วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่กรุงเทพมหานคร (๒๑-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)

ช่วงระหว่างวันที่ ๒๑-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พานจำนวนหนึ่งมีภารกิจเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่กรุงเทพมหานครตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ดังนั้น ช่วงวันเวลานี้จึงไม่มีภารกิจที่ สภ.พาน แต่หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจตามคำสั่งนี้แล้วจะนำเรื่องราวและข้อมูลต่างๆ มาบันทึกไว้อีกครั้งหนึ่งครับ

เ้พิ่มเติม : (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)

ผมและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พานรวมถึงเพื่อนๆ ตำรวจที่ไปร่วมปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และัเดินทางกลับที่ตั้งเมื่อเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.และถึงที่ตั้งเมื่อเวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น.ของวันที่ ๒๖ พฤศจิกายนซึ่งพวกทุกคนปลอดภัยดี

<< ภา่พประกอบทั้งหมด (๔๒๐ ภาพ) >>อนึ่ง ผมขออนุญาตยุติการบันทึกข้อมูลและผลการปฏิบัติต่างๆ ลงบล็อกนี้เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก่อนนะครับ


วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ฝึกอบรมทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๓.๓๐น.เป็นต้นไป ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติของกองร้อยควบคุมฝูงชนกองร้อยที่ ๑ ขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนพานพิเศษพิทยาโดย พ.ต.อ.ทวีชัย ประทีปอุษานนท์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย เป็นประธาน ผู้เข้ารับการฝึกเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำกองร้อยควบคุมฝูงชนกองร้อยที่ ๑ ซึ่งประกอบด้วยกำลังพลจาก สภ.พาน,ป่าแดด,แม่ลาว,แม่สรวย,แม่ีเจดีย์และ สภ.เวียงป่าเป้ารวมทั้งสิ้น ๑๕๕ คน โดยชุดควบคุมฝูงชนกองร้อยฯ ที่ ๑ นี้ พ.ต.ท.ปวีณ ทองสมบูรณ์ รอง ผกก.ป.สภ.เวียงป่าเป้า เป็นผู้บังคับกองร้อยและ พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา สวป.สภ.พาน ทำหน้าที่รองผู้บังคับกองร้อย

เมื่อกำลังพลพร้อมแล้วประธานได้ชี้แจงภารกิจ,แนวทาง รูปแบบการฝึก พร้อมทั้งคำชี้แจงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กำลังพลทราบและขอให้ตั้งใจฝึกอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้เกิดความคล่้องตัวและสามารถนำไปปฏิบัติหน้่าที่หากเกิดเหตุการณ์จริงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและตามรูปแบบที่กำหนดไว้อย่างแท้จริง เสร็จแล้วเป็นการฝึกจนถึงเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.จึงแยกย้ายเดินทางกลับที่ตั้งของแต่ละหน่วย
ภาพประกอบทั้งหมด (๔๓ ภาพ)

<< ด.ต.สุภาพ สุทธนู : ภาพ >>

ขอบคุณสำหรับคำอวยพรวันเกิด (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)

วันนี้ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งวันคล้ายวันเกิดครบ ๕๒ ของผม ผมได้รับคำอวยพรจากเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ อย่างล้นหลามทาง Facebook โทรศัพท์ และการสื่อสารอื่นๆ ผมขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริงและขอให้พรที่ทุกท่านอวยพรผมนั้นจงหวนกลับคืนมายังท่านเป็นร้อยเท่าทวีคูณด้วยนะครับ


วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ภารกิจประจำวันนี้ (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)

ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.เดินทางไปตรวจและร่วมตั้งจุดตรวจกับเจ้าหน้าที่ที่หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นโดยช่วงปฏิบัติหน้าที่นั้น ร.ต.อ.เกรียงศักดิ์ มณีจันสุข รอง สวป.กับพวกรวม ๗ คนกำลังตั้งจุดตรวจตามแผนการตรวจประจำวันบริเวณหน้าจุดตรวจ
เวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น.ตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สิบเวรพบ ร.ต.ต.สาโรจน์ คำมาบุตร อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานไม่มีเหตุ

