วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

พบปะเยี่ยมเยียนนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)

วันนี้ตั้งแต่้เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น.เป็นต้นไปผมเ้ดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาตามนโยบายการสร้างความคุ้นเคยสนิทสนม,ปฏิบัติการจิตวิทยาและแผนการปฏิบัติประำจำวันที่กำหนดไว้โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาตั้งอยู่ที่บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าก่อ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมปีที่ ๓ มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ ๑๕๐ คน ส่วนใหญ่เด็กๆ เป็นคนที่มีภูมิลำเนาในเขตตำบลทุ่งก่อ
การพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นวัยหรือกลุ่มใดนั้นเป็นงานและหน้าที่ที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของการเป็น สวป.หรือสารวัตรป้องกันปราบปรามที่จะขาดเสียมิได้ เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยให้เกิดขึ้นระหว่างพี่น้องประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเราแล้วยังได้ใช้โอกาสนี้สอดแทรกสิ่งละอันพันละน้อยเท่าที่จะทำได้แก่พี่น้องไปในตัวด้วย
เมื่อเดินทางไปถึงผมไปเยี่ยมเยียนนักเรียนระดับอนุบาลก่อนแล้วก็เหมือนทุกครั้งครับคือผมจะสอดแทรกสิ่งละอันพันละน้อยแก่เด็กๆ ด้วย สำหรับการพูดคุยกับเด็กๆ นั้นจะทำเหมือนกับว่าเราอายุไล่เลี่ยกับเขานั่นแหละ ไม่ต้องมีวิชาการหรือพิธีรีตรองอะไรทั้งนั้น อย่างเช่นผมจะถามเ้ด็กๆ ว่า "เด็กๆ รู้ไหมว่าประเทศเราขับรถทางไหนของถนน" , "ก่อนข้ามถนนจะต้องทำอะไรบ้าง" , "เด็กๆ จะต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะ ตั้งใจฟังคุณครูที่ท่านสอนแล้วเวลาไปถึงบ้านอย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่บ้างนะลูก" อะไรประมาณนี้ครับอาจจะเป็นของแปลกใหม่สำหรับเด็กๆ ที่นี่อยู่บ้างที่เห็นตำรวจในเครื่องแบบเข้าไป แต่พอเขารู้ว่าเรามาทำอะไร แบบไหนแล้วแทบไม่น่าเชื่อครับแป๊บเดียวเองเด็กๆ กับผมคุ้นเคยเหมือนรู้จักกันมาก่อนแล้วหลายปี ที่เป็นแบบนี้ไม่มีอะไรยากหรอก เราต้องไปอย่าง "เพื่อนวัยเดียวกัน" ทำตัวให้เข้ากับเขา คุยกับเขาอย่างเป็นกันเองแล้วก็แบบ "เด็กๆ" ทุกอย่างจะง่ายไปโดยไม่รู้ตัวเสร็จจากการพบปะเยี่ยมเยียนเด็กอนุบาลแล้วก็เดินไปเยี่ยมเด็กโตซึ่งเป็นเด็กชั้นมัธยม ๑-๓ สำหรับเด็กมัธยมนี้พวกเรารู้จักกันมาก่อนเพราะผมเคยเข้าไปทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ให้เขาเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
การพูดคุยกับเด็กรุ่นนี้จะแตกต่างกับเด็กๆ อนุบาลนิดหน่อย สามารถสอดแทรกความรู้อะไรได้มากขึ้นซึ่งผมจะเน้นไปในเรื่องอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด,การคบเพื่อนที่ดี,การช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองประมาณนี้ อีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือการสอบถามข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เด็กๆ ต้องการให้ัตำรวจเราปฏิบัติ ผมถามเด็กๆ ว่าต้องการให้ตำรวจเราช่วยเหลือหรือทำอะไรบ้างไหม ก็ได้รับแนวคิดจากเด็กรุ่นนี้มาพอสมควร อย่างเช่นอยากให้ตำรวจเข้าไปโรงเรียนบ่อยๆ หน่อย , อยากให้เข้าไปตรวจในเขตพื้นที่ที่เด็กๆ มีภูมิลำเนามากยิ่งขึ้น เป็นต้น ไม่มีปัญหาหนูเดี๋ยวอ้าย(ของพ่อ)จัดให้
ขอขอบคุณเด็กๆ ที่น่ารักทุกคนรวมถึงคณะครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาที่อนุเคราะห์เวลาให้ผมเข้าไปพบปะเยี่ยมเยียนและถ้ามีโอกาสหรือเวลาว่างช่้วงไหนจะเข้ามาเยี่ยมเยียนอีกสุดท้ายนี้อย่าลืมนะเด็กๆ ทุกคน "ตั้งใจเรียนหนังสือ เคารพเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ ครูบาอาจารย์ รู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดี และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด" อนาคตที่สดใสรอหนูๆ อยู่ในวันข้างหน้า

สวัสดีครับ

จ.ส.ต.ฉลองวิทย์ อ่อนสี : ภาพ

ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประัชาชนตำบลทุ่งก่อ (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.ผมเดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่หน่วยบริการประชาชนตำบลทุ่งก่อพบ จ.ส.ต.ฉลองวิทย์ อ่อนสี อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานไม่มีเหตุ
การตรวจเยี่ยมครั้งนี้พบว่าความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารที่ทำการเจ้าหน้าที่จัดทำไว้เป็นที่น่าพอใจ ในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่นสมุดรายงานประจำวัน,สมุดตรวจพื้นที่รับผิดชอบ,สมุดรายงานผลการปฏิบัติื,สมุดรับแจ้งเหตุเบื้องต้นสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันรวมถึงได้แก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ที่ผมเคยไปตรวจเยี่ยมและสั่งการไว้เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยครบถ้วนจึงแจ้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามคำสั่้งเป็นอย่างดีการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้แจ้งแนวคิดและข้อสั่งการแก่เจ้าหน้าที่เพื่อทราบและัถือปฏิบัติดังนี้

"ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่หน่วยใดมีข้อมูลที่ชัดเจน แน่นอนและเป็นปัจจุบันจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องอย่างแท้จริง โดยเฉพาะข้อมูลท้องถิ่น,ข้อมูลผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด เป็นต้น จึงกำชับให้เร่งรัดดำเนินการในส่วนนี้ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ประการต่อมาก็คือเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชนหรือตู้ยามนั้นมีเขตพื้นที่รับผิดชอบเพียงตำบลเดียวซึ่งก็ไม่กว้างขวางนักเมื่อเทียบกับกำลังเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ ดังนั้นจึงต้องมีความกระตือรือร้นต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จะต้องให้การบริการและพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นมิตรรวมไปถึงการได้ข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการทำหน้าที่ให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์และดีที่สุดประการต่อมาก็คืออย่าลืมว่าสถานีตำรวจนั้นคือหัวใจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจเป็นหน่วยงานที่เล็กที่สุดแต่มีความสำคัญที่สุด ซึ่งหน่วยบริการประชาชนหรือตู้ยามก็คือส่วนหนึ่งของสถานีตำรวจ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ที่ทำงาน ณ จุดนี้จะต้องนำไปคิดทบทวนเรื่องการกระทำว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้ตำรวจของเรา นั่งอยู่ในหัวใจของพี่น้องให้ได้

เจ้าหน้าที่รับทราบ