตามนโยบายนี้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
๔. สภ.พานมีคำสั่งที่ ๓๖๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ ให้ระดมกวาดล้างจับกุมบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย จึงให้เพิ่มเติมและเน้นย้ำกรณีนี้เป็นพิเศษอีกส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่รับทราบ

ประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ (๒๗ กันยายน ๒๕๕๔)


วันนี้เวลาประมาณ ๑๕.๕๐ น.ผมเรียกประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ผลัดที่จะปฏิืบัติหน้าที่ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.เพื่อชี้แจงและมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หน้าอาคารที่ทำการสถานี โดยก่อนชี้แจงภารกิจได้ตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในเรื่องเครื่องแต่งกาย,อาวุธปืนประจำกาย,อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสายตรวจและยานพาหนะแล้วพบว่าทุกคนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติืหน้าที่โดยไม่มีปัญหาข้อขัดข้องใดๆ

เจ้าหน้าที่ผลัดนี้ประกอบด้วย
๑. ด.ต.นิพนธ์ ฟูแสง
๒. ด.ต.เกรียงไกร ชัยปรีชา
๓. ด.ต.ณัฐพนธ์ แก้วศิริ
๔. จ.ส.ต.วุฒิพงษ์ สัทธา่นนท์การประชุมวันนี้ได้ชี้แจ้งและชี้แจงภารกิจให้เจ้าหน้าที่รับทราบและนำไปปฏิบัติดังนี้
๑. แจ้งสาระสำคัญในการประชุมเจ้าหน้าที่สายงานป้องกันปราบปรามเมื่่อเวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.ของวันนี้ให้เจ้าหน้าที่ทราบ
๒. ให้เจ้าหน้าที่นำข้อสั่งการในการประชุมตามข้อ ๑. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกัีบสายตรวจรถจักรยานยนต์ไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
๓. เน้นการปฏิบัติให้มากเป็นพิเศษบริเวณย่านชุมชนที่มีคนพลุกพล่าน
. ให้ดำเนินการตามมาตรการทิ้งทุ่นโดยการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจจากการทำให้คนน้อยเป็นคนมากตามวิธีการที่แจ้งในการประชุมวันนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความอุ่นใจและเป็นการลดช่องโอกาสของคนร้ายที่จะกระทำผิด
๕. ให้ทุกคนช่วยกันสืบสวนหาข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการกระทำผิดด้านยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องผู้ค้า ผู้เสพ ผู้จำหน่ายทั้งรายเล็กรายใหญ่เพื่อปราบปรามจับกุมตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นกรณีพิเศษ
๖. สภ.พานมีคำสั่งที่ ๓๖๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ ให้ระดมกวาดล้างจับกุมบุคคลต่างด้่าวหลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย จึงให้ดำเนินการในส่วนนี้ช่วงการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

เจ้าหน้าที่รับทราบจึงปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