ในส่วนของห้องควบคุมวันนี้ขณะตรวจไม่มีผู้ต้องหา สภาพทั่วไปมั่นคงแข็งแรง ไม่มีสิ่งของผิดระเบียบหรือกฎหมายอยู่ภายในหลังจากนั้นปฏิบัติหน้าที่ที่ สภ.พาน

ช่วงเย็นไปร่วมรับประทานอาหารเย็นกับน้องๆ ตำรวจเขาที่นี่ที่ตู้ยามโดยพวกเราทำอาหารทานอันเหมือนเดิมครับ นอกจากอร่อยถูกหลักอนามัย ราคาถูกแล้วยังเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันอีกด้วย

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ภารกิจประจำวันนี้ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)

วันนี้เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.ผมเดินทางไปตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นพบเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมี ร.ต.อ.เกรียงศักดิ์ มณีจันสุข รอง สวป.เป็นหัวหน้าชุดกับพวกรวม ๗ คนตั้งจุดตรวจตามแผนการตรวจประจำวันเพื่อป้องกันปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายและให้บริการพี่น้องประชาชนที่ผ่านจุดตรวจ

ผมอยู่ปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเป็นเวลาประมาณ ๑ ชั่วโมงจึงเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่อื่นต่อ ขณะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ไม่พบการกระทำผิดใดๆ เกิดขึ้น

เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น.ไปตรวจการปฏิบัติหน้าที่้ของเจ้าหน้าที่สิบเวรประจำวันพบ ร.ต.ต.สาโรจน์ คำมาบุตร อยู่ปฏิบัติหน้าที่ สภาพทั่วไปภายในห้องควบคุมผู้ต้องหามั่นคงแข็งแรง ไม่มีสิ่งผิดกฎหมายหรือระเบียบอยู่ภายใน ในส่วนของผู้ต้องหาขณะตรวจไม่มีั ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่าให้บกพร่องโดยยึดระเบียบที่เกี่ยว ข้องไว้เป็นสำคัญและหากมีสิ่งใดเกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่ให้รีบรายงานให้ทราบทันที
เวลาประมาณ ๑๒.๔๕ น.เดินทางไปตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลทานตะวันพบ ร.ต.ต.สมศักดิ์ โกวฤทธิ์ รอง สว.(ป.) กับพวกอยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานไม่มีเหตุ


ต่อมาเวลาประมาณ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.เดินทางไปบรรยายพิเศษให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่นักเรียนระดับชั้่นประถมปีที่ ๔-มัธยมปีที่ ๓ โรงเรียนทานตะวันวิทยา ตำบลทานตะวัน ตามโครงการอบรมค่ายคุณธรรมของโรงเรียนโดยวันนี้มีนักเรียนเข้ารับฟังประมาณ ๘๐ คน

สำหรับการบรรยายครั้งนี้มีลักษณะเช่นเดียวกันกับครั้งที่ผ่านๆ มา (ตัวอย่าง)


<< ภาพประกอบทั้งหมด (๕๖ ภาพ) >>

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ภารกิจวันนี้ที่โรงพักเมืองพาน (๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)

วันนี้ช่วงเช้าเป็นการทำงานเกี่ยวกับเอกสารและงานต่างๆ ที่โรงพักที่ผมรับผิดชอบนั่นก็คืองานป้องกันปราบปราม วันนี้เอกสารค่อนข้างเยอะินิืดหน่อยแต่ไม่มีปัญหา่อะไรเพราะเจ้าหน้าที่ทำไว้ดีมาก จะมีัเพียงการขอให้แก้ไขเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยก่อนจะนำเสนอผู้บังคับบัญชาเท่้านั้น ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆ ตำรวจทุกคนที่ตั้งใจทำเป็นอย่างดียิ่งมา ณ ที่นี้ด้วยครับภาพนี้ผมเดินทางไปตรวจการปฏิบัติหน้าที่้ของเจ้าหน้าที่สิบเวรประจำวันพบ ร.ต.ต.พาผล สำเนียงล้ำ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ สภาพทั่วไปภายในห้องควบคุมผู้ต้องหามั่นคงแข็งแรง ไม่มีสิ่งผิดกฎหมายหรือระเบียบอยู่ภายใน ในส่วนของผู้ต้องหาขณะตรวจไม่มีั ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่าให้บกพร่องโดยยึดระเบียบที่เกี่ยวข้องไว้เป็นสำคัญและหากมีสิ่งใดเกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่ให้รีบรายงานให้ทราบทันที


หลังจากตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สิบเวรแล้วเดินทางไปตรวจเอกสารรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจซึ่งอยู่ที่อาคารหลังเก่าของ สภ.

ก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนไว้อีกส่วนหนึ่งด้วยที่จัดทำข้อมูลไว้เรียบร้อย สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.ผมเดินทางไปตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยร้านค้าทอง/อัญมณีร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจในเขตเทศบาลตำบลเมืองพานซึ่งการปฏิบัติในเรื่องนี้เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ธนาคาร ร้านค้าทอง ร้านอัญมณี สถานีบริการน้ำมัน ร้านมินิมาร์ทของ สภ.พานเป็นงานสำคัญอย่างหนึ่งในหน้าที่ของผมในฐานะที่ดำรงตำแหน่งสารวัตรป้องกันปราบปราม (สวป.) จะต้องปฏิบัติและทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชน (รายละเอียดกรุณาคลิกที่นี่)


เสร็จจากการตรวจร้านค้าทอง/อัญมณีแล้วเดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองพานซึ่งเป็นการดำเนินการตามตามนโยบายการสร้างความอุ่นใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ พล.ต.ท.สุุเทพ เดชรักษา ผบช.ภ.๕ พร้อมทั้งพูดคุย ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันรักษาทรัพย์สินเบื้องต้นและรับฟังข้อเสนอแนะที่ดีมีประโยชน์จากพี่น้องเหล่านั้น


เวลาประมาณ ๑๖.๔๕ น.เดินทางไปตรวจการปฏิบัติในการตั้งจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่้เย็นซึ่งวันนี้ ร.ต.ต.นิพรรณ เทพอุด รอง สวป.เป็นหัวหน้าชุดและมีเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติรวม ๗ คน

ณ จุดนี้ผมได้อยู่ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาประมาณ ๑ ชั่วโมงจึงเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่อื่นต่อ ขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่พบการกระทำผิดใดๆ เกิดขึ้น


<< ภาพทั้งหมด (๕๔ ภาพ) >>

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ภารกิจประจำวันนี้ (ช่วงบ่าย) (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)

สำหรับภารกิจช่วงบ่ายของวันนี้มีดังนี้ครับ

เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.เดินทางพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ตลาดสดหกแยกอำเภอพานดามนโยบายสร้างความอุ่นใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับบัญชาระดับสูงซึ่งเน้นให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด จริงจัง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

<< ภาพทั้งหมด (๒๔ ภาพ) >>


เวลา ๑๖.๐๐ น.เรียกประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ผลัดที่จะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.เพื่อชี้แจงและมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ที่ตลาดสดหกแยกอำเภอพานเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นภารกิจประจำวันนี้ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)

วันนี้เป็นวันแรกๆ ที่ผมมาปฏิบัติหน้าที่ที่ สภ.พานซึ่งเป็นตำแหน่งจริงๆ ของผมหลังจากไปปฏิบัติหน้าที่ที่ สภ.เวียงเชียงรุ้งตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการเสีย ๖ เดือนและงานเอกสารประจำที่โรงพักวันนี้ก็แทบไม่มีอะไรมากนักใช้เวลาแป๊บเดียวก็จัดการเสร็จ ก็เลยถือโอกาสนี้ตรวจตราดูเอกสารการงานของเจ้าหน้าที่งานป้องกันปราบปรามที่ผมต้องรับผิดชอบว่าระยะเวลา ๖ เดือนที่ผ่านมานั้นมีอะไรบ้าง จะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมหรือแก้ไขอย่างไร ดีใจครับที่เจ้าหน้าที่เขาทำไว้เป็นอย่างดีสมแล้วที่โรงพักพานได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโรงพักตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย จึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลากิจส่วนตัว (๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)

ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นี้ผมขออนุญาตลากิจส่วนตัวเนื่องจากจะต้องไปจัดการเรื่องการศึกษาให้ลูกสาวจึงไม่มีกิจกรรมในช่วงสองวันนี้ครับ

ภาพนี้ผมพาลูกสาวไปเลี้ยงฉลองเนื่องจากเธอสอบได้โควต้าคณะวิทยาการอาหาร (Food science) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โล่งอกไปอีกหลายเปลาะเลยทีเดียว

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สวัสดีเมืองพาน (๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)

วันนี้เป็นวันแรกที่ผมมาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ สภ.พานหลังจากที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ไปปฏิบัติราชการที่ สภ.เวียงเชียงรุ้งเป็นเวลา ๖ เดือน ก็จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบให้ดีที่สุดเพื่อพี่น้องประชาชนตลอดไป รวมถึงจะนำเรื่องราวการปฏิบัติหน้าที่แต่ละครั้งบันทึกไว้ในบล็อกนี้เพื่อรายงานพี่น้องซึ่งเป็นเจ้าของภาษีอากรที่จ่ายให้ผมได้ใช้เลี้ยงชีพเหมือนเดิมครับ

ภาพบางช่วงบางตอนของการทำงานที่ สภ.พานวันนี้

ข้อมูลและภาพประกอบต่าๆง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พานซึ่งอยู่ชั้นล่างของอาคารที่ทำการที่มีไว้ให้พี่น้องประชาชนได้ดูซึ่งส่วนหนึ่งของกิจกรรมและภาพประกอบนั้นเป็นของผมเมื่อช่วงก่อนผู้บังคับบัญชาจะให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่เวียงเชียงรุ้งรวม ๖ เดือนรวมอยู่ด้วยจำนวนมาก ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ยังเห็นความสำคัญของผมอยู่

แนะนำเทคนิคและวิธีการใช้งานโปรแกรมสมัยใหม่แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนำไปใช้ทั้งในการปฏิบัติงานราชการและส่วนตัวสอนเทคนิคและวิธีการการใช้โปรแกรม Skype แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจ สำหรับห้องปฏิบัติการของศูนย์ที่เห็นนี้เป็นห้องประชุมของ สภ.พานซึ่งอยู่ที่อาคารชั้น ๓


ส่วนหนึ่งของภาพทิวทัศน์อันสวยงามของอำเภอพานเราช่วงที่ผมออกตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่วันนี้

(ภาพนี้อยู่ในเขตตำบลป่าหุ่งครับ)

ภารกิจช่วงบ่าย
ตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สิบเวรพบ ร.ต.ต.พาผล สำเนียงล้ำ ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติเรียบร้อย สำหรับห้องควบคุมขณะที่ตรวจไม่มีผู้ต้องหา สภาพห้องควบคุมมั่นคงแข็งแรง

เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.เรียกประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ผลัดที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.และผลัดที่จะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.เพื่อชี้แจงและมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หน้าอาคารที่ทำการสถานีโดยวันนี้ ร.ต.ต.เฉลิม ศรีนวลวงศ์ รอง สวป.เป็นนายตำรวจเวรหัวหน้าสายตรวจ 
เวลาประมาณ ๑๖.๕๐ น.เดินทางไปตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น


สุขเถิดประชา ตำรวจกล้าจะคุ้มภัย

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีตำรวจภูธรพาน (8 พฤศจิกายน 2555)

วันนี้ตั้งแต่เวลา ๑๔.๔๕ น.ผมเดินทางมาปฏิบัติราชการที่ สภ.พานเรียบร้อยแล้วครับตามหลักฐานประจำวันด้านล่าง

ผมจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อ "พี่น้องประชาชน" ตลอดไป

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

คำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการต้นสังกัดเดิม (๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)

วันนี้ผมได้รับหนังสือตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายที่ ๐๐๒๐.๓๑๑ /๗๖๘๔ ลงวันที่  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สรุปความว่าได้มีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งปฏิบัติราชการระหว่าง สภ.ทุกคำสั่ง คำสั่งรักษาราชการแทนในตำแหน่ง พงส.ทุกคำสั่ง และคำสั่งอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่งและให้หัวหน้าสถานีส่งตัวข้าราชการตำรวจกลับไปปฏิบัติหน้าที่ยังสังกัดเดิม

ในคำสั่งที่พูดถึงนั้นมีผมซึ่งก่อนหน้าที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการที่ สภ.เวียงเชียงรุ้งตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมารวมอยู่ด้วย จึงต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เดิมที่ สภ.พาน แต่ผมคงจะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้ (๘ พฤศจิกายน) เพราะเพิ่งทราบคำสั่งวันนี้โดยจะขอทำหน้าที่ที่เวียงเชียงรุ้งจนถึงวินาทีสุดท้าย

อนึ่ง ผมเดินทางมาปฏิบัติราชการที่ สภ.เวียงเชียงรุ้งตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น.ตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายที่ ๓๗๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ยังสังกัดเดิมเป็นเวลาประมาณ ๖ เดือน

ลาก่อนนะเวียงเชียงรุ้งแล้วพบกันที่เมืองพานนะครับพี่น้องที่รักของสุพจน์ มัจฉา ทุกท่าน

มอบหนังสือให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง (๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๓.๑๐ น.ผมเดินทางไปมอบหนังสือชุด "วอลต์ดิสนีย์ผจญภัย" ฉบับเต็มแก่นักเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งเพื่อให้เด็กๆ นำไปอ่านนอกเวลาโดยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

อนึ่ง เนื่องจากวันนี้ผมได้รับหนังสือตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายที่ ๐๐๒๐.๓๑๑ /๗๖๘๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สรุปความว่าได้มีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งปฏิบัติราชการระหว่าง สภ.ทุกคำสั่ง คำสั่งรักษาราชการแทนในตำแหน่ง พงส.ทุกคำสั่งและคำสั่งอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่งและให้หัวหน้าสถานีส่งตัวข้าราชการตำรวจกลับไปปฏิบัติหน้าที่ยังสังกัดเดิมในคำสั่งที่พูดถึงนั้นมีผมซึ่งก่อนหน้าที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการที่ สภ.เวียงเชียงรุ้งตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมารวมอยู่ด้วย จึงต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เดิมที่ สภ.พาน แต่ผมคงจะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้ (๘ พฤศจิกายน) เพราะเพิ่งทราบคำสั่งวันนี้ จึงได้ใช้โอกาสนี้กล่าวขอบคุณคณะครูและนักเรียนที่ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เวียงเชียงรุ้งช่วงที่ผมมาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่ด้วยดีตลอดเรื่อยมารวมถึงอวยพรให้เด็กๆ ตั้งใจเรียนหนังสือ เป็นเด็กดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครู เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีค่าของสังคมในภายภาคหน้าต่อไป

มอบแผ่นซีดีให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเพื่อนำใช้รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น.ผมมอบแผ่นซีดีเปล่าซึ่งมีผู้ร่วมบริจาคให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เวียงเชียงรุ้งเพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนแก่ผู้ใช้รถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรซึ่งไม่มีไฟท้ายเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเหล่านั้น

การดำเนินการในเรื่องนี้ของพวกเรานั้นระหว่างออกตรวจตราดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยหรือตั้งจุดตรวจในเขตพื้นที่หากพบรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรซึ่งไม่มีไฟท้ายพวกเราจะขออนุญาตติดแผ่นซีดีที่ได้รับนี้ท้ายรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นวิธีการป้องกันง่ายๆ ที่สามารถทำได้ทุกที่และทุกเวลา

ดำเนินรายการทางวิทยุชุมชน (๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)

วันนี้ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.ผมดำเนินรายการทางวิทยุชุมชนเกษตรสัมพันธ์ ระบบ F.M.ความถี่ ๑๐๗.๕๐ MHz.ในรายการ "ตำรวจเวียงเชียงรุ้งพบประชาชน" เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้และสิ่งดีๆ ไปสู่พี่น้องประชาชนและถือปฏิบัติตามส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนในด้านการเผยแพร่้ข้อมูลข่าวสารออกสู่้สาธารณชน
สาระสำคัญของการดำเนินการวันนี้มีดังนี้

๑. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ
๒. ข่าวสารแวดวงโรงพักเวียงเชียงรุ้งรอบวันที่ผ่านมา
๓. สาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องราวของตำรวจ
๔. รู้ทันเล่เหลี่ยมกลโกงของคนร้ายและวิธีการป้องกัน
๕. การป้องกันตนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
๖. สาระบันเทิง

ประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ (๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)

วันนี้เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น.ผมเรียกประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ผลัดที่จะปฏิบัติหน้าที่เวลา ๐๘.๐๐ น.เพื่อชี้แจงและมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หน้าอาคารที่ทำการสถานี โดยก่อนประชุมได้ตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในเรื่องเครื่องแต่งกาย อาวุธปืนประจำกาย อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพบว่าทุกคนอยู่ในความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี


เจ้าหน้าที่สายตรวจผลัดนี้ประกอบด้วย

* รถยนต์
- ด.ต.บัญญัติ ไชยลังกา

* รถจักรยานยนต์
- ด.ต.ประเสริฐ ขาววัด
- ด.ต.โอภาส อินต๊ะวงศ์

สำหรับภารกิจที่ชี้แจงและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติสรุปได้ดังนี้
๑. ให้ทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ว่า "เป็นตำรวจมืออาชีพเพื่อความผาสุกของประชาชน" เป็นสำคัญและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
๒. ตำรวจภูธรภาค ๕ มีวิทยุด่วนที่สุด ที่ ๐๐๒๐.๑๓๓/๕๔๔๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แจ้งสรุปได้ว่าพล.ต.อ.ปานศิริ ประัภาวัติ รอง ผบ.ตร.ได้สั่งการในการประชุมเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคมที่ผ่านมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อให้เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือเจ้าของหรือผู้ประกอบการให้เพิ่ม ความระมัดระวังในการป้องกันตนเอง ตรวจสอบความพร้อมของกล้องวงจรปิด (CCTV) อุปกรณ์ป้องกันเหตุร้ายที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้ รวมทั้งแนะนำการสังเกตจดจำตำหนิรูปพรรณคนร้ายและยานพาหนะ การบันทึกภาพคนร้ายด้วยโทรศัพท์มือถือและการแจ้งข้อมูลบุคคล,ยานพาหนะที่มี พิรุธให้สถานีตำรวจทราบ จึงให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติืตามข้อสั่งการนี้ขณะออกตรวจโดยเคร่งครัดและลง ลายมือชื่อไว้ในสมุดตรวจด้วย

สายตรวจรถจักรยานยนต์
- ให้ออกตรวจในเขตเทศบาล ธนาคาร ร้านทอง และแหล่งเงินทุนหมุนเวียนซึ่งสภาพเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบันทั้งนี้การบริหาร งานสายตรวจจะต้องจัดการอย่างเป็นระบบทั้งในด้านการเตรียมการ การควบคุมการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานโดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลท้อง ถิ่น ข้อมูลการบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานสมุดตรวจตู้แดงให้ออกทุกครั้งทุกผลัด แจ้งการปฏิบัติเข้าห้องสื่อสารออกตรวจให้ปรากฏกายให้เห็นเด่นชัดพบปะเยี่ยมเยือนประชาชน

สายตรวจรถยนต์
- เนื่องจากกำลังในการปฏิบัติมีไม่เพียงพอให้ออกตรวจร่วมกับหัวหน้าสายตรวจโดยแจ้งการปฏิบัติทุกๆ ๑ ชั่วโมง ในช่วงเวลากลางคืนให้เปิดสัญญาณไฟวับวาบไปตามชุมชน หมู่บ้าน พร้อมทั้งบันทึกผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติไว้ทุกครั้ง
๓. ภารกิจอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ให้ถือปฏิบัติตามที่เคยสั่งการไว้เมื่อคราวประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา

เจ้าหน้าที่รับทราบ